Ugens case: Amazon Ugens case: Amazon Ugens case: Amazon

Ugens case: Amazon

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Oversigt:  Ugens case omhandler i denne uge Amazon


UGENS CASE

Ugens case er et koncept fra Saxo Bank, hvor vi hver uge sætter en virksomhed under luppen. Du kan hurtigt og nemt få svar på, hvad investeringscasen går ud på. Du får dermed et billede af, hvad du som mulig investor sætter dine penge i. Vi vil så vidt muligt belyse virksomhedens styrker og muligheder, men også dets udfordringer. Dette er derfor hverken en anbefaling eller rådgivning til, hvad du skal gøre med dine penge, men derimod blot inspiration og oplysning om, hvad forskellige virksomheder egentlig laver samt hvordan vi, helt kort fortalt, ser investeringscasen.

Husk at du kan dele artiklen på mail eller sociale medier ved at bruge deleknappen i toppen af højre hjørne af denne artikel.

Amazon logo

Virksomhedsnavn: Amazon

Markedsværdi: 1429 mia. USD (9720 mia. DKK)

CEO: Andy Jassy

Sektor: E-commerce / Tech

Antal ansatte: 1.541.000 ansatte

Omsætning det sidste år: 514 mia. USD (2022)

Overskud det sidste år: -2,7 mia. USD (2022)

Aktiens udvikling de sidste 5 år: +57%

 

Virksomhedens 3 styrker

1. Det ser ud til, at Amazon kommer til at levere stabile vækstrater på ca. 12 % per år de næste 5 år. Samtidig forventer markedet, at Amazon formår at blive markant mere effektiv, hvilket betyder at Amazon, hvis de lever op til forventningerne, står til at flerdoble deres bundlinje over de næste 5 år. (Se afsnit om regnskabstal)

2. Amazon Web Services er i øjeblikket, der hvor Amazon tjener størstedelen af deres overskud. Væksten er blevet mindre de sidste par år, men indtjeningen i denne division har været stabil og der er fortsat forventet vækst. (Se afsnit om strategien)

3. Amazon har i det sidste års tid formået at drive deres store Nordamerikanske division mere effektivt end før. Det betyder, at Amazon har vendt divisionen fra at levere underskud til at levere et pænt overskud i Q2 2023. (Se afsnit om ”Hvad laver virksomheden”)

Virksomhedens 3 svagheder

1. Værdiansættelsen af Amazon sammenlignet med lign. virksomheder ser høj ud. Nogle lign. virksomheder leverer bedre forventet vækst og bedre marginer til en lavere værdiansættelse. (Se afsnit om værdiansættelse)

2. Amazons internationale division leverer fortsat underskud, og selvom underskuddet er blevet mindre end det var for et år siden, er der stadig et stykke vej til profitabilitet. (Se afsnit om strategien)

3. Amazon Web Services er divisionen med det største overskud hos Amazon. Dog lader det til at væksten her i fremtiden vil være en del lavere end den var for et par år siden. Grunden kan være øget konkurrence på ”cloud” services fra bl.a. Microsoft og Alphabet. (Se afsnit om strategien)

 

Hvad laver virksomheden?

De fleste har nok hørt om virksomheden Amazon. Måske man selv har købt en vare igennem Amazons platform, eller måske har man hørt om stifteren Jeff Bezos og hans rejse med virksomheden samt hans rumeventyre de sidste par år.

Amazon blev stiftet i 1994, og startede med at ville revolutionere boghandel ved at lave verdens største online boghandel. Væksten kom hurtigt til virksomheden og efter et par år solgte virksomheden både musik, elektronik og mange andre varer via deres platform. I dag er Amazon en af verdens største arbejdsgivere med deres over 1,5 millioner ansatte. Amazon deler selv deres virksomhed op i 5 dele, hvor den største stadig er Amazon Store, hvor man globalt kan købe varer online og få hurtig levering til gode priser.

Den anden division, der er langt mindre, men som kan betragtes som en del af Amazons økosystem er ”devices and services”. I denne division finder vi bl.a. produkter som Alexa, der er Amazons ”hjemmerobot”, der kan genkende stemmer og hjælpe brugerne med at styre hjemmet. Entertainment divisionen er på omsætning heller ikke markant hos Amazon, men indeholder streaming services, der konkurrerer med b.la. Netflix og HBO Max i USA.

De to største divisioner efter ”Amazon Store” er Amazon Web Services (AWS) og ”Delivery & Logistics”. AWS er kort fortalt ”cloud” og dataydelser til virksomheder der skal opbevare, styre og optimere deres data. Delivery & Logistics er en division der er hængt meget op på Amazon Store, da man her tjener penge på at levere opbevaring og leveringsservices til de virksomheder, der sælger deres varer igennem Amazons platform.

amazon 1
Kilde: Amazon

Som set på tabellen nedenfor er Online Stores, der dækker over Amazon Store, den største division målt på årlig omsætning med over 200 mia. USD ud af en samlet omsætning på 550 mia. USD.

Den næststørste er ”third-party seller services”, der primært sammen med ”advertising”, dækker over ”Delivery and Logistics” division.

Den tredje største division er AWS med en samlet årlig omsætning på ca. 80 mia. USD. AWS har før i tiden været klart den mest voksende division hos Amazon, men efter der er kommet øget konkurrence fra andre ”cloud” leverandører så som Microsoft og Alphabet, er væksten kommet en del ned i de seneste kvartaler. I stedet er væksten kommer op i den del af forretningen der omhandler ”Amazon Stores” og ”third-party seller services”, i takt med at der har været stabilt stærkt forbrug i USA det seneste års tid.

amazon 2
Kilde: Amazon Q2 2023 regnskab

Ud over de før nævnte divisioner deler Amazon deres omsætning op i 3 geografiske hovedgrupper, som det kan ses i diagrammet nedenfor. Langt størstedelen af omsætning kommer fra Nordamerika med ca. 62 %. Det er derfor forsat en meget amerikansk fokuseret forretning man investerer i, på trods af, at den internationale omsætning er kommet op på 121 mia. USD. Amazon Web Services er inddelt som en division for sig selv med 85 mia. USD i omsætning de sidste 12 måneder.

amazon 3
Kilde: Amazon Q2 2023 regnskab

Som det kan ses på diagrammet ovenfor, er Amazon en virksomheder der vokser deres omsætning. Dog er omsætningen ikke steget voldsomt det seneste år, og sammenlignet med sidste år, er omsætningen i 2. kvartal oppe med 11 %.

Aktien er på trods af den forholdsvis beskedne omsætningsvækst steget med over 60 % i år. En grund kan være at teknologiaktier generelt har klaret det rigtig godt i 2023 ind til nu. En anden kan været deres udvikling på bundlinjen. Selvom omsætningen kun er steget 11 %, er overskuddet før skat og renter (operating income) steget med 132 %. Med andre ord har Amazon det sidste år formået at vokse deres omsætning relativt til deres omkostninger, og det har givet et markant bedre resultat på bunden til aktionærerne.

amazon 4
Kilde: Amazon Q2 2023 regnskab

Hvad er strategien og investeringscasen?

Vælger man at investere i Amazon gælder det om at holde øje med virksomhedens omkostninger. Væksten er nogenlunde på ca. 11 % på tværs af de 3 hoveddivisioner de sidste 12 måneder. I 2024 er det lige nu også markedets forventning, at Amazon formår at vokse deres omsætning med 11%. Dog betaler man også en P/E på over 60 for aktien, og med ”kun” 11% vækst lyder dette en smule højt prisfastsat.

Derfor er investeringscasen at Amazon skal blive mere effektiv og skære deres omkostninger relativt til den stigende omsætning. Dette vil kunne betyde, at Amazon i fremtiden kan generere markant bedre overskud på bunden.

Ser man på de 3 hoveddivisioner er det især, som vist på diagrammet nedenfor, Nordamerika, hvor Amazon har formået at få vendt et underskud i 2022 til et pænt overskud i 2023. Derfor er det altså ikke omsætningen der alene skal drive aktiekursen i fremtiden, men mere Amazons evne til at vise effektive besparelser, så de i fremtidige kvartaler kan vise større overskud.

amazon 5
Kilde: Amazon Q2 2023 regnskab

I divisionen ”international” ser effektiviteten ikke ud til at være forbedret i samme grad som i Nordamerika. Omsætningen er det sidste år steget med 10%, men divisionen leverer stadig underskud. Underskuddet er blevet mindre sammenlignet med for 1 år siden, men der er stadig et stykke vej til at Amazons internationale division bliver overskudsgivende.

Amazon 6
Kilde: Amazon Q2 2023 regnskab

Langt størstedelen af overskuddet bliver skabt i AWS. Her vokser divisionen nogenlunde det samme som i resten af virksomheden med 12 %, men væksten har, som før nævnt, været en del højere tidligere. Dette er derfor en bekymring, hvis Amazon ikke i denne division formår at få væksten tilbage. Højere konkurrence fra Microsoft, Alphabet og lign. virksomheder er derfor en trussel, da selv et mindre prispres i ”cloud” sektoren, kan slå hårdt på Amazons overskud. Ud af et overskud på 7,6 mia. USD før renter og skat i Q2 2023 kom, som vist nedenfor, 5,3 mia. USD fra AWS.

amazon 7
Kilde: Amazon Q2 2023 regnskab

Det er derfor især margin og effektivitetsforbedringer der skal drive værket for Amazon. Amazon har set bruttomargin forbedringer i en årrække, men EBIT marginen har haltet bagefter. Altså hvor stor en del af omsætningen, der er tilbage på bunden før skat og renter. Her er det dog markedets forventning at Amazon formår at forbedre deres EBIT margin markant, hvilket også forklarer den høje værdiansættelse på 65x nuværende indtjening (P/E).

amazon 8
Kilde: Koyfin

Hvordan er virksomheden værdiansat?

Sammenligner man Amazon med lign. virksomheder ser værdiansættelsen en smule høj ud. Både hvis man regner markedets forventninger for 2023 og 2024 sammenlignet med aktiens pris, handler Amazon til en markant højere P/E sammenlignet med lign. virksomheder med samme vækst. Tager man virksomhedernes forventede EBIT margin i 2024 med i regnestykket, ser det ikke meget bedre ud for Amazon. Her har mange sammenlignelige virksomheder markant bedre marginer sammenlignet med Amazons forventede 6% i 2024.

Den eneste grund til at markedet muligvis vil betale mere for Amazon i øjeblikket, kan være at Amazons marginforbedring relativt til de andre ser større ud.

amazon PE
Kilde: Koyfin

Regnskab og forventninger til fremtiden

Nedenfor vises relevante regnskabstal for de sidste par år, samt markedets forventninger til Amazons fremtidige indtjening. Værd at bemærke er, at omsætningsvæksten er forventet at være stabil på omkring 12 %. Samtidig er det dog markedets forventning at Amazon de næste år formår at forbedre deres EBIT margin markant, hvilket betyder, at resultatet på bunden er forventet at vokse langt hurtigere end omsætningen. Med andre ord, er man villige til at betale en høj værdiansættelse for Amazon lige nu i en forventning om, at virksomheden bliver markant mere effektiv de næste par år.

amazon vrdi
Kilde: Koyfin

Oversigt over aktiens udvikling de sidste 5 år

amazon udvikling
Kilde: Saxo Bank

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.