Det vigtigste fra Novo Nordisk årsregnskab Det vigtigste fra Novo Nordisk årsregnskab Det vigtigste fra Novo Nordisk årsregnskab

Det vigtigste fra Novo Nordisk årsregnskab

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Novo Nordisk imponerer igen

Novo Nordisks regnskab er ude, og som vanligt ser det fantastisk godt ud. På overfalden rigtig fin vækst og især GLP-1 salget ser udmærket ud. Her er det især Ozempic, der performer, og det er værd at tage med som en positivt faktor, selvom det heller ikke er helt uventet. Ozempic er Novo Nordisks mest solgte produkt, og er inkluderet i kategorien ”diabetes care”.

Som vist neden for, er ”diabetes care” fortsat Novo Nordisks suverænt største produktkategori, selvom fedmebehandling og Wegovy fortsat bliver en større del af omsætningen. Overordnet set ser tendensen i væksten hos Novo Nordisk også imponerende ud, og har været stødt stigende fra 2020 og frem til i dag. I 2020 var den årlige vækst i omsætningen på 7 %, og i 2023 ramte den årlige vækst hele 36 %.

Novo 1
Kilde: Novo Nordisk 2023 årsregnskab.

Endnu bedre ser året ud, hvis man ser på bundlinjen. Her steg bundlinjen hos Novo Nordisk med nogenlunde det samme som omsætningen i 2022, 2021 og 2022. Men i 2023 er bundlinjen vokset markant mere med 44 % sammenlignet med 36 % omsætningsvækst. Det vil sige, at Novo Nordisk i 2023 har formået at forbedre deres marginer, hvilket vil sige, at de tjener mere på bunden for hver omsat krone. Det er super positivt, og Novo Nordisk nævner selv, at de forventer at kunne levere marginforbedringer igen i 2024.

novo 2
Kilde: Novo Nordisk 2023 årsregnskab.

4. kvartalssalget for Wegovy er en lille sten i skoen

Overordnet set er årsregnskabet for 2023 og 4. kvartalsregnskabet derfor ”godkendt”, men en ting bekymre os en smule, og det er den kvartalsvise vækst for vægttabsmidlet Wegovy.

Ser man lidt dybere i de kvartalsvise tal, ser man, at væksten i salget for Wegovy faktisk er en smule negativ fra Q3 2023 til Q4 2023. En årsag kan være, at Novo Nordisk mangler produktionskapacitet, men vi frygter, at dette ikke helt kan forklare 0-væksten for produktet alene.

Hovedkonkurrenten Eli Lilly lancerede i november deres pendant til Wegovy, Zepbound. Vi mener, at dette kan være en del af forklaringen for den lidt skuffende vækst. Som vist nedenfor via den orange graf er kvartalsvæksten for Wegovy gået fra at være over 100 % i Q4 2022 til at være lige under 0 % i Q4 2023. Bliver dette et større tema i markedet, at Novo Nordisk ikke kan følge med vækstforventningerne, kan det komme til at have en negativ effekt på aktiekursen, da forventningerne til væksten inden for vægttabsmedikamenter er meget høje i de kommende år.

novo wegovy
Kilde: Novo Nordisk Q4 regnskab

Forventninger til 2024

Ser man på Novo Nordisks egne forventninger til omsætningsvæksten i 2024 ligger de på 18 % – 26 %. Markedets forventninger ligger nogenlunde i midten på ca. 22 %, så selvom Novo Nordisks forventede vækst er rigtig flot, er det altså nogenlunde det samme der allerede er indpriset i aktiekursen.

Bundlinjen er ventet at stige med 21 % til 29 %, hvilket er positivt, da det viser, at Novo Nordisk selv forventer at forbedre deres effektivitet og tjene mere på bunden per omsat krone. Det er meget positivt, men som investor i Novo Nordisk bør man hele tiden huske på, at forventningerne til virksomhedens fremtid er tårnhøj, og derfor skal der også leveres ud over det forventelige, hvis man håber på yderligere store stigninger i aktien i fremtiden.

Novo Nordisk 3
Kilde: Novo Nordisk 2023 årsregnskab.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.