Markedsopdatering, januar 2023 Markedsopdatering, januar 2023 Markedsopdatering, januar 2023

Markedsopdatering, januar 2023

Retrocessions

Saxo Bank

Skrevet den 2. januar 2023 af Peter Garnry, aktiestrategichef hos Saxo Bank

Inflationsoverraskelse hjalp aktierne godt på vej i 4. kvartal

De globale aktier steg med 9,8 % i USD i 4. kvartal, da overraskelser i inflationen gav en forventning om, at inflationen vil falde – endda hurtigere end ventet – hvilket fik centralbankerne til at forholde sig neutralt rent pengepolitisk. Dette narrativ fik aktierne til at stige betragteligt mere i oktober og november, indtil udmeldinger fra flere centralbanker antydede, at den pengepolitiske rente skal forblive på sit forhøjede niveau gennem hele 2023 for at holde inflationen nede på et tilfredsstillende niveau. 

Inflationen i servicesektoren eksklusive energi er fortsat forhøjet i USA, så der er stadig stor usikkerhed omkring inflationen og lønudviklingen, og det vil være afgørende for, hvordan inflationen udvikler sig herfra, men også for virksomhedernes driftsmarginer. 

De globale aktier sluttede 2022 med et fald på 18,1 %, hvilket er det værste år for aktier siden 2008. De faldende aktier har overvejende været en tilpasning til højere renter, der har gjort det dyrere at rejse kapital, og derfor vil afkastet på aktier i 2023 være domineret af, hvorvidt selskaberne formår at fortsætte med at øge indtjeningen på trods af situationen med stigende modvind på driftsmarginerne.

Fjerde kvartal af 2022 drejede sig også om økonomien i USA og i Europa, som gik i forskellige retninger. USA's økonomi accelererede en smule i 4. kvartal, mens der var et betragteligt fald i den økonomiske aktivitet i Europa. De finansielle betingelser i USA er også gået fra at være strammere end det gennemsnitligt historisk set til at være løsere end gennemsnittet på lang sigt.

Mens den amerikanske økonomi fortsat er utroligt robust på trods det vedvarende inflationspres, er det samlede globale PMI faldet fra 49,3 til 48,0 i 4. kvartal, hvilket antyder en sammentrækning i den globale økonomi samlet set eller i hvert fald som minimum ingen vækst. 

Dette er også tydeligt i Sydkoreas eksport, en førende global indikator, som faldt betydeligt i 
4. kvartal, men som kan komme tilbage i 1. kvartal, i takt med at Kina genåbner sin økonomi efter næsten tre år med Covid-nedlukninger.
Inflationsraten i USA faldt til 7,1 % i 4. kvartal fra 8,3 % i vores opdatering for 3. kvartal, og den bredeste måling af den amerikanske arbejdsløshed faldt til 6,7 % fra 7,0 %. Den amerikanske centralbank fortsatte med at hæve den pengepolitiske rente, så den toneangivende "Fed Funds Rate" steg til 4,33 % fra 3,08 %.

Kinas vej ud af nedlukninger hjælper råvarer godt på vej

Det seneste kvartal var ikke kun præget af den positive overraskelse fra den amerikanske inflation, men også af Kinas beslutning om endelig at opgive sin meget restriktive Covid-politik, som har holdt landet fastlåst i næsten tre år. 

Den ændrede Covid-politik afspejlede sig øjeblikkeligt i priserne på industrimetaller, som steg med 15,5 % i 4. kvartal, da Kinas genåbningen vil være med til at udfylde hullerne fra den lavere vækst andre steder i den globale økonomi. Energirelaterede råvarer faldt med 14,7 % takket være bedre forsyninger og mildt vejr i Europa, men med forventningerne om, at USA vil frigive mere af sine strategiske oliereserver, kan der nemt opstå modvind på energimarkederne igen, hvilket endnu engang vil påvirke den økonomiske aktivitet. 

Spotpriserne på landbrugsvarer var igen for andet kvartal i træk stabile, hvilket lettede en del af presset på husholdningerne, særligt i udviklingslandene.

Mens globale aktier generelt reagerede positivt i 4. kvartal på inflationstal, som var lavere end forventet, var amerikanske teknologiaktier stadig under pres og endte kvartalet 0,3 % lavere end forventet. Kinesiske aktier oplevede ikke det opsving, som investorerne havde håbet på, da den kinesiske regering ændrede sin Covid-politik, da de erkendte modvinden på kort sigt.

Den stærke USD har været et tema gennem hele inflationscyklussen, hvor USD-indekset steg 
med 26 % fra begyndelsen af 2021 til toppen i midten af oktober sidste år. I fjerde kvartal faldt USD-indekset med 7,4 %, hvilket medvirkede til at lette de finansielle betingelser og forbedre stemningen, ikke kun med hensyn til aktier, men især med ædelmetaller, der steg med 13,1 % i fjerde kvartal. 

På obligationsmarkedet steg den 10-årige obligationsrente i USA med 12 basispoint i fjerde kvartal, og det 10-årige inflationsswap i USA steg også med 12 basispoint, hvilket medførte en uændret realrente. Rentekurven målt på den 5-årige over den 30-årige rente steg med 17 basispoint, men forblev i det negative område, hvilket tyder på, at markedet forventer en aftagende vækst, mens den amerikanske centralbank fastholder sin stramme pengepolitiske rente.

Kommer råvarernes supercyklus til at fortsætte?

To aktietemaer skilte sig ud sidste år, hvor vores råvaregruppe og forsvarsgruppe steg med henholdsvis 24,4 % og 22,3 %. Råvarepriserne var høje, og Ruslands invasion af Ukraine medførte betydelige stigninger i efterspørgslen på militærudstyr. EU har erklæret, at man vil fordoble sine forsvarsudgifter i de kommende år for at afbøde den øgede trussel fra Rusland. Energirelaterede temaer såsom atomkraft og vedvarende energi havde også et relativt godt år, da de højere elpriser gav større rentabilitet fra elproduktionen. Når vi tager hul på det nye år, er det store spørgsmål, om vi kommer til at se investorer positionere sig i de nye aktietemaer, eller om de vil fortsætte med det, der fungerede i 2022. 

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.