Er aktier inden for solenergi ved at se lysere tider? Er aktier inden for solenergi ved at se lysere tider? Er aktier inden for solenergi ved at se lysere tider?

Er aktier inden for solenergi ved at se lysere tider?

En hurtig tanke
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Er aktier inden for solenergi ved at se lysere tider?

”Grønne aktier” og aktier inden for bæredygtig energi som sol og vind har længe haft det svært.

Den høje inflation, rentestigninger og forsyningskædeproblemer har betydet, at flere virksomheder inden for sektoren har oplevet vækstproblemer, og flere allerede planlagte projekter inden for sol- og vindenergi er blevet forsinket.

Desuden har de stigende priser på råvarer og arbejdskraft betydet, at nogle virksomheder inden for sektoren har tabt penge på at levere produkter som vindmøller og solceller.

Det skyldes blandt andet, at aftaler der blev lavet før inflationen for alvor tog fat i 2022 stadig skal leveres, og derved kan visse virksomheder have indgået kontrakter i fortiden til en pris der ikke tog højde for de prisstigninger verden så igennem 2022 og 2023.

Det betød, at visse projekter blev/bliver leveret med et underskud i stedet for et overskud, og det har sammen med de højere renter betydet store kursfald for hele sektoren.

Men måske der er lys for enden af tunnelen.

I takt med at der i øjeblikket er et byggeboom inden for datacentre til udviklingen af kunstig intelligens og i industri generelt i blandt andet USA, skal der bruges mere elektricitet i de kommende år.

Strømmen kan selvfølgelig godt komme fra mere traditionelle energikilder, men generelt virker det som om, at de store teknologivirksomheder som bygger datacentrene, har tænkt sig at prioritere ”grønne” energiformer.

Derfor kan netop det store strømforbrug til udviklingen af kunstig intelligens muligvis komme til at betyde, at ”solen igen kommer til at skinne” på de grønne aktier og solenergivirksomheder.

Ser man på hvor elektriciteten i USA kommer fra i dag, er det stadig overvejende gas, kul og atomkraft, der udgør størstedelen af elektricitetsproduktionen.

Som vist nedenfor kommer hele 43,1 % af USA's strømproduktion fra naturgas, og kun 21,4 % kommer fra bæredygtige energikilder.

Her fylder vindenergi i dag 10,2 % og solenergi udgør kun beskedne 3,9 %. Det taler for, at udbredelsen af solenergi stadig er på et meget tidligt stadie, og selvom forventningen er, at solenergi kommer til at fylde mere i fremtiden, er det naturligt, at der samtidig er en vis usikkerhed for, hvor meget solenergi kommer til at fylde i fremtiden og hvor lang tid det kommer til at tage.

sol 1
Kilde: U.S. Energy Information Administration

På den positive side lader det dog til, at solenergi er den energitype der i øjeblikket bliver investeret mest i på tværs af USA.

Som vist nedenfor, er det ventet, at hele 58 % af elektriciteten skabt fra nye projekter i 2024 kommer fra solenergi. Det kan med andre ord betyde, at solenergi i USA står over for en mere positiv fremtid, da investeringerne her er langt større end hvad man ser i mere traditionelle energikilder som naturgas og atomkraft.

sol 2
Kilde: U.S. Energy Information Administration

De relativt store investering i solenergi sammenlignet med andre energityper taler for, at solenergisektoren kan være interessant for investorer at se nærmere på netop nu.

Dog er omkostningerne for at opføre både vind- og solenergi fortsat højere end, hvad vi så i 2021. Som vist nedenfor faldt break-even omkostningerne, i forhold til den strømpris man ventede for et projekt, hvert år fra 2009 til 2021.

Ser man på de forventede break-even strømpriser for projekter inden for både land-vind og sol i 2023 og 2024 ligger de en del højere end hvad vi så frem til 2021, og spændet for break-even prisen er også blevet større på tværs af projekterne.

Af den grund er der fortsat stor usikkerhed i sektoren, da stigende omkostninger og stigende finansieringsrenter har betydet, at man som investor i f.eks. en solcellepark i øjeblikket skal have en markant højere strømpris i dag for at tjene penge på et projekt sammenlignet med, hvad vi så i 2021, hvor mange aktier inden for grøn energi toppede.

sol 3
Kilde: Lazard

Der er derfor både positive og negative faktorer at overveje som investor, hvis man overvejer at investere i aktier der f.eks. arbejder med solenergi.

Det positive er, at solenergi kan gavne af et stigende behov for grøn strøm til de mange datacentre der bygges til udviklingen af kunstig intelligens.

Desuden er det forventningen, at størstedelen af nye investeringer i USA til elektricitetsgenerering vil gå til solenergi i 2024.

På den negative side er solenergi forsat en meget lille del af den samlede elektricitetsproduktion i USA, og energikilden kan derfor stadig ses som en smule ”umoden”.

De stigende break-even omkostninger sol- og vindenergisektoren i USA har set i 2023 og 2024 kan også betyde, at flere planlagte projekter bliver aflyst eller udskudt, og det kan resultere i, at transitionen til grønnere elektricitet tager væsentlig længere tid end først antaget.

Disse grunde sammen med højere renter har til dels betydet, at flere grønne aktier har haft det svært de seneste år, og ser man blandt andet på ETF’en, Invesco Solar Energy UCITS ETF, er den faldet over 50 % siden toppen i slut 2021 og midten af 2022.

De faldene aktiekurser kan derfor viser sig at være en interessant mulighed for investorer der tror på en bedre fremtid for solenergi.

Fortsætter den negative tendens med højere break-even omkostninger indenfor grøn energi de næste par år, kan de omvendt tale for, at de store kursfald i de grønne aktier vi har set, er berettiget.

De 6 største virksomheder I ETF’en, Invesco Solar Energy, er First Solar, NEXTracker, Enphase Energy, Hannon Armstrong, GCL Technology og Sunrun.

solar 4
Kilde: Saxo Bank

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.