Podzim může být pro majitele akcií a dluhopisů ještě ošklivý. Dolarové dlouhé pozice se bát nemusí Podzim může být pro majitele akcií a dluhopisů ještě ošklivý. Dolarové dlouhé pozice se bát nemusí Podzim může být pro majitele akcií a dluhopisů ještě ošklivý. Dolarové dlouhé pozice se bát nemusí

Podzim může být pro majitele akcií a dluhopisů ještě ošklivý. Dolarové dlouhé pozice se bát nemusí

KCL
Kim Cramer Larsson

Technical Analyst, Saxo Bank

Shrnutí:  V případě výnosů z 10letých amerických dluhopisů se věci nevyvíjely tak rychle, jak jsem ve svém výhledu na 3. čtvrtletí očekával. Celková situace však zůstává stejná a pořád je velmi důležité o ní mluvit.


Výnosy 10letých amerických dluhopisů


Stručná rekapitulace: Vzestupný trend výnosů 10letých amerických vládních dluhopisů se potvrdil, když v lednu 2022 prorazily nad 1,71 % a dosáhly nového, vyššího maxima. Následovalo březnové prolomení trendové linie, která klesala už několik desetiletí. V červnu pak výnosy překročily maximum z roku 2018, které činilo 3,26 %, a dosáhly 3,50 %. Pak přišla korekce. Ta už je podle všeho za námi a výnosy 10letých amerických dluhopisů patrně dál porostou. Už je čeká jen psychologická hladina odporu na 4 % a pak ve 4. čtvrtletí mohou klidně dosáhnout 1,382 Fibonacciho projekce na 4,38 %. Na silnější odpor narazí až kolem 5,25 %, což zhruba odpovídá maximu z doby před krizí hypoték subprime mezi 1,618 a 1,764 Fibonacciho projekce od sestupného trendu 2018–2020.

S&P 500 se před pár týdny zastavil na střednědobé sestupné trendové linii, těsně pod 0,618 Fibonacciho retracementu na 4367 a těsně pod 55denním jednoduchým klouzavým průměrem, který klesá, což ukazuje hlubší medvědí sentiment. 

Klíčová hladina odporu je na 4325. Pokud S&P 500 uzavře nad sestupnou trendovou linií a nad 4325, znamená to zvrat medvědího sentimentu a pak index zamíří někam ke 4600 a možná i k absolutním maximům.
 
Střednědobý trend klesá, ale býci se nevzdávají bez boje. Pokud nedokážou udržet S&P 500 nad 3886, čeká americké akcie nejspíš poměrně drsné 4. čtvrtletí. Podle toho, jak trh zareaguje na říjnovou výsledkovou sezónu, může být první měsíc posledního čtvrtletí dost ošklivý. Pokud S&P 500 uzavře pod 3886, asi se propadne i pod červnová minima kolem 3636, a ve 4. čtvrtletí může dosáhnout konsolidační oblasti 3500 – 3200. 3503 odpovídá 0,50 Fibonacciho retracementu býčího trhu z let
2020 – 2022 a 3200 se blíží úrovni retracementu 0,618 (přesněji 3195). Také je to 0,382 retracement býčího trhu od minima z roku 2009 (konec medvědího trhu po krizi subprime hypoték) až po maximum v roce 2022.

Pořád je zde velká divergence indexu RSI, kterou je třeba řešit. To je možné buď dosažením vyšších maxim u RSI i S&P 500, nebo když RSI uzavře pod prahovou hodnotou 40. Aby však RSI klesl pod 40
a divergence se vyřešila, je nutný pokles úrovně S&P 500.

Euro a americký dolar

Sestupný trend páru EUR/USD z posledních 18 měsíců se zastavil na paritě a uprostřed širokého sestupného kanálu, kde se obchoduje posledních deset let.  A právě ve chvíli, kdy si většina účastníků trhu myslela, že je to na dlouhou dobu naposled, co je euro silnější než dolar, se euro odrazilo výrazně výš. Po téměř 18 měsících pohybu v jednom směru však už byl čas na korekci. Při takové korekci se může EUR/USD dostat zhruba k hladině odporu 1,0350.

Ve 4. čtvrtletí se nejspíš obnoví sestupný trend a asi bude znovu otestována parita i oblasti konsolidace – a tentokrát nejspíš nevydrží. Oblast konsolidace vznikla v roce 2002, těsně před téměř deset let trvajícím býčím trendem EUR/USD. Pokud znovu dojde k prolomení parity, EUR/USD pravděpodobně rychle spadne na nižší hladinu konsolidační oblasti, kolem 0,96. 0,96 ale není silná hladina podpory, a pokud se EUR/USD dostane pod střed širokého kanálu kolem trendové linie, mohou se zvýšit tlaky na prodej a srazit EUR/USD na 0,90.

0,90 je úroveň 1,618 Fibonacciho projekce nevyrovnaného trendu z let 2020–2022. Parita je na 1,382 projekce a 0,90 se blíží k úrovni 2,00 projekce. 

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.