Oversikt over lovmeny

Kommisjoner, gebyrer og marginplan

Du finner mer informasjon om kommisjoner, gebyrer, renter og marginplan

her

Garanti av retailkunders midler

Saxo Bank er medlem av garantifondet for innskytere og investorer, som er under tilsyn av det danske finansdepartementet. I tilfelle en dansk bank (herunder Saxo Bank) misligholder utbetalinger eller går konkurs, er kundenes innskudd garantert av fondet med et beløp på opptil EUR 100 000 for kontantinnskudd.

Se hvordan midlene dine beskyttes her

MiFid

Saxo Bank, som EU-regulert bank og investeringsfirma, faller inn under MiFIDs jurisdiksjon (Direktiv om markeder i finansielle instrumenter) og har på bakgrunn av dette implementert alle nødvendige juridiske krav, protokoller og retningslinjer for å sikre full overholdelse av direktivet.

Les mer om MiFid

Retningslinjer for beste utførelse

Saxo Banks retningslinjer for beste utførelse gir transparens i forhold til kundenes midler, for å sikre best mulig utførelse.

Last ned retningslinjene for beste utførelse her

Kategorisering av produktrisiko

Det er påkrevd at danske banker kategoriserer investeringsprodukter som tilbys til privatkunder, i henhold til produktets kompleksitet og risiko. Følgende kategorier benyttes: grønn, gul eller rød. 

Last ned kategoriseringen av produktrisiko her ›

Risikoadvarsel


Handel med produkter og tjenester fra Saxo Bank kan i tillegg til gevinster også medføre tap, selv om anbefalingen er fulgt.

Les risikoadvarslene

Se vårt dokumentbibliotek for mer informasjon om:

  • Generelle forretningsvilkår ›
  • Kontoskjemaer ›
  • Betalingsinstruksjoner ›
  • Andre skjemaer og dokumenter ›

Eller se de vanlige spørsmålene ›

 

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.