Korporátny účet Saxo

Žiadosť o korporátny účet je jednoduchá.

Jednoducho vyplňte žiadosť prostredníctvom odkazu nižšie a odošlite ju spolu s niekoľkými ďalšími dokladmi na overenie. Zistite viac o požadovaných dokladoch nižšie.

Formulár pre korporátne účty

Kliknutím na odkaz nižšie otvorte formulár žiadosti ako súbor PDF. Vyplňte formulár a odošlite ho alebo nám ho zašlite e-mailom spoločne s požadovanými dokladmi uvedenými nižšie. Vašu žiadosť a doklady odošlite na adresu: Entityonboarding@saxobank.com.

Formulár korporátnej žiadosti >

Ďalšie požadované doklady

Okrem vyššie uvedeného formulára budete musieť odoslať ďalšie požadované doklady, aby bola vaša žiadosť odoslaná na kontrolu. Pozrite sa, aké doklady vyžadujeme:

  • Výpis z miestneho obchodného registra alebo potvrdenie o zápise do obchodného registra
  • Podpísané stanovy
  • Doklad o podpisovom oprávnení v mene korporátneho subjektu (osoby oprávnené podpisovať)
  • Oficiálny doklad totožnosti všetkých osôb oprávnených podpisovať
  • Oficiálny doklad totožnosti a doklad o adrese pobytu všetkých vlastníkov
  • Doklady dokladajúce vlastnícku štruktúru