Siemens Energy falder 32% grundet kvalitetsproblemer med onshore-møller Siemens Energy falder 32% grundet kvalitetsproblemer med onshore-møller Siemens Energy falder 32% grundet kvalitetsproblemer med onshore-møller

Siemens Energy falder 32% grundet kvalitetsproblemer med onshore-møller

Aktier 5 minutter at læse
Peter Garnry

Aktiestrategichef

Oversigt:  Vindmølleindustrien har været igennem et par svære år med faldende driftsmarginer og højere omkostninger som følge af højere stålpriser. Her til morgen blev nyhederne endnu værre, da Siemens Energy meddelte, at der var større kvalitetsproblemer end forventet med deres onshore-vindmøller. Problemerne kan koste Siemens Energy mere end 1 mia. euro, hvilket har påvirket aktiekursen negativt med 32 %. De dårlige nyheder kommer efter, at Siemens for blot en måned siden forbedrede udsigterne for omsætningen, da ordrerne i gas- og energiforretningen steg kraftigt.


De vigtigste punkter i denne aktieanalyse:

  • Siemens Energy-aktierne er faldet med 32 %, da energiselskabet trækker sine forventninger til overskuddet tilbage grundet kvalitetsproblemer med vindmøllerne, der sandsynligvis vil medføre ekstra omkostninger på op mod 1 mia. euro. 

  • Vindmølleindustrien har kæmpet med høje omkostninger under pandemien, men stålpriserne er nu på vej ned, hvilket bør forbedre marginerne over tid.

  • Vindmølleindustrien har kæmpet med produktiviteten i de seneste seks år, og kvalitetsproblemerne er en alvorlig trussel mod den fremtidige vækst, da vindmøllerne er i hård konkurrence med solceller i den igangværende grønne omstilling.

Siemens Energy skaber uro i vindmøllebranchen

Vedvarende energi var allerede et tema, der klarede sig dårligst i år med et fald på 8,8%, da investorerne har fokuseret på andre temaer i jagten på afkast, hvor kunstig intelligens-relaterede aktier har stjålet billedet. Her til morgen blev det værre for aktierne inden for vedvarende energi og især dem, der er relateret til fremstilling af vindmøller.

Siemens Energy trækker sine forventninger til resultatet tilbage på grund af kvalitetsproblemer der er større end forventet. Virksomheden er i gang med at evaluere de omkostninger, der er forbundet med disse problemer, og bestyrelsen vurderer, at omkostningerne sandsynligvis vil overstige 1 mia. euro. Derudover gennemgår bestyrelsen forudsætningerne bag deres forretningsplaner for Siemens Gamesa, da produktivitetsforbedringer ikke har vist sig som forventet, og opstart af offshore-vindmøller har vist sig at være vanskeligere end forventet. Aktierne er faldet med 32 % til omkring 16 euro pr. aktie, hvilket er under børsnoteringskursen i august 2020. Problemerne i Siemens Gamesa og den faldende aktiekurs i Siemens Energy vil sandsynligvis betyde, at Siemens yderligere frasalg af aktier i Siemens Energy vil tage længere tid end planlagt.

Siemens Energy fastholder sine forventninger til omsætningen for regnskabsåret, som for nylig blev hævet på grund af en betydelig ordre i gas- og energiforretningen drevet af en høj efterspørgsel efter elektricitet.

Siemens Energy | Source: Saxo

Hvad er der sket med vindmølleindustrien?

Vindmølleindustrien er inde i en hård periode. I årene før pandemien oplevede branchen solid vækst og høje driftsmarginer, hvilket førte til høje afkast af den investeret kapital (ROIC). Men pandemien førte til en stigning i stålpriserne på 275%, hvilket har haft en negativ indvirkning på driftsmarginen, og selvom stålpriserne er faldet med 52% i forhold til deres højeste niveau, ligger de stadig omkring 30% over det langsigtede gennemsnit siden 2008. Ud over højere omkostninger har mange af vindmølleproducenterne haft svært ved at sikre kvalitet og høj produktivitet på trods af en højere volumen og omsætning, hvilket sender et bekymrende signal. De fleste industrivirksomheder oplever en forbedret økonomi og højere effektivitet når virksomheden vokser, men dette har ikke været tilfældet for vindmølleproducenterne i de senere år. Vestas, verdens største vindmølleproducent, er et godt eksempel på dette.

Vestas genererede en omsætning på 14,5 mia. euro i 2022, en stigning på 138 % over 10 år eller 9,1 % på årsbasis. I denne periode med stigende omsætning forbedrede virksomheden i første omgang EBITA-marginen fra 5,3% i 2013 til et højdepunkt på 15,7% i 2016, men siden da er EBITA-marginen faldet hvert eneste år til katastrofale -7,5% i 2022. I 2016 leverede Vestas en ROIC på 36,1%, men i 2020 var den faldet til 13,8%, hvilket stadig er over kapitalomkostningerne, men en betydelig forværring. For en markedsleder i en vækstindustri bør ROIC være over 20%. Siemens Gamesa har haft de samme problemer, og deres EBITA-margin var også -6,8% i 2022, hvilket indikerer at hele branchen har problemer.

De langsigtede udsigter er stadig gode, og vindenergi er stadig en energikilde, som regeringerne afsætter ressourcer til for at kunne optimere den grønne omstilling. Men det er klart, at produktionsproblemer og producenter, der har underskud, er en dårlig opskrift på, hvordan industrien kan indfri sit potentiale. Rentabiliteten bør komme sig med årene, da de fem største producenter uden for Kina har en markedsandel på omkring 90%. Hvis vindmølleproducenterne kan forbedre deres produktivitet og kvalitet, bør marginerne komme sig med tiden. For mere information om vindmølleindustrien, læs Wood Mackenzie’s short summary

Source: Bloomberg

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.