Oversikt over lovmeny

Kommisjoner, gebyrer og marginplan

Du finner mer informasjon om kommisjoner, gebyrer, renter og marginplan

her

Garanti av retailkunders midler

Saxo Bank er medlem av garantifondet for innskytere og investorer, som er under tilsyn av det danske finansdepartementet. I tilfelle en dansk bank (herunder Saxo Bank) misligholder utbetalinger eller går konkurs, er kundenes innskudd garantert av fondet med et beløp på opptil EUR 100 000 for kontantinnskudd.

Se hvordan midlene dine beskyttes her

MiFid

Saxo Bank, som EU-regulert bank og investeringsfirma, faller inn under MiFIDs jurisdiksjon (Direktiv om markeder i finansielle instrumenter) og har på bakgrunn av dette implementert alle nødvendige juridiske krav, protokoller og retningslinjer for å sikre full overholdelse av direktivet.

Les mer om MiFid

Retningslinjer for beste utførelse

Saxo Banks retningslinjer for beste utførelse gir transparens i forhold til kundenes midler, for å sikre best mulig utførelse.

Last ned retningslinjene for beste utførelse her

Kategorisering av produktrisiko

Det er påkrevd at danske banker kategoriserer investeringsprodukter som tilbys til privatkunder, i henhold til produktets kompleksitet og risiko. Følgende kategorier benyttes: grønn, gul eller rød. 

Last ned kategoriseringen av produktrisiko her ›

Risikoadvarsel


Handel med produkter og tjenester fra Saxo Bank kan i tillegg til gevinster også medføre tap, selv om anbefalingen er fulgt.

Les risikoadvarslene

Se vårt dokumentbibliotek for mer informasjon om:

  • Generelle forretningsvilkår ›
  • Kontoskjemaer ›
  • Betalingsinstruksjoner ›
  • Andre skjemaer og dokumenter ›

Eller se de vanlige spørsmålene ›