Råvarer: Er bunden nået? Råvarer: Er bunden nået? Råvarer: Er bunden nået?

Råvarer: Er bunden nået?

Ole Hansen

Chef for råvarestrategi

Oversigt:  Er råvarer på vej til at blive det hotteste emne i finansverdenen igen, eller vil AI fortsat være i fokus?


En årelang korrektion i råvaresektoren viser tegn på at vende

Råvaresektoren ser ud til at starte tredje kvartal på et fastere grundlag, efter at måneders svaghed blev delvist vendt i juni. Flere udviklinger, nogle baseret på forventninger og andre på faktiske udviklinger, har alle bidraget til de stærke stigninger, hvoraf de vigtigste er fornyet dollarsvækkelse, da renteforskellene indsnævres, OPEC's aktive styring af olieproduktion og -priser, den endnu ikke realiserede udsigt til, at den kinesiske regering øger sin støtte til økonomien og ikke mindst risikoen for højere fødevarepriser i efteråret, da flere vigtige vækstregioner kæmper med varme og tørre vejrforhold. 

På trods af fortsat bekymring for efterspørgslen, anført af recessionsbekymringer i USA og Europa, holder energisektoren stand - støttet af Saudi-Arabiens ensidige produktionsnedskæring, stigende raffinaderimarginaler ind i sommerens højsæson for efterspørgsel og spekulative handlere og investorers tro på højere priser, der er tæt på det svageste i mere end ti år, hvilket reducerer risikoen for yderligere aggressivt makroøkonomisk relateret salg. Andre steder ser vi varmt og tørt vejr, der skaber bekymring i landbrugssektoren, samtidig med at det øger efterspørgslen på naturgas i hele verden fra elproducenter.

Ædelmetallernes opsving mistede pusten i løbet af andet kvartal, da de stigende aktiemarkeder reducerede behovet for alternative investeringer, mens centralbankerne fortsatte med at hæve renten for at få inflationen under kontrol. Inflationen kan falde yderligere, men vi ser en stigende risiko for, at den langsigtede inflation forbliver et godt stykke over målområdet på 2 % til 2,5 %, og sammen med en voksende boblerisiko på aktiemarkederne, en fortsat stærk efterspørgsel fra centralbankerne og et eventuelt højdepunkt i de korte renter, når FOMC skifter fokus, ser vi yderligere optur for ædelmetallerne i anden halvdel af året.

Ud fra den seneste prisudvikling på tværs af de forskellige sektorer kan vi se de første tegn på, at markederne er ved at nå bunden, idet de nuværende niveauer allerede indregner nogle af de værst tænkelige vækstscenarier. Data om den amerikanske økonomi viser stadig økonomisk aktivitet under væksten, men viser heller ikke recessionsdynamik, og indtjeningsestimaterne er steget betydeligt, især i Europa, siden regnskabssæsonen for 1. kvartal startede i midten af april. Potentialet for yderligere gevinster herfra vil dog primært afhænge af, om Kina kan levere yderligere incitamenter og dermed understøtte efterspørgslen efter vigtige råvarer fra råolie til kobber og jernmalm. Vejrudviklingen i de kommende uger på den nordlige halvkugle og dens indvirkning på afgrødeproduktionen vil også være afgørende.

Guldet holder pause, men en ny rekordhøjde er stadig målet

Efter en kraftig stigning i priserne siden november brugte guldet det meste af andet kvartal på at konsolidere sig efter kortvarigt at have nået en ny rekordhøjde. Stemningen er i øjeblikket udfordret af den seneste stigning på aktiemarkedet og udsigten til yderligere renteforhøjelser i USA, hvilket forsinker tidspunktet for en guldunderstøttende stigning i renterne. Så selvom de kortsigtede udsigter peger på yderligere konsolidering under 2.000 dollars pr. ounce, mens vi afventer indkommende økonomiske data, fastholder vi overordnet set de positive udsigter for guld og sølv, bl.a. drevet af: fortsat dollarsvækkelse; en økonomisk afmatning, som gør de nuværende stigninger på aktiemarkedet uholdbare, hvilket fører til ny efterspørgsel efter ædelmetaller som sikker havn; fortsat efterspørgsel fra centralbankerne, som lægger en bund under markedet; en fastlåst amerikansk inflation, som kæmper for at nå de 2,5 %, som er USA's langsigtede mål. 5%, som den amerikanske centralbank har sat som langsigtet mål (og hvis det realiseres, vil det sandsynligvis udløse en guldunderstøttende prisjustering af realrenterne nedad), og en multipolær verden, der hæver den geopolitiske temperatur. Derudover kan sølv drage fordel af yderligere styrke i industrimetaller, hvilket kan få det til at klare sig bedre end guld. Alt i alt, og baseret på de nævnte forventninger og antagelser, ser vi et potentiale for, at guldet kan nå en ny rekordhøjde på over 2100 dollars inden årets udgang.

Dr. Copper: opbygning af et fundament

Kobber tilbragte det meste af andet kvartal i defensiven, efter at et mindre råvarebaseret opsving i Kina havde forstyrret forventningerne om et stærkt opsving i efterspørgslen efter vigtige industrimetaller. Men i løbet af juni hjalp udsigten til yderligere økonomisk stimulering i Kina og faldende lagre på børsovervågede lagre til det laveste niveau i fem måneder med at udløse en ændring i stemningen fra hedgefonde.

Kinesiske stimulanser eller ej, så ser vi den nuværende kobbersvaghed som midlertidig, da temaet grøn omstilling i de kommende år fortsat vil give stærk medvind til såkaldte grønne metaller, hvoraf kobber er det bedste elektrisk ledende metal, som er nødvendigt i batterier, elektriske trækkraftmotorer, vedvarende energiproduktion, energilagring og opgraderinger af elnettet. Dertil kommer udfordrede udsigter for produktionen, da minearbejderne ser lavere malmkvaliteter, stigende produktionsomkostninger, klimaforandringer og regeringsindgreb samt ESG-fokus, som reducerer den tilgængelige investeringspulje fra banker og fonde.

Fra det nuværende niveau et godt stykke under 4 dollars ser vi High Grade-kontrakten bevæge sig højere og nå en ny rekordhøjde, potentielt først i det nye år, når de globale vækstudsigter og centralbankernes rentefokus skifter fra stigninger til nedsættelser.

Råolie: bekymring for efterspørgslen opvejer saudisk nedskæring af udbuddet

WTI- og Brent-råoliens sidelæns handel siden maj ser ud til at fortsætte ind i tredje kvartal, hvor bekymringerne for den globale økonomiske vækst fortsat opvejes af de vigtigste OPEC+-medlemmers villighed til at ofre indtægter og markedsandele for at støtte prisen. Alt i alt mener vi, at priserne er tæt på et cyklisk lavpunkt, men det kan ikke udelukkes, at der kommer et par udfordrende måneder mere, primært på grund af bekymringerne for, at den robuste stigning i efterspørgslen, som OPEC og IEA forudser, ikke vil blive en realitet. Sidstnævnte er muligvis grunden til, at Saudi-Arabien tog det hidtil usete skridt at annoncere en ensidig produktionsnedskæring.

Det hele tyder på, at det kan blive nogle udfordrende måneder for OPEC, især hvis efterspørgslen ikke stiger med Saudi-Arabien, hvilket vil øge presset på andre producenter for at begrænse produktionen. Indtil videre er det lykkedes de facto-lederen af OPEC at sende et signal om støtte, som kan være med til at forhindre en dybere korrektion, mens et eventuelt opsving, som vi tror vil ske, baner vejen for højere priser.

Indtil da vil Brent sandsynligvis blive ved med at ligge på 70 dollars, før den mod slutningen af kvartalet igen vil nå op over det psykologisk vigtige 80 dollars-niveau og dermed flytte det nuværende 70-80 dollars-interval 5-10 dollars højere op, hvor den vil blive handlet inden årets udgang.


Afgrødeproduktionen risikerer at blive nedgraderet på grund af stigende bekymringer om vejret

Efter et års tilbagetrækning sluttede kornsektoren sig til et opsving, der allerede var veletableret på tværs af vigtige bløde råvarefutures fra sukker og kakao til kaffe og appelsinjuice. Kornsektoren er kommet til live igen på grund af bekymringer om de potentielt skadelige virkninger af tørke i vigtige produktionsområder på den nordlige halvkugle, hvor der er konstateret usædvanligt tørre forhold i nogle af de vigtigste produktionsområder, fra Sortehavet til Nordeuropa og senest, men ikke mindst, USA. Ugentlige data viser, at forholdene for de tre store afgrøder hvede, majs og sojabønner alle er blevet forværret, og medmindre de tørre forhold snart vendes af regn, kan bekymringer om de endelige produktionsresultater understøtte priserne forud for høstsæsonen.

Denne udvikling sker på et tidspunkt, hvor markederne er i højeste beredskab for den potentielle effekt af en tilbagevendende El Niño, og da den er dannet en måned eller to tidligere end de fleste El Niños, sagde lederen af NOAA's El Niño/La Niña prognosekontor, at det ville give den plads til at vokse, hvilket øger risikoen for en stærk begivenhed i løbet af de kommende måneder. El Niño får Australien til at hælde kraftigt mod tørrere og varmere forhold, hvor de nordlige lande i Sydamerika - Brasilien, Colombia og Venezuela - sandsynligvis bliver mere tørre, mens det sydøstlige Argentina og dele af Chile sandsynligvis bliver fugtigere. Indien og Indonesien har også tendens til at være mere tørre i august under El Niños.

Derudover kan udsigten til en langvarig krig i Ukraine, der udfordrer forsyningen fra Sortehavsregionen, og Kina, der efter hjemlige vejrproblemer bliver verdens største importør af hvede, øge den globale konkurrence om denne eftertragtede afgrøde - især i et år, hvor El Niño kan reducere produktionen i Australien, Kinas langt største leverandør af hvede.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.