Czy 2023 będzie rokiem wodoru? Czy 2023 będzie rokiem wodoru? Czy 2023 będzie rokiem wodoru?

Czy 2023 będzie rokiem wodoru?

Peter Garnry

Dyrektor ds. strategii rynków akcji

Podsumowanie:  Wiele osób uważa, że wodór stanowi rozwiązanie problemu dekarbonizacji gospodarki w ciągu najbliższej dekady, a akcje spółek związanych z wodorem rozpoczęły ten rok mocnym akcentem w efekcie szeregu dużych zamówień w tej branży. Może to wskazywać, że bieżący rok okaże się przełomowy dla wodoru. Mimo iż energię ze źródeł odnawialnych można wytwarzać szybciej niż energię jądrową i jest ona bardziej ekologiczna od spalania gazu ziemnego, nie jest to stabilne źródło energii. Dzięki czystemu wodorowi możemy uzyskać energię elektryczną na potrzeby obciążenia podstawowego i ustabilizować jej ceny, jednak technologia ta jest nadal droga.


Wodór jest najszybszym sposobem wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby obciążenia podstawowego przy równoczesnym rozwoju odnawialnych źródeł energii

W tym tygodniu koszykiem tematycznym, który odnotował najlepszy wynik, był koszyk magazynowania energii, który poszedł w górę o 10,2%, dzięki czemu znalazł się na drugim miejscu pod względem wyników w tym roku. Największy wzrost osiągnęły spółki zajmujące się ogniwami paliwowymi i wodorem, takie jak Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power Systems, Nel czy FuelCell Energy. Branża ta odnotowała sporo dużych zamówień na początku roku, co sugeruje, że 2023 r. może być dla niej przełomowy.

W ubiegłym roku dużo miejsca poświęciliśmy kryzysowi energetycznemu, a w szczególności cenom energii i problemowi obciążenia podstawowego w Europie. Ze względu na fakt, iż energia ze źródeł odnawialnych jest nieciągłym źródłem energii, wraz ze wzrostem jej udziału w ogólnym miksie energetycznym rośnie zmienność cen energii elektrycznej, chyba że zastosuje się obciążenie podstawowe w celu ustabilizowania sieci i cen. Dotychczas wykorzystywano w tym celu energię jądrową we Francji i tani gaz z Rosji. Wraz z problemem korozji we francuskich elektrowniach jądrowych i gwałtownie rosnącymi cenami gazu w związku z ograniczeniem dostaw z Rosji, problemy Europy z obciążeniem podstawowym nasiliły się. Ze względu na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pojazdy elektryczne i pompy ciepła typu powietrze-woda, rośnie również zapotrzebowanie na energię elektryczną. W nadchodzących latach będzie to oznaczać większą presję na europejską sieć energetyczną. Czysty wodór wytwarzany z nadwyżki energii odnawialnej wydaje się dobrym rozwiązaniem krótkoterminowym, wiąże się jednak z wyższymi kosztami.

Budowa elektrowni jądrowych trwa zbyt długo, a technologia wytwarzania energii termojądrowej jeszcze długo nie będzie gotowa do komercjalizacji. Gaz ziemny stał się droższy, a po odcięciu od źródeł rosyjskich korzystanie z elektrowni na gaz ziemny na potrzeby obciążenia podstawowego znacznie straciło na atrakcyjności. Energia odnawialna może być wytwarzana szybciej, nie rozwiązuje to jednak problemu obciążenia podstawowego. Ale dzięki elektrolizerom nadwyżka energii ze źródeł odnawialnych może być wykorzystana do wyodrębniania wodoru z wody. Taki czysty wodór może być magazynowany, a następnie spalany w elektrowniach na potrzeby obciążenia podstawowego. Technologia ta będzie droższa niż spalanie gazu, zakładając dostęp do gazu z Rosji, w perspektywie krótkoterminowej może jednak okazać się jedynym rozwiązaniem umożliwiającym dekarbonizację produkcji energii w Europie.

Magazynowanie energii będzie w coraz większym stopniu technologią kluczową dla naszej transformacji w kierunku bardziej ekologicznego społeczeństwa, ale okaże się także technologią absolutnie niezbędną w miarę elektryfikacji kolejnych segmentów gospodarki. Producenci baterii już teraz odnotowują ich znaczące upowszechnienie ze względu na wzrost popularności samochodów elektrycznych i dlatego podtrzymujemy bardzo pozytywne nastawienie do spółek z tego sektora oraz podmiotów zajmujących się wydobywaniem litu. Jednak ten rok może okazać się rokiem przełomowym dla akcji spółek z branży wodorowej.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.