Et kig på de tidligere rentenedsættelser fra Fed, og hvad det betyder for aktierne Et kig på de tidligere rentenedsættelser fra Fed, og hvad det betyder for aktierne Et kig på de tidligere rentenedsættelser fra Fed, og hvad det betyder for aktierne

Et kig på de tidligere rentenedsættelser fra Fed, og hvad det betyder for aktierne

Aktier 4 minutter at læse
Peter Garnry

Aktiestrategichef

Oversigt:  Markedet har stigende tiltro til, at Fed vil sænke styringsrenten på deres møde i marts og dermed starte en cyklus. Vi ser på tidligere rentesænkninger, og hvordan det amerikanske aktiemarked reagerede i de første 90 handelsdage efter en lignende rentenedsættelse. Vi diskuterer signaler i økonomien mellem de finansielle forhold, der er blevet lempet betydeligt, og den aftagende inflation, der stiller Fed over for en vanskelig beslutning, for hvilken faktor skal de lægge vægt på den korte bane?


Indledende rentenedsættelser ses sjældent som negative

Siden den 19. oktober har markedet drastisk ændret sit syn på inflationen og endnu vigtigere på de styringsrenter, der fastsættes af Fed og ECB. Som den amerikanske SOFR-kontrakt (Secured Overnight Financing Rate) for december 2024 viser, har markedet sænket den endelige Fed Funds-rente for 2024 med næsten 100 basispoint. Denne prisændring har givet anledning til en af de stærkeste aktiemåneder i 20 år. SOFR-futureskurven indregner nu 5 rentenedsættelser inden december 2024, og den første sænkning er priset ind på mødet den 20. marts.

Siden 1. januar 1985 har der været 9 rentenedsættelser fra Fed, som har startet en cyklus, og hvis vi ser på udviklingen i S&P 500 i disse perioder, så har det amerikanske aktiemarked en tendens til at stige i de efterfølgende 3 måneder, efter at en lignende cyklus er begyndt. Husk, at med kun 9 rentenedsættelser er statistikken ikke pålidelig, og investorer bør derfor tage bestik af den aktuelle situation i stedet for blindt at stole på historien. Den gennemsnitlige S&P 500-gevinst i løbet af de første 90 handelsdage efter en første Fed-rentenedsættelse er 5,1%, hvilket er væsentligt over det normale 3-måneders S&P 500-afkast, som ligger i intervallet 2-2,5%.

Historien giver os et fingerpeg om, at den første rentenedsættelse fra Fed ofte tolkes af markedet som en naturlig tilpasning af styringsrenten efter ændrede omstændigheder. Men markedet kobler sjældent den første renteforhøjelse sammen med en kommende recession. Hvis det var tilfældet, ville historien vise en mere klar og nedadgående retning for aktierne efter den første renteforhøjelse. Det er sandsynligvis også grunden til, at aktierne er steget siden midten af oktober. Aktiemarkedet ser de nuværende rentenedsættelser som en naturlig tilpasning til lavere inflation og ikke som et tegn på en recession. Hvis SOFR-futures pludselig stiger meget herfra, vil det være et tegn på, at man ser en recession komme, og så vil aktiernes retning ændre sig på et splitsekund.

En anden markant forskel på markedet er den sandsynlighed for recession, som økonomerne, der følger den amerikanske økonomi, vurderer. Sandsynligheden er på 50%, hvilket er en stor afvigelse fra aktiemarkederne, som er tættere på de højeste niveauer nogensinde og dermed signalerer mindre end 10% sandsynlighed for en recession.

SOFR futures Dec 2024 | Source: Saxo

Finansielle forhold vs. Inflation 

Historien, der driver prisændringen i de pengepolitiske renter, er, at centralbankerne har vundet over inflationen. Selvom det er for tidligt, og vi kun har få tal at basere vores forståelse af det nye strukturelle inflationsniveau i økonomien på, er det ikke desto mindre det, som markedet går ud fra. En ting er, at inflationen er på vej ned, noget andet er de finansielle forhold, som Fed også er meget opmærksomme på. Hvis man ser på Feds eget justerede indeks for finansielle forhold, så er det nu det mest lempelige, siden renteforhøjelsescyklussen begyndte tilbage i begyndelsen af 2022, og de finansielle forhold er lettet betydeligt i de sidste to måneder.

Mere lempelige finansielle forhold vil være med til at understøtte de finansielle markeder og endnu vigtigere økonomien. Der er ingen tegn på, at de finansielle forhold er ved at blive for stramme, og hvis Fed fulgte deres egen metodologi, ville de derfor holde igen i en længere periode og undgå en gentagelse af 1970'erne, hvor de sænkede renten for hurtigt.

Der er en sidste ubekendt i alt dette, og det er Kina. Udfordringerne i 2023 og de voksende sprækker i økonomien tvinger den kinesiske ledelse til at handle i egen interesse. KKP's politbureau er ved at fastsætte datoen for det tredje møde, som vil få ekstra opmærksomhed denne gang, fordi Kinas økonomi anses for at være svagere. Hvis Kina gør noget modigt på trods af den åbenlyst, svækkede finanspolitiske transmission, fordi den gamle økonomiske model i øjeblikket er brudt sammen (udgifter til fast ejendom og infrastruktur), kan det være en overraskelsesfaktor for den globale økonomi og inflationen. Fed og ECB er udmærket klar over dette. Så 2024 vil starte med et pokerspil med høje indsatser i en verden af styringsrenter.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.