Aktier: Højere kapitalomkostninger bliver smertefulde Aktier: Højere kapitalomkostninger bliver smertefulde Aktier: Højere kapitalomkostninger bliver smertefulde

Aktier: Højere kapitalomkostninger bliver smertefulde

Peter Garnry

Aktiestrategichef

Oversigt:  Kampen mod inflationen har hævet kapitalomkostningerne til niveauer, der har udløst problemer i den globale økonomi. Samtidig er den amerikanske finanspolitiske cyklus ved at vende, hvilket kombineret med høje renter kan skubbe økonomien ind i et stagflation lignende miljø. Det vil være skidt for cykliske aktier, hvor AI-relaterede aktier har den største risiko i et sådant scenarie. Højere kapitalomkostninger har også vist, hvor skrøbelig den grønne omstilling er, og her ligger potentielt den største katalysator for lavere renter uden for den svækkede økonomi, da hurtig dekarbonisering kun vil ske i et miljø med lavere renter.


Gå ind i defensive sektorer som forberedelse til stagflation

Siden juli 2022 har den amerikanske finanspolitiske impuls (stigende finansunderskud) givet 5%-point til BNP eller ca. 1 billion USD i ekstra udgifter fra den amerikanske regering gennem forskellige udgiftsprogrammer fra Biden-administrationen, såsom CHIPS Act og Inflation Reduction Act. Denne vækstimpuls opvejede den negative impuls fra højere renter og afværgede derfor en potentiel recession i år. Den betydelige finanspolitiske impuls blev implementeret, mens den amerikanske økonomi blev anslået til at køre med et minimalt outputgab og en stram arbejdsmarkedsdynamik, der øger det strukturelle inflationspres og tvinger Fed til at stramme pengepolitikken mere end der ellers var ventet.

Da den amerikanske finanspolitiske cyklus sandsynligvis vender fra positiv til negativ, vil den amerikanske økonomi begynde at bremse op, mens både Europa og Kina hænger fast i en svag økonomisk vækst. Dermed er der lagt op til et potentielt stagflation lignende miljø, hvor den reelle økonomiske vækst aftager, mens inflationen forbliver betydeligt højere end det historiske gennemsnit. Sidste gang verden frygtede stagflation var tilbage i sommermånederne 2022, men den frygt kan hurtigt komme tilbage og hjemsøge aktierne.

Vores forsigtige syn forstærkes yderligere af, at aktierne på trods af tydelige tegn på, at den globale økonomi påvirkes af højere renter, er steget tilbage til værdiansættelsesniveauer, der ligger omkring en standardafvigelse over det langsigtede gennemsnit siden 1995. Det sænker naturligvis det langsigtede forhold mellem risiko og afkast i aktier.

Den grønne omstilling presses af højere obligationsrenter og geopolitik

Som nævnt i indledningen til denne Quarterly Outlook er realrenterne for høje til at understøtte den grønne omstilling, acceptable leveomkostninger for nye boligkøbere og forbrugere med lav opsparing, der bruger kredit til at forbruge. De højere renter og højere råvarepriser har drastisk ændret forudsætningerne bag offshore vindkraft, som ellers blev set som en af de vigtigste energikilder til at levere på den grønne transformation. Mange havvindmølleprojekter i den globale pipeline blev forhandlet på plads ud fra antagelser om permanent lave renter og billige industrimetaller.

Da verden er vendt på hovedet efter pandemien og Ruslands invasion af Ukraine, er disse projekter ikke længere økonomisk bæredygtige, hvilket har tvunget Ørsted, verdens førende udvikler af havvindmøller, til at foretage betydelige nedskrivninger. Siemens Energy har kæmpet med fejlkonstruktioner på sine vindmøller og taget betydelige omkostninger, og Vestas, verdens største producent af vindmøller, har set sin forretning stagnere. Det er dog ikke kun vind, men alt, hvad der har med den grønne omstilling at gøre, der er blevet hårdt ramt af det ændrede landskab. De tre temakurve, der har klaret sig dårligst i løbet af det seneste år, er vedvarende energi, grøn omstilling og energilagring.

Forskning i kapitalomkostningernes rolle i dekarboniseringen af elsektoren viser, at sol og vind er langt de energikilder, der er mest følsomme over for højere kapitalomkostninger, da disse energikilder har en højere andel af initialinvesteringer i procent af de samlede omkostninger. De to næstmest følsomme energikilder er atomkraft og kul med CO2-lagring. Den el kilde, der er mindst følsom over for højere kapitalomkostninger, er naturgas, og de højere kapitalomkostninger tilskynder således til at brænde fossile brændstoffer er den bedste investering, hvis de laveste marginalomkostninger for energi er et mål.

Inden for vedvarende energi er højere kapitalomkostninger en medvind for atomkraft, som har oplevet et stemningsskift, da politikere langsomt er ved at indse, at atomkraft vil være nøglen til at dekarbonisere den globale økonomi på kort sigt. Som tiden går, vil der være et stigende pres for at sænke renten af hensyn til den grønne omstilling.

Den grønne omstilling er blevet ramt af højere kapitalomkostninger, men for at gøre tingene værre, har oversvømmelsen af billige kinesiske elbiler trukket elbiler ind i det fragmenteringsspil, vi skrev om i vores Q2 Quarterly Outlook. Halvledere er en del af de geopolitiske gnidninger mellem USA og Kina, og nu ser det ud til, at elbiler også kan give geopolitiske gnidninger mellem Europa og Kina. Verden fragmenteres, og denne proces vil fortsætte med at gøre den grønne omstilling svær, medmindre de reelle obligationsrenter falder.

Hvornår bliver AI-guldfeberen til guldminer?

I vores sidste Quarterly Outlook så vi på, hvordan AI-entusiasmen havde skabt en stigning i aktierne, især blandt de AI-relaterede aktier, som vi sagde befandt sig i en boble baseret på farligt høje aktievurderinger og faldende søgemaskineinteresse i nøgleord som ”AI” og ”ChatGPT”. Endnu et kvartal er gået, og data efter indtjeningssæsonen for 2. kvartal tyder ikke på, at AI-hypen og de massive køb af Nvidia GPU'er er ved at blive til guldminer endnu. Microsoft og Adobe, to virksomheder med stor distribution og en del af økosystemet for indholdsproduktion, formåede begge ikke at understøtte AI-hypen. På deres regnskabskald sagde Microsoft, at AI-salget ville ske gradvist, og Adobes udsigter afspejlede heller ikke et udbrud af AI-vækst.

Mens Nvidia stadig sælger masser af GPU'er, fordi virksomhederne skynder sig at kapitalisere på de nye store AI-modeller, falder den samlede omsætningsvækst for AI-relaterede virksomheder foruden Nvidia med en gennemsnitlig omsætningsvækst i 2. kvartal på 2% år-til-år fra 27% for et år siden. Vores AI-temakurv, der består af 20 AI-relaterede aktier, er også vurderet til en fremadrettet aktieværdi, der ligger 33% over Nasdaq 100-indekset, næsten dobbelt så dyrt som MSCI World-indekset. Hvis obligationsrenterne falder herfra på grund af en opbremsning i den økonomiske vækst, er det ikke sikkert, at den laver rente vil hjælpe AI-relaterede aktier, da deres følsomhed over for vækstudsigterne er meget større, og derfor har AI-relaterede aktier nogle af de højeste risici i 4. kvartal.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.