Ugens case: NVidia Ugens case: NVidia Ugens case: NVidia

Ugens case: NVidia

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investeringsstrateg

Oversigt:  Ugens case omhandler i denne uge NVidia


UGENS CASE

Ugens case er et nyt koncept fra Saxo Bank, hvor vi hver uge sætter en virksomhed under luppen. Du kan hurtigt og nemt få svar på hvad investeringscasen går ud på, og få et billede af, hvad du som mulig investor sætter dine penge i. Vi vil så vidt muligt belyse virksomhedens styrker og muligheder, men også dets udfordringer. Det er derfor hverken en anbefaling eller rådgivning til hvad du skal gøre med dine penge, men derimod inspiration og oplysning om hvad forskellige virksomheder egentlig laver samt hvordan vi, helt kort fortalt, ser investeringscasen.

Picture1

Virksomhedsnavn: NVidia

Markedsværdi: 4.000 mia. DKK (Verdens 8. største børsnoterede virksomhed pr. 27/2-23)

CEO: Jensen Huang

Sektor: Semiconductor / Microchips

Antal ansatte: ca. 25.000

Omsætning det sidste år: 188,8 mia. DKK

Overskud det sidste år: 8,3 mia. DKK

Aktiens udvikling de sidste 5 å: +273% (Se aktiens udvikling sidst i artiklen)

 

Virksomhedens 3 styrker

1. NVidia har en ledende markedsposition inden for microchips (GPU’er) og software til databehandling, datacentre og kunstig intelligens. (Se afsnit om strategi og investeringscasen)

2. NVidia har generelt højere bruttomarginer sammenlignet med lign. virksomheder. (Se afsnit om værdiansættelse)

3. NVidia har højere forventet vækst de næste par år sammenlignet med deres konkurrenter. (Se afsnit om værdiansættelse)

Virksomhedens 3 svagheder

1. NVidia er signifikant højere værdiansat sammenlignet med lign. virksomheder målt på P/E. (Se afsnit om værdiansættelse)

2. NVidia nævner selv et meget stort fremtidig adresserbart marked inden for kunstig intelligens og metaverset. Hvor stort NVidias reelle marked bliver i fremtiden, er svært at forudsige, og det er derfor svært, at vurderer NVidias markedsposition og potentiale de næste år. (Se afsnit om strategi og investeringscasen)

3. NVidia har stadig størstedelen af deres omsætning inden for gaming industrien (46% af 2022 omsætningen). I 2021 og 2022 voksede gaming markedet for NVidia markant, men væksten ser ikke ud til at forsætte i samme tempo. (Se afsnit om ”hvad laver virksomheden”)

Hvad laver virksomheden?

De færreste er nok klar over, at NVidia i øjeblikket er verdens 8. mest værdifulde børsnoterede virksomhed. Faktisk er NVidia mere værd end f.eks. virksomheder som Novo Nordisk, Meta og LVMH. NVidia er endda mere værd end alle C20 virksomhederne. Til sammen!

Så med deres markedsværdi på ca. 4.000 mia. DKK, bliver man som investor nødt til at forholde sig til virksomheden, og forstå om virksomheden passer ind i ens portefølje eller ej.

Kort fortalt er NVidia markedsleder inden for produktion af grafikkort, også kaldet GPUer (Graphics processing unit). Hvis man måske, som jeg selv, har ”gamet” en smule som ung. Måske man stadig gør det. Så vil man nok genkende navnet NVidia og GeForce, som det grafikkort man havde siddende i sin computer, og som en gang i mellem skulle opgraderes, så man kunne spille den nyeste version af Call of Duty eller Battlefield.

Gaming er stadig en signifikant del af omsætningen med 46% af omsætningen i 2022, men GPU’er til datacentre, ”professionel visualisering” og bilindustrien begynder også at være en betydelig del af omsætningen.

I billedet nedenfor ses omsætningsfordelingen i 2022 fordelt på de 4 områder. Værd at bemærke er ”5-yr CAGR”, oversat til dansk, den gennemsnitlige omsætningsvækstrate de sidste 5 år. Her ses det, at der har været vækst i gaming GPU’er de sidste 5 år, men at NVidias største vækstmarked har været GPUer og systemer brugt til datacentre, som i 2022 udgjorde 40% af den samlede omsætning.

012Nvidia
Kilde: NVidia okt. 2022 Investorpræsentation

Ud over at være en af de globale markedsledere på grafikkort (GPU) markedet, opererer NVidia også inden for CPU’er (Central processing unit) og DPU’er (Data processing unit), og i deres Investorpræsentation fra 2022 beskriver de, hvordan de i 2023 og 2024, vil lancere nye CPU, GPU og DPU produkter fokuseret på fremtidens datacentre og datahåndtering.

013Nvidia
Kilde: NVidia okt. 2022 Investorpræsentation

Hvad er strategien og investeringscasen?

NVidia nævner selv på deres hjemmeside, at de er pionere og markedsleder inden for ”accelerated computing” eller oversat til dansk accelereret databehandling. Kort fortalt betyder accelereret databehandling, at man benytter GPU’er og DPU’er til at gøre databehandling hurtigere, kraftigere og mere effektivt.

Du har måske hørt om ”Moore’s Law” fra 1960’erne, som siger, at antallet af transistorer på f.eks. en CPU dobler hvert andet år. Med andre ord tilsiger ”loven”, at computerchips bliver dobbelt så kraftfulde hver andet år.

Her mener NVidia og deres CEO Jensen Huang, at Moore’s law er ”død”, og at den eneste måde at imødekomme verdenens fremtidige behov for hurtigere og mere effektiv databehandling, er ved at benytte sig at accelereret databehandling og derved kombinere CPU’er med f.eks. NVidias GPU’er og DPU’er.

014Nvidia
Kilde: NVidia okt. 2022 Investorpræsentation

Det lyder nok lidt teknisk, og det er det bestemt også, men som vi ser det, er casen at NVidia er, og fortsætter med at være, en essentiel spiller inden for fremtidens databehandling og deres produkter kan blive en nødvendighed for virksomheder, der udvikler produkter inden for kunstig intelligens, datacentre eller fremtidens transport.

NVidia beskriver selv deres marked som ”en trillion dollar” mulighed. Altså, at de adresserer et marked, der samlet set kan give en omsætning på 1.000 mia. USD.

Hvor stor en del af markedet de selv kommer til at sidde på, og hvad tidshorisonten er, er svært at få svar på, og man skal derfor som investor også passe på med at blive fartblind i NVidias egne forventninger. Som det kan ses på billedet nedenfor tilskriver de bl.a. ”omniverse enterprise software”, der også inkl. metaverset, en markedsstørrelse på 150 mia DKK (ca. 1000 mia DKK). Om det tal er realistisk afhænger af personen man spørger, men en ting er sikkert. NVidias egne vækstforventninger til markedet inden for kunstig intelligens, datacentre og fremtidens transport (automotive) er store.

015Nvidia
Kilde: NVidia okt. 2022 Investorpræsentation

En faktor som kan give NVidia en konkurrencefordel sammenlignet med andre chipproducenter, der forsøger at rykke ind på GPU markedet inden for datacentre og kunstig intelligens, er at NVidia også leverer software inden for dataprogrammering og datahåndtering. Det kan derfor være svært for de nuværende brugere af NVidia produkter at skifte leverandør, hvis de i dag benytter en eller flere af NVidias dataplatforme eller programmeringssprog. Nedenfor ses et overblik over kompleksiteten i NVidias forretning på tvært frameworks, programmeringssprog og platforme.

016Nvidia
Kilde: NVidia okt. 2022 Investorpræsentation

Hvordan er virksomheden værdiansat?

Selvom ingen computerchip / semiconductor virksomheder direkte kan sammenlignes, efter som de producerer forskellige produkter, har forskelligt fokus, og har forskellige patentrettigheder, kan NVidia sammenlignes med andre amerikanske chipdesignere, så som AMD, Intel, Marvel og Qualcom.

Set ud fra P/E. Altså prisen på virksomheden sammenlignet med deres indtjening. Så ser det ud som om, at NVidia er forholdsvis højt prisfastsat med en 2022 P/E på 58, der er signifikant over hvad sammenlignelige virksomheder er værdiansat til ved at bruge samme multiple.

Ser man på de gennemsnitlige forventning til indtjeningen i 2026 i følge Koyfin data sammenlignet med virksomhedernes nuværende markedsværdi, ser NVidia stadig højt prisfastsat ud, dog ikke helt lige så meget højere sammenlignet med aktuelle tal for 2022.

To grunde til at NVidia bliver prisfastsat højere sammenlignet med lign. virksomheder, kan være at den forventede omsætningsvækst i fremtiden er højere, og at de i 2023 også er forventet at have en højere bruttomargin sammenlignet med de andre virksomheder.

 

2022 P/E (Justeret)

2026 P/E (Justeret)

Forventet omsætningsvækst 2023

Forventet bruttomargin 2023

Nvidia

58

25

10%

67%

AMD

19

11

0%

51%

Intel

14

7

-19%

43%

Marvel

20

10

2%

64%

Qualcom

9

10

-14%

57%

Kilde: Koyfin data

 

Regnskab og forventninger til fremtiden

Nedenfor ses et overblik af relevante regnskabs- og nøgletal fra NVidias 2020, 2021 og 2022 regnskab samt de gennemsnitlige analytikerforventninger til 2023-2027 ifølge Koyfin data.

Værd at bemærke er, at omsætningsvæksten er forventet at stige fra 0% i 2022 til over 20% per år i perioden 2024-2027. Samtidig er det også forventet, at bruttomarginen stiger frem i mod 2027 i takt med at omsætningen stiger.

019Nvidia
Kilde: Koyfin data

NVidia aktieudvikling de sidste 5 år

018Nvidia
Kilde: Saxo Bank, Saxo Trader GO

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.