Rozhodovací paralýza. Co to je a jak se jí vyhnout? Rozhodovací paralýza. Co to je a jak se jí vyhnout? Rozhodovací paralýza. Co to je a jak se jí vyhnout?

Rozhodovací paralýza. Co to je a jak se jí vyhnout?

Mind Over Money key principles
Peter Siks

Summary:  Pokud se nabízí příliš mnoho možností, je někdy snadné nedělat jednoduše nic, což však může vést ke ztrátám, z nichž bude těžké se znovu vzpamatovat.


Neustálá obava z nesprávného načasování přítomnosti na trhu může nejistým investorům bránit v dosažení jejich finanční cílů. Jako rozhodovací paralýza se označuje odkládání potřebných kroků kvůli neutuchajícího strachu vstoupit na trh, když se pohybuje příliš vysoko, nebo naopak prodávat, když je příliš nízko. 

Rozhodovací paralýza je v behaviorálních financích velmi častým jevem. Objevuje se u některých investorů, když se nabízí příliš mnoho možností nebo když na odpověď čeká příliš mnoho otázek. Způsobuje, že „zamrznou“ a nechají si uniknout příležitosti.  

Strategii není možné postavit na snaze správně načasovat přítomnost na trzích, a proto přinášíme několik tipů, jak snížit rizika, když vás fluktuace na trzích odrazuje od investování. 

1. tip: Prodejte část, avšak ne vše

Nejjednodušší způsob, jak snížit riziko vyplývající z volatility trhu, je „sedět na hotovosti“. Vhodným kompromisem může být prodej části investice, avšak ne celé. Pokud však aktiva prodáte, když je trh dole, nesklidíte odměnu, až trh zase vzroste. 

2. tip: Investujte defenzivněji

Dalším způsobem, jak snížit riziko u portfolia, je zvolit defenzivnější sektory. Před cyklickými sektory – jako jsou turismus, automobilový průmysl nebo mediální společnosti – dejte přednost méně cyklickým odvětvím, jako jsou potravinářství, veřejné služby a zdravotnictví. 

3. tip: Rozprostřete akcie do větší šíře

Dalším způsobem, jak snížit riziko, je diverzifikace držených akcií. Nevybírejte 2 či 3 jednotlivé tituly ve stejném sektoru. Investujte do různých tříd aktiv, mezi něž patří dluhopisy nebo komodity. Globálně diverzifikovaný dluhopisový ETF může zajišťovat kladný výnos i při poklesu trhů. U komodit se může rozhodnout pro index se širokou skladbou, který bude zahrnovat kovy a energie, jakož i měkké komodity, jako jsou obilniny a káva.

4. tip: Nastavte si příkazy stop-loss

U aktivně spravované části portfolia může být rozumné pracovat s pokyny stop-loss. Brání „vykrvácení“, tedy vyrušení kompletní návratnosti portfolia kvůli jednomu či dvěma chybným rozhodnutím. A pokud se rozhodnete pro pokyn trailing stop-loss, víte, že jde o „sledování“ růstu akcie z pevně stanovené vzdálenosti.  

Neuvažujte černobíle

Rozhodování na základě předpokladu budoucího vývoje, který je vždy nejistý, je a zůstává velmi obtížné.  Zkuste si připomínat, že nikdy nemůžete dosáhnout dokonalosti. Pokud se nyní rozhodnete pro úplný návrat k hotovosti a akciový trh následně vzroste o 10 %, budete pociťovat zklamání. Pokud podržíte investice v plném rozsahu a akciový trh se o 10 % propadne, pak budete rovněž pociťovat zklamání. Kromě toho platí, že nelze dosáhnout toho, aby se prodej vždy uskutečňoval, když jsou ceny na vrcholu, a nákup, když jsou ceny na dně. Takže to neočekávejte ani od sebe.

A konečně může být užitečné neuvažovat příliš černobíle. Pokud máte aktuálně vše v investicích a cítíte obavu, že se vám přítomnost na trhu nepodaří v době volatility dokonale načasovat, samozřejmě se můžete částečně vrátit k hotovosti. Pokud trh vzroste, bude zbytek vašeho portfolia stále na trhu, ale pokud dojde k poklesu, bude ztráta menší než při plné pozici. 

Závěr

S rozhodovací paralýzou se potýkají i ti nejlepší z nás, a to v různých situacích a při různých životních událostech. Je důležité umět tento konflikt v sobě rozpoznat a mít připraven plán dalšího postupu v případě, že kvůli volatilitě trhu znejistíte. Je zcela v pořádku se zastavit a pečlivě zvážit, jak chcete postupovat. Mějte však na paměti, že existuje spousta možností, jak vaše portfolio jako celek nebo jednotlivé akcie ochránit před potenciálním propadem.

Takže si své portfolio pečlivě projděte a popřemýšlejte o něm. Zvláště pokud máte pocit, že trh je momentálně (příliš?) vysoko. Jednou z možností je dát věcem volný průběh, ale mělo by to být vědomé rozhodnutí. 

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.