Anden kvartalsudsigt: The Fragmentation Game Anden kvartalsudsigt: The Fragmentation Game Anden kvartalsudsigt: The Fragmentation Game

Anden kvartalsudsigt: The Fragmentation Game

Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Efter en begivenhedsrig marts måned med stor turbulens i den amerikanske finanssektor efter konkursen af blandt andet Silicon Valley Bank, er det begyndt at gå op for verdenen, hvordan en fragmenteret verden med nye dagsordner, inflation og stigende renter begynder at påvirke vores system. Begivenhederne fra i marts giver os samtidig et mere tydeligt billede af, hvilke udfordringer vores verden kan opleve i det næste kvartal, og måske de næste par år. Problemerne i visse banker hører allerede nu ikke kun til det amerikanske system, men også det europæiske efter den schweiziske regering tvang UBS til at overtage Credit Suisse.

I vores udsigt for andet kvartal har vi forsøgt at belyse hvordan en mere fragmenteret verden, og de ovennævnte begivenheder i den finansielle sektor, kommer til at påvirke vores banksystem, men også den globale økonomi på kort-, mellem- og lang sigt. Den aktuelle bankkrise vi står midt i kan presse verden ud i en økonomisk recession lang tid før vi selv havde ventet det for bare et par måneder siden.

Vores cheføkonom Steen Jakobsen skriver i sin introduktion til kvartalsudsigten, at bankkrisen i dag ikke kan sammenlignes en til en med hvad vi så under finanskrisen i 2008-2009. Dengang var problemet hos banker primært solvens og dårlige udlån. I dag handler krisen om noget helt andet. Det handler om hvordan banker opererer, og om hvordan stigende omkostninger på kapital, forsaget af stigende renter, samtidig med at indskud generelt set er faldet i banksystemet knækkede den måde visse banker opererede på med store obligationsporteføljer og for stor operationel risiko.

Men problemet er ikke opstået ud af det blå, men er skabt på baggrund af en lang række geopolitiske begivenheder verden over, som har givet os en mere fragmenteret verden med højere strukturel inflation og efterfølgende stigende renter. Det er bare først nu, at vi for alvor ser de kriselignende konsekvenser af centralbankernes og de politiske aktørers beslutninger de sidste år.

Men en mere fragmenteret verden kommer ikke kun til at ændre måden vores banker kommer til at operere på i fremtiden. Den kommer også til at påvirke hvordan verdenens lande og nye alliancer kommer til at kæmpe om energikilder, råvarer til grønomstilling og avancerede mikrochips til at drive fremtidens computerrevolution med udviklingen af kunstig intelligens som drivende kraft.

Sagt med andre ord er den bankkrise vi ser i øjeblikket blot startskuddet på noget større, og vi mener, at vi kommer til at se et yderligere fokus i andet kvartal på hvordan man skal positionere sig og investere i en mere fragmenteret og en mindre globaliseret verden, hvor nye alliancer kommer til at kæmpe om de samme ressourcer på en global arena.

Mindre globalisering og en mere fragmenteret verden kan måske lyde som to begreber, der beskriver det samme. Dog mener vi, at der er en væsentligt forskel. Med en fragmenteret verden, mener vi ikke nødvendigvis, at vi kommer til at se mindre global handel, men at handlen mellem lande kan komme til at blive mere fragmenteret. Udviklingen er drevet af verdenens nye alliancer, med Europa og USA på den ene side og Kina og Rusland på den anden, hvilket kan betyde nye globale handelsmønstre på tværs af lande og regioner. Det er ret sandsynligt, at sikkerhed og politik kommer til at betyde mere end indtjening i den nærmeste fremtid. Det kan måske lyde en smule dystopisk, men denne udvikling skaber også nye investeringsmuligheder, som vi så vidt muligt vil forsøge at belyse i vores andet kvartalsudsigt. 

Vores Hong Kong baseret strateg Redmond Wong ser i sin del af rapporten på hvordan Kina kan opleve nye udfordringer i en mere fragmenteret verden. Først og fremmest ser vi, at Kina ser ud til at indgå i mere strategiske handelssamarbejder samtidigt med, at Kina ser ind i mindre global eksport til især vestlige regioner som USA og EU.

Kinas udfordring bliver først og fremmest at konkurrere mod vestens mere udviklede teknologier samtidig med at de udbygger yderligere indflydelse over verdens naturressourcer. Du kan læse mere om Redmonds tanker om Kinas udfordringer her. Vores anden asiatiske makrostrateg Charu Chanana fokuserer i hendes del af rapporten på hvordan Indien kan blive en af de store vindere i en mere fragmenteret verden. I takt med at Kinas eksport flyttes til lande, som betragtes at være tættere på den vestlige alliance, kan Indien i stor grad overtage en stor del af de produktionsopgaver flere vestlige lande i dag får produceret i Kina. På den måde kan den nye fragmenteret verden komme til at gavne den indiske økonomi og indiske virksomheder. Læs mere om Charus syn på Indiens muligheder her.

Chef for aktiestrategi, Peter Garnry ser i sin del af rapporten nærmere på hvordan de globale aktiemarkedet kommer til at blive påvirket af den nuværende bankkrise. På mange måder er aktiemarkedet ind til videre i år kommet godt fra start, og især europæiske aktier har leveret solide afkast i takt med at en længe frygtet energikrise ikke blev så slem som først ventet. Dog pointerer Peter også, at en mere fragmenteret verden kommer til at betyde, at man skal kigge nærmere på bestemte sektorer, som f.eks. mikrochips, forsvar, grøn energi, logistik, og generelt positionere sig imod større virksomheder med gode marginer, lav gæld og som generelt har en stærk konkurrencemæssig positionering i markedet. Læs mere om Peters holdning til vores positionering i aktiemarkedet her.

Christopher Dembik, vores franske makrostrateg ser nærmere på ejendomssektoren i USA, og hvordan den nuværende bankkrise kan udvikle sig til at give problemer i den amerikanske ejendomssektor. Ser man på små- og mellemstore regional banker i USA, har de især en stor del af deres udlån til kommercielle ejendomme, som for eksempel kontorejendomme, butiksejendomme og storcentre. Eskalerer uroligheden i den finansielle sektor, tror vi derfor, at man skal være meget varsom med at være eksponeret i ejendomssektoren i det kommende kvartal. Ikke kun i USA, men potentielt også i Europa og England. Du kan læse den fulde version af Christophers rapport her.

På valuta markedet har vores chef for valutastrategi, John Hardy skrevet om hvordan en ændring i rentemarkedet kan komme til at påvirke udsving i verdenens valuta. Den sidste måned har forventningerne til den fremtidig rente i både USA og Europa ændret sig markant, og fra at diskontere yderligere rentestigninger frem imod årsskiftet forventer markedet nu rentefald i både USA og Europa. Det kommer til at få indflydelse på valutakurser verden over, og ender vi i en global recession med eventuelle økonomiske hjælpepakker, kan dette også have stor indflydelse på hvor USD, EUR og JPY kommer til at handle i næste kvartal. Læs Johns fulde rapport om valutamarkedet her.

En mere fragmenteret verden i fremtiden betyder også, at der vil komme mere kamp om ressourcerne, da de er vigtige rent sikkerhedspolitisk, men også for et lands samfund.  Især har energi vist sig vigtig for vores levestandard, og i fremtiden bliver ressourcer som kobber og andre industrimetaller vigtige, når det kommer til at gennemføre den grønne omstilling, der på mange måder er den største ændring af vores samfund i mere end 100 år..

Derfor forventer vi fortsat, at råvarer er et godt sted at positionere sig i takt med at verden bliver mere fragmenteret og at kampen om råvarer og ressourcer intensiveres. Vores chef for råvarer strategi, Ole Hansen har i sit afsnit af rapporten uddybet sine tanker omkring dette, og han vender også hvordan guld kan gå hen og blive en god investering, hvis verden bevæger sin ind i en global recession, hvor en mere lempelig pengepolitik fra centralbankerne kan få råvarer og især guld til at stige i værdi. Læs Oles fulde skriv om vores forventninger til råvaremarkedet her.

Sidst men ikke mindst har vores investeringsanalytiker Hans Oudshoorn lavet et overblik over hvordan man kan sikre sin aktieportefølje imod store fald i andet kvartal. Strategien hedder ”collar optioner”, hvor man køber en put option for at beskytte sin portefølje i mod fald. Samtidig sælger man en call option på et højere niveau i markedet. På den måde opnår man en forholdsvis billig forsikring imod fald i aktiemarkedet. Dog ligger man også et loft på ens potentielle gevinst, hvis markedet stiger meget, da man sælger en call option. Du kan blive meget klogere på denne strategi, og hvordan du kan bruge den i din portefølje ved at læse Hans’ overblik her.

Som beskrevet forventer vi, at vi kommer til at se en ny mere fragmenteret verden i fremtiden. Det kan måske lyde skræmmende, og konsekvenserne af høj strukturel inflation, en fejlslagen pengepolitik og geopolitisk splittelse begynder nu at slå revner i vores økonomiske strukturer.

De første konsekvenser for en fragmenteret verden har allerede vist sig i det finansielle system, og vi tror ikke vi har set de sidste konsekvenser endnu. Det er dog ikke noget der nødvendigvis er negativt for din portefølje, men for at få afkast i fremtiden mener vi, at man som investor bliver nødt til at anerkende den nye verdensorden vi bevæger os ind i. Positionerer man sig derfor korrekt til sektorer, der kommer til at gavne af yderligere fragmentering i fremtiden, er der fortsat udsigt til fornuftige afkast i fremtiden. Men vær varsom og hold øje med det omskiftelige geopolitiske miljø.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.