Čo je riziko Čo je riziko Čo je riziko

Čo je riziko

VZDELÁVANIE

Saxo Group

Čo pre Vás znamená riziko? 

Ak ste ako my, riziko považujete za pravdepodobnosť, že sa niečo pokazí. Ak zostaneme doma, nemôže sa toho veľa stať a ani sa nestane. Ale ak pôjdeme na dovolenku, mohli by sme byť účastníkom dopravnej nehody, stratiť sa alebo by dovolenka mohla stáť viac, ako sa plánovalo, čo by mohlo nahlodať náš rozpočet na nájomné. Na druhej strane, dovolenka prináša mnohé pozitíva. Unikneme rutine a nude domáceho života a zažijeme zábavný a nezabudnuteľný zážitok.  

A čo investičné riziko? 

Pravdepodobne sa najviac obávate, že cena investície, ktorú si kúpite, klesne. Myslíte si: „Nechcem prísť o svoje peniaze.“ Môžete sa dokonca obávať, že investícia, ktorú ste nekúpili, stúpne viac ako investícia, ktorú ste kúpili. Toto sú oba dobré spôsoby, ako premýšľať o riziku, ale je toho viac. 

Investičné riziko je predovšetkým o zmenách cien 

Keď hovoríme o investičnom riziku, hovoríme o pravdepodobnosti zmeny ceny aktíva a o veľkosti tejto zmeny. Pokles cien a strata peňazí sú určite bolestivejšie, ale investičné riziko (rovnako ako riziko dovolenky) je v skutočnosti o zmene v oboch smeroch. Čím rizikovejšie je aktívum, tým pravdepodobnejšie sa cena zmení a tým väčšia bude pravdepodobne aj veľkosť zmeny v cene. 

Aktíva, u ktorých je najpravdepodobnejšie, že sa cena zvýši, sú tiež aktíva, ktorých cena s najväčšou pravdepodobnosťou klesne. Investície podobné hotovosti a hotovosť sú relatívne bez rizika. Dlhopisy sú viac rizikové. Akcie sú ešte rizikovejšie. 

Svoju úlohu zohráva aj neistota 

Hovoríme aj o neistote, pokiaľ ide o investičné riziko. Len veľmi málo investícií je skutočne bez rizika. Každá investícia má množstvo možných výsledkov. Čím väčší je rozsah výsledkov a čím je pravdepodobnosť výsledku neistejšia, tým väčšie je riziko. Ako investori sa v podstate snažíme predpovedať budúcnosť. Čím je pravdepodobnejšie, že naša predpoveď má chyby, tým je neistejšia a tým vyššie je riziko. 

V určitom okamihu vaše investície klesnú... o VEĽA! 

Uistite sa, že ste na to psychicky pripravení. Či už hovoríme o jednotlivých aktívach, alebo trhoch ako celku, sú chvíle, keď budú poklesy cien extrémne. Tak trhy jednoducho fungujú. Je lepšie vytvoriť si plán, ako budete reagovať na takéto poklesnutia trhu už vopred.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.