Umělá inteligence Dobrá, špatná a bublina Umělá inteligence Dobrá, špatná a bublina Umělá inteligence Dobrá, špatná a bublina

Umělá inteligence Dobrá, špatná a bublina

Steen Jakobsen

Hlavný investičný riaditeľ

Summary:  Co je pravděpodobnější: 1. akcie AI nadále porostou, 2. úrokové sazby zůstanou vysoké, nebo 3. hluboká recese?


"Recese je období, kdy ekonomika drží dietu," říká ekonom Paul Samuelson.

V běžných hospodářských cyklech centrální banky zvyšují úrokové sazby v reakci na vysokou inflaci, napjatý trh práce a uvolněné finanční podmínky, což je v podstatě realita, kterou vidíme všude kolem sebe. Zpřísnění politiky centrálních bank má za cíl ochladit ekonomiku a zabránit jejímu přehřátí, které by zhoršilo případnou recesi. Od finanční krize v roce 2008 se však centrální banky zdráhají vyvolat recesi a jsou velmi nervózní, pokud jde o zpřísnění politiky a posunutí úrokových sazeb do oblasti, která skutečně tlumí aktivitu.

Trh je přesvědčen, že Fed udělal se svým zvyšováním o 500 bazických bodů dost, ale skutečnost je taková, že ve většině hospodářských cyklů musí úroková sazba přinejmenším odpovídat tempu růstu nominálního HDP, aby se hospodářská aktivita zpomalila natolik, aby se snížil tlak na inflaci i na napjatý trh práce. Podle údajů za 1. čtvrtletí rostl americký HDP meziročně nominálním tempem 720 bazických bodů, což naznačuje, že politika Fedu není přísná, ale přinejlepším neutrální.

Zdá se, že dvojí mandát cenové stability a plné zaměstnanosti byl nahrazen prioritou číslo jedna, kterou je žádná recese, nebo, řečeno Samuelsonovou metaforou citovanou v úvodu tohoto článku, "žádná dieta!".

Po pandemii COVID-19 se mnoho lidí domnívá, že se ekonomika vrací do normálních kolejí. Domnívají se, že nízké úrokové sazby budou i nadále podporovat růst a že je možné "měkké přistání". Tento názor je však naivní. Ekonomika je v současné době zatížena nadměrným dluhem a ocenění aktiv je na historických maximech. "Měkké přistání" je v tomto prostředí velmi nepravděpodobné a jako ekonomický pojem je velmi vzácné!

Globální ekonomika je v současnosti spíše jako přehrazená řeka. Přehrada představuje různé faktory, které brzdí hospodářský růst, jako je pandemie COVID-19, narušení dodavatelského řetězce a válka na Ukrajině.

Jakmile se tyto faktory začnou rozptylovat, hráz se začne protrhávat a řeka začne volněji proudit. To povede k prodloužení a oživení hospodářského růstu a inflace, což je v rozporu s převládajícím konsensem o blížící se recesi spolu s úvěrovou krizí a krizí v oblasti bydlení. Uvolnění překážek umožní celkové ekonomice vyhnout se hluboké recesi a možná i menší recesi, a to i v reálném HDP.

To znamená, že Fed a ekonomika budou mít vyšší tempo růstu nominálního HDP, než se očekávalo. Na úrovni států, podniků a díky zákonu IRA (zákon o snižování inflace) a zákonu CHIPS a zákonu o vědě existuje dostatečná poptávka, která udržuje zaměstnanost na vysoké úrovni.

Nedostatečně restriktivní politický rámec vytvořil potenciální bublinu na akciovém trhu. Ocenění v letošním roce ovlivnily tři impulsy: minikrize bank v Silicon Valley a regionálních bank, potíže se zrušením dluhového stropu a nadhodnocení podskupiny megakapitálů a akcií s velkou tržní kapitalizací, které jsou nejvíce spojeny se zaváděním generativních aplikací umělé inteligence (ChatGPT společnosti OpenAI a Bard společnosti Google).

První dvě vytvořily injekci likvidity ve výši více než $1 miliard. Třetí se stala hybnou silou superexponenciálních cen u jmen s nejpřímější vazbou na umělou inteligenci. Humbuk kolem umělé inteligence je hlavním motorem nejnovějšího růstu akciového trhu, hovoří se o tom, že jde o nový iPhone nebo dokonce o něco podobného jako zavedení internetu. To není útok na umělou inteligenci, protože jsme si velmi dobře vědomi potenciálu generativní umělé inteligence, který může časem zvýšit produktivitu. Trh však při výběru vítězů předbíhá a současné ocenění již příliš snižuje dlouhodobé budoucí zisky.

Hladina tohoto ekonomického moře může být klidná a volatilita na extrémně nízké úrovni. Pod vodní hladinou však existují silné proudy a protiproudy, které podle našeho názoru připravují obtížnou druhou polovinu roku 2023.

Nemáme schopnost odhadnout čas a předpovědět, kam se trhy budou ubírat, ale máme schopnost rozpoznat, kdy se vytváří bublina a kde data nepodporují příběh. Tato bublina a všechny bubliny akcelerují, když fundamenty nepodporují příběh.

Dobrou zprávou je, že k hluboké recesi pravděpodobně nedojde. Špatnou zprávou je, že úrokové sazby budou muset zůstat na vysoké úrovni delší dobu. Jednoduše si nemyslíme, že "audio odpovídá videu", když se podíváme na spokojená očekávání trhu v porovnání s pravděpodobným vývojem.

Steen Jakobsen, CIO

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.