Sådan bruger du optioner som forsikring Sådan bruger du optioner som forsikring Sådan bruger du optioner som forsikring

Sådan bruger du optioner som forsikring

Thought Starters 5 minutter at læse

Saxo Bank

Oversigt:  Afkast og risiko går altid hånd i hånd, når man handler aktier. Selvom ingen kan sige med sikkerhed, om markederne har ramt toppen, er der flere tiltag, som kan hjælpe dig med at begrænse din risiko. Du kan eksempelvis bruge optioner som en form for forsikring mod fald i markedet. Herunder forklarer vi, hvad en option er, og hvordan du kan bruge såkaldte put-optioner til at beskytte din portefølje.


Kort fortalt er en option et finansielt instrument, der er baseret på et underliggende aktiv som eksempelvis en aktie. Når du køber en option, får du retten til at købe eller sælge det underliggende aktiv inden for en bestemt periode og til en på forhånd fastsat pris.
 
Det kan let forsimplet sammenlignes med at betale et mindre gebyr for at reservere en biografbillet, som man så kan vælge at købe frem til forestillingens start. For eksemplets skyld: Du betaler 10 kr. for at være sikker på, at du kan købe eller sælge eksempelvis en aktie til en aftalt pris på 100 kr., uden at du er forpligtet til noget.

Før du begynder at handle med optioner, er der nogle kernebegreber, du skal have på plads:

Strikepris = Den pris, man har ret til at købe eller sælge det underliggende aktiv for, hvis man vælger at udnytte sin option. 
Udløbsdato = Den sidste dag, du kan udnytte optionen til at købe eller sælge til den aftalte pris.
Multiplikator = Antallet af instrumenter, en option kan omsættes til – én option kan f.eks. gælde 5, 10 eller mange flere af den samme aktie.

Næste skridt er at kigge på de to forskellige typer optioner, henholdvis call- og put-optioner.

Call-optioner: Når du køber en call-option, betaler du for retten til at købe det underliggende aktiv – f.eks. aktien – til en på forhånd aftalt pris og inden for en given periode. I eksemplet med biografbilletten er det gebyret for at reservere billetten, så du kan købe billetten til den udbudte pris frem til selve forestillingen.

Som hovedregel vil en kursstigning i det underliggende aktiv også få værdien af en call-option til at stige. Hvis prisen på det underliggende aktiv er højere end den strikepris, der er aftalt i optionen, kan ejeren af optionen vælge at udnytte sin option og købe de underliggende aktier til den aftalte, lavere pris og dermed få en ”rabat” på aktierne. Man kan også vælge at sælge sin call-option med fortjeneste til en, der ønsker at købe de underliggende aktiver til strikeprisen. Er kursen på det underliggende aktiv lavere end strikeprisen, lader man bare sin option udløbe.

I biografeksemplet har du betalt 5 kr. i gebyr for at reservere en billet til 100 kr. Hvis forestillingen er udsolgt, og der er kø ude foran, og billetterne bliver solgt for 120 kr., kan du derfor købe billetten til 100 kr. og videresælge den for 120 kr. med en fortjeneste på 15 kr., inkl. gebyret og købsprisen. Hvis der derimod er masser af ledige billetter, og de pludselig bliver solgt for 80 kr. stykket, dropper du bare din reservation og køber billetten til 80 kr. i stedet. 

Her vises værdien af optionen med en aftalt strikepris på 40$ pr. aktie og køb af optioner for 200$:

Kilde:theoptionsguide.com

Put-optioner: Med put-optioner køber du retten til at kunne sælge det underliggende aktiv til en på forhånd aftalt pris og inden for en bestemt periode. Tilbage i biografen svarer det til, at du har købt billetten, men du er ikke sikker på, at du kan nå forestillingen. Derfor betaler du en bekendt 5 kr. for, at vedkommende til gengæld vil købe billetten af dig til en bestemt pris, hvis det viser sig, du ikke kan nå det.

Et fald i kursen på det underliggende aktiv vil derfor som hovedregel betyde, at prisen på en put-option stiger i værdi, da optionen garanterer en minimumspris for det underliggende aktiv. Hvis prisen på det underliggende aktiv er lavere end den aftalte strikepris, kan man derfor vælge at udnytte sin option og sælge aktien til den aftalte pris – eller man kan sælge selve optionen med gevinst. Hvis prisen på det underliggende aktiv er højere end strikeprisen, lader man bare optionen udløbe. 

Her vises prisudviklingen på en option med strikepris på 40$ og køb af optioner for 200$:

Kilde:theoptionsguide.com

Med det sagt er det imidlertid umuligt præcist at forudsige, hvornår markedet rammer toppen. Man kan dog beskytte sig mod et potentielt kursfald uden at sælge sine positioner – det er her, optioner kommer ind i billedet.

Køber man en put-option for en aktie i sin portefølje, kan det fungere som en forsikring, da værdien af put-optionen vil stige, hvis aktiekursen falder. Samtidig handles optioner med gearing, hvilket betyder, at afkastet fra en option vil være større i forhold til mængden af kapital end det tilsvarende fald i aktiekursen.

Forsikring med put-optioner kan sammenlignes med at tegne en husforsikring. Det betyder ikke, at du håber, at huset brænder – en forsikring er et produkt, man håber, man aldrig får brug for. Ikke desto mindre kan det gøre, at man sover bedre om natten, fordi man ved, man har et sikkerhedsnet. At købe en put-option kan forsikre en langsigtet aktieportefølje på samme måde: Hvis der opstår bål og brand i markedet, har du en forsikring, selvom det bedste ville være, hvis ens portefølje bare fortsatte med at stige i værdi.

Et mere konkret eksempel: Forestil dig, at du ejer 100 aktier, der handles til 200 kr. per aktie. Du ser en risiko for, at prisen kan falde til 190 kr. over de næste 30 dage. For at hedge din position, køber du en put-option med en strikepris på 200 kr. Det koster 6,5 kr. per aktie i præmie, og du køber med en multiplikator på 100, så det dækker hele din position. Det koster dig derfor 650 kr. Afhængigt af prisudviklingen de kommende 30 dage, vil dit afkast som tommelfingerregel udvikle sig som tabellen herunder viser. Derudover er det værd at bemærke, at du ikke risikerer at tabe mere, end hvad du betalte for optionen – i dette tilfælde udgør det 3,25% af positionens samlede værdi (6,5 kr./200 kr. per aktie).

Kilde: Saxo Bank

Hvis du ønsker at hedge en bredere portefølje, kan du overveje at købe en option med et helt indeks som det underliggende aktiv. Lad os tage en spredt portefølje med eksponering mod det amerikanske aktiemarked som eksempel. Her kan du hedge ved at købe en put-option med 135 dages løbetid på S&P 500-indekset med en strikepris på 3640$, hvilket i dette eksempel svarer til 95% af S&P 500’s nuværende indeksværdi. Præmien, du betaler, er på 3,9%, hvilket vil sige, du har købt retten til at sælge S&P 500-indeks for 95% af den nuværende pris inden for 135 dage. Den beskyttelse har kostet dig 3,9% af den samlede værdi.

Dette er blot to strategier for at bruge optioner som forsikring i din portefølje. God handelsvind!

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.