Kan Novo Nordisk nå forventningerne til fremtiden? Kan Novo Nordisk nå forventningerne til fremtiden? Kan Novo Nordisk nå forventningerne til fremtiden?

Kan Novo Nordisk nå forventningerne til fremtiden?

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Hvor meget skal Novo Nordisk sælge for at leve op til markedets forventninger?

Alle danskere kender Novo Nordisk, og så godt som alle ved også, at en investering i Novo Nordisk har været en rigtig god idé i mange år.

Aktien har nærmest kun bevæget sig en vej, og er de seneste 10 år oppe med over 650 %. Bare i år er aktien oppe med over 50 %, og er nu Europas suverænt største børsnoterede virksomhed, og verdens 14. største, med en markedsværdi på over 3.100 mia. DKK.

Dog er Novo Nordisk ikke den største virksomhed inden for fedme- og diabetesbehandling målt på markedsværdi. Deres amerikanske hovedkonkurent Eli Lilly er verdenens 10. største virksomhed med en markedsværdi på næsten 4.000 mia. DKK.

Man forventer i markedet, at Novo Nordisk og Eli Lilly skal dele fremtidens marked for fedme- og diabetesbehandlinger imellem sig, men hvor stort bliver det egentlig og hvad er lige nu indpriset i virksomhedernes aktiepriser?

Man skal som investor huske på, at en aktie typisk er værdiansat ud fra hvad der forventes af virksomheden i fremtiden. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad forventningerne er til f.eks. Novo Nordisk, hvis man har investeret sin penge i aktien. Håber man som Novo Nordisk aktionær på, at ens aktier skal stige yderligere i fremtiden, skal man også tro på, at Novo Nordisk kommer til at slå de forventninger der allerede er til dem nu.

Det er med andre ord ikke nok, at Novo Nordisk ”bare” sælger noget mere Wegovy. De skal sælge for mere end, hvad der er forventet for at man kan forvente en stigende aktiekurs. Derfor har vi i denne artikel zoomet ind på, hvad der egentlig er ventet af Novo Nordisk og deres produkter de næste 10 år, samt hvilke forventninger der skal indfries, for at man kan sige, at Novo Nordisk leverer ”over forventningen”

Insulin

I ”gamle dage” var Novo Nordisk mest kendt for deres insulin til behandling af især diabetes type 1. Helt frem til 2021 udgjorde insulin størstedelen af Novo Nordisk samlede salg, men i 2022 blev GLP-1 markedet for Novo Nordisk større.

Der er mange grunde til denne udvikling. Den første er, at insulin typisk bruges til personer med diabetes 1. Her er markedet ikke lige så hurtigt voksende som ved behandlinger til personer med diabetes type 2, der typisk behandles med GLP-1’er. Den anden grund er, at prisen på insulin er faldet, og derfor er den samlede omsætning for Novo Nordisks gamle kerneprodukt faldet fra ca. 60 mia. DKK i 2018 til ca. 53 mia. DKK i 2022. Det forventes, at salget kommer til at fortsætte til lavere niveauer de næste år, og på den måde forventer markedet altså ikke, at det gamle insulinmarked kommer til at give den store værdi til Novo Nordisk de næste 10 år.

Grundet stor vækst i andre produktkategorier falder andelen af omsætningen, der kommer fra insulin markant frem i mod 2030, som vist på grafen nedenfor.

Novo 1
Kilde: Saxo Bank

GLP-1

GLP-1 produkter, som primært bruges til behandling af diabetes 2, er lige nu Novo Nordisk største produktkategori, og består primært af de 3 medikamenter Rybelsus, Victoza og Ozempic, som er det produkt, der udgør størstedelen af omsætningen. Det aktive stof i Ozempic er ligesom i Wegovy, Semaglutide, der har vist sig nyttigt i behandlingen af både diabetes 2, men også vægttab. Derfor er Wegovy egentlig ”bare” en forstærket version af Ozempic, som bruges til at opnå vægttab. De seneste måneder har studier med Semaglutide/Wegovy også vist, at stoffet er effektivt, når det gælder nedsættelsen af risikoen for bl.a. hjertetilfælde.

Som det kan ses nedenfor, er der fortsat forventet vækst i Novo Nordisk GLP-1 marked frem til 2030, og det er altså forventet af markedet, at det samlede GLP-1 salg til behandling af diabetes skal næsten fordobles fra 2023 til 2030.

Da Novo Nordisk allerede har et meget modent marked inden for GLP-1 medikamenter virker denne forventning en smule ambitiøs men realistisk i vores øjne. Det afspejles også ved, at vækstraterne på GLP-1 medicin har været stigende frem til 2023, hvorefter de i fremtiden vil være en smule mere beskedne. GLP-1 er ventet, at være Novo Nordisks største produktkategori frem til 2030, hvor det ventes, at medikamenter til vægttab bliver den største produktkategori.

novo 2
Kilde: Saxo Bank

Fedmerelateret medicin

Fedmemedicin og medikamenter til vægttab er Novo Nordisk helt store vækstmarked i øjeblikket og de næste 10 år. Forventningerne er store til væksten i fremtiden, og på grafen nedenfor vises markedets nuværende forventninger til det fremtidige salg for medikamenter til fedmebehandling.

Lige nu sælger Novo Nordisk produktet Saxenda, men det er især produktet Wegovy, der driver væksten i øjeblikket. Det samlede salg for Wegovy og Saxenda er ventet et ramme lige under 50 mia. DKK i 2023, og er ventet at ”peake” i 2027 med et årligt salg på lige over 100 mia. DKK.

Med de vækstrater vi ser i dag og den nærmest umættelige efterspørgsel, der er på Wegovy, kan det være overraskende, at Wegovy-salget er ventet at være faldende allerede fra 2027 og frem. Grunden til et faldende salg er dog, at Semaglutide i pilleform samt det nye GLP-1 og fedmebehandlingsmedikament, CagriSema, er ventet at blive lanceret i 2025 og 2026, som langsomt vil tage andele fra Wegovy-salget. Derfor ser Ozempic og CagriSema ud til at blive Novo Nordisk største produkter i 2030 og frem.

Lige nu er det i markedet ventet, at det samlede salg af fedmemedicin topper i 2023 på ca. 200 mia. DKK fordelt over både Wegovy, CagriSemi og Semaglutide i pilleform. Det synes vi lyder som en konservativ forventning til et marked, hvor efterspørgslen øjeblikket eksploderer. Derfor ville det ikke overraske os, hvis Novo Nordisks salg af vægttabsmedikamenter kommer til at slå de forventninger der i øjeblikket er til Novo Nordisk.

novo 3
Kilde: Saxo Bank

Hovedkonkurrenten Eli Lilly

Eli Lilly er uden tvivl Novo Nordisk største konkurrent. Både på GLP-1 medikamenter og på medikamenter til vægttab har Eli Lilly konkurrerende produkter. Samlet set er Eli Lilly ventet at nå en omsætning på ca. 235 mia. DKK i 2023. Altså nogenlunde den samme som Novo Nordisk i samme år. Som før nævnt er Eli Lillys værdiansættelsen dog en smule højere i dag sammenlignet med Novo Nordisks, og det kan hænge sammen med, at vækstforventningerne til fremtiden er højere hos Eli Lilly.

I 2030 er Eli Lilly ventet at have en omsætning på ca. 550 mia. DKK mod forventningen til Novo Nordisk i samme år på ca. 490 mia. På den måde er væksten i årlig omsætning hos Eli Lilly forventet marginalt højere end hos Novo Nordisk.

Grunden til den højere vækst er blandt andet, at produkterne Mounjaro og Zepbound, der er Eli Lillys svar på henholdsvis Ozempic og Wegowy, har vist sig en smule mere effektiv, når det gælder effekten på vægttab. Derfor forventer markedet, at Eli Lilly kommer til at få en større del af det samlede vægtabsmarked i fremtiden sammenlignet med Novo Nordisk.

Dog er markedet forventet totalt set at blive meget stort, og nogle analytikere forventer, at det samlede salg for vægttabsprodukter kan nå 100 mia. USD i 2030. Bliver denne forudsigelse rigtig, er der rigelig plads til, at både Novo Nordisk og Eli Lilly kan nå de forventninger markedet har til det fremtidigt salg i dag.

Er forventningerne for høje?

Overordnet set mener vi ikke, at forventningerne til Novo Nordisks fremtidige indtjening virker urealistiske, og derfor kan det sagtens retfærdiggøres, at Novo Nordisk aktien kan stige yderligere herfra, hvis de skulle gå hen og levere bedre resultater, end hvad der i dag er forventet.

Væksten og markedet inden for GLP-1 medicin virker mere modent og lettere at forudse end salg fra f.eks. medikamenter til vægttab som Wegovy og CagriSema. Derfor tror vi, at det er mere sandsynligt at positive overraskelser til forventningerne kommer fra udviklingen i salget af fedmemedicin, hvor positive overraskelser fra GLP-1-salget nok vil være mere beskedne.

Det traditionelle salg af insuliner er ventet at resultere i en lille negativ årlig vækst, og også her er det svært at forestille sig positive overraskelser af signifikant karakter.

En produktkategori markedet i dag ikke tillægger meget værdi er divisionen ”sjældne sygdomme” og ”blodsygdomme”, der nedenfor på grafen vises som ”andre produkter”. Som det vises på grafen, forventes der lige nu ikke nogen signifikant vækst i ”andre produkter” kategorien de næste 10 år, og her kan det vise sig, at markedet undervurderer et potentielt nyt vækstprodukt.

Novo Nordisk køber løbende virksomheder, studier og produkter, der kan betyde, at denne kategori bliver markant større end ventet, og deres eget studie på at bruge Semaglutide til behandling af Alzheimers kan gå hen og blive den næste helt store næste vækstkomet, hvis fremtidige studier viser sig positive.

Novo 4
Kilde: Saxo Bank

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.