Hvad er teknisk analyse - Del 1 Hvad er teknisk analyse - Del 1 Hvad er teknisk analyse - Del 1

Hvad er teknisk analyse - Del 1

Retrocessions

Saxo Bank

Oversigt:  Før man køber en aktie, er det vigtigt at lave en analyse for at retfærdiggøre sin beslutning. Der er forskellige typer af analyser, du kan bruge, og de mest populære er fundamental og teknisk analyse. Mens fundamental analyse svarer på spørgsmålet "Hvad skal jeg købe?", svarer teknisk analyse på "Hvornår skal jeg købe?".


Teknisk analyse fokuserer på timing. Den findes i to varianter: Visuel og statistisk analyse. Den visuelle form indebærer, at man studerer diagrammer over historiske aktiekurser. Den statistiske metode indebærer derimod, at man foretager beregninger baseret på en række historiske aktiekurser. I begge tilfælde er målet at identificere den mest sandsynlige kursudvikling - dvs. er det mest sandsynligt, at aktien stiger eller falder? Det er værd at bemærke, at teknisk analyse ikke garanterer 100 % forudsigelses nøjagtighed. I stedet skal det ses som et risikostyringsværktøj, der har til formål at minimere risikoen ved en investering.

Teknisk analyse: Et dybere blik

Teknisk analyse er baseret på tre hovedprincipper:

  1. Alle tilgængelige oplysninger afspejles i aktiekursen.
  2. Aktiekurserne bevæger sig i identificerbare tendenser.
  3. Historien har en tendens til at gentage sig selv, eller i det mindste ofte rime.

Det første princip handler om, hvordan investorer behandler informationer.  Uanset om det er en profitadvarsel eller lanceringen af et nyt produkt, vurderer investorerne, hvordan det vil påvirke aktiekursen, hvilket resulterer i enten en købs- eller salgsordre. Kort sagt er aktiekursen dikteret af udbud og efterspørgsel.

Det andet princip handler om at forstå tendenser. Når en teknisk analytiker taler om "kurser, der bevæger sig i trends", henviser han til tre mulige kursbevægelser for en aktie: Et fald, en stigning eller en sidelæns bevægelse. Nedadgående bevægelser identificeres ved konsekvent lavere lavpunkter og lavere højpunkter, mens opadgående bevægelser genkendes ved stadig højere højpunkter og højere lavpunkter. Et sidelæns marked opstår, når en aktiekurs bevæger sig inden for et bestemt horisontalt interval.

Det sidste princip, "historien gentager sig selv", handler om investoradfærd. Uanset hvad der udløser det, reagerer investorer ofte på samme måde i lignende situationer, drevet af frygt og grådighed. For eksempel ønskede mange i begyndelsen af internettet at eje aktier i internetvirksomheder, fordi de troede, at internettet ville revolutionere verden. Det førte til en prisboble. Da de første investorer begyndte at sælge, begyndte priserne at falde, og der opstod udbredt panik, hvor mange solgte igen, og priserne faldt kraftigt.

Historisk perspektiv på teknisk analyse

Japanske rishandlere forsøgte at kortlægge tendenser så langt tilbage som i det 17. århundrede, men teknisk analyse vandt først for alvor indpas med fremkomsten af den personlige computer. Charles Henry Dow, grundlæggeren af Wall Street Journal, offentliggjorde sammen med Edward Jones, navnefaderen til Dow Jones-indekset, adskillige resultater om kursbevægelser på det amerikanske aktiemarked i deres avis omkring 1900. Dow brugte ofte diagrammer i sine analyser.

Afslutningsvis handler teknisk analyse om optimal timing af investeringer. Det involverer to hovedtyper: Visuel og statistisk analyse. Den visuelle form fokuserer på studiet af prisdiagrammer, mens den statistiske metode er centreret omkring prisberegninger. Begge har til formål at forudsige den mest sandsynlige prisbevægelse.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.