Der er en ny dansk kronjuvel i Europa Der er en ny dansk kronjuvel i Europa Der er en ny dansk kronjuvel i Europa

Der er en ny dansk kronjuvel i Europa

En hurtig tanke
Oskar Barner Bernhardtsen

Investeringsstrateg

Hovedpunkter i denne artikel

  • Novo Nordisks aktiekurs er steget med 15% over den sidste uge, da forsøgsdata viste, at Wegovy reducerer risikoen for hjertetilfælde med 20%.
  • Novo Nordisk aflagde regnskab for 2. kvartal i går, hvor omsætningen steg med over 30 % år-til-år drevet af fedmebehandlingssegmentet.
  • Vægttabsmedicin kan give større produktivitetsgevinster end kunstig intelligens på kort sigt, og det langsigtede markedspotentiale for disse lægemidler kan være meget højere end forventet i øjeblikket.

Novo-eventyret er lige blevet endnu bedre

Tilbage i februar skrev min kollega Peter Garny en analyse af Novo Nordisk, hvor vi fremhævede deres fedmemedicin Wegovy som en game changer for virksomheden, men Wegovy er også en game changer i kampen mod fedmeepidemien, og den skaber dybest set en helt ny kategori i medicinalindustrien. Efterspørgslen på Wegovy har været vanvittig, og Novo Nordisk har haft problemer med at udvide produktionskapaciteten hurtigt nok.

I tirsdags blev eventyret endnu bedre for Novo Nordisk, da virksomheden offentliggjorde de vigtigste resultater fra SELECT kardiovaskulære forsøg med 2,4 mg Semaglutide (Wegovy) på 17.604 voksne i alderen 45 år eller ældre, siden forsøget startede i 2018.

Resultaterne viser, at Wegovy reducerer risikoen for alvorlige kardiovaskulære tilfælde med 20% hos voksne med overvægt eller fedme. Resultaterne var i overensstemmelse med nogle af de bedste forventninger, der havde cirkuleret blandt analytikere, og efter de nye resultater tyder det på, at forsikringsselskaber fortsat vil yde tilskud til behandling med Wegovy. Det havde ellers indtil i tirsdags været en bekymring, i især USA, at nogle sundhedsforsikringer ikke ville dække fedmebehandlingen fra Novo Nordisk.

Hvis det bliver tilfældet, vil det potentielle marked for Wegovy udvide sig nærmest eksponentielt, og flere mennesker vil få råd til at købe det. Markedet forventer lige nu en Wegovy-omsætning på 92 mia. kr. i 2028, hvilket på det tidspunkt vil svare til ca. 23 % af den samlede omsætning.

 

Investorerne var begejstrede for forsøgsdataene, og hvad de kan betyder for den fremtidige efterspørgsel, hvilket sendte Novo Nordisk-aktien 17% højere i tirsdags.

I dag er aktiekursen faldet med 1,5%, hvilket giver Novo Nordisk en markedsværdi på 387,3 mia. euro, hvilket gør virksomheden til den næstmest værdifulde i Europa, kun 18 mia. euro efter LVMH på førstepladsen.

Hvis Novo Nordisk-aktierne stiger med 5% i forhold til LVMH, vil Novo Nordisk overhale LVMH som den mest værdifulde virksomhed i Europa. Det kan godt være, at Europa tabte kampen om førstepladsen inden for computerteknologi, men kontinentet har en ny gruppe af kronjuveler, som hver især dominerer deres branche: LVMH, Novo Nordisk, ASML og Nestle.

Kilde: Saxo Bank

Mere vækst forude, men kunne Novo Nordisk levere varen i Q2-regnskabet?

Analytikerne forventede en omsætning på 55,1 mia. kr. i 2. kvartal, en stigning på 34 % i forhold til året før, og et EBITDA på 25,7 mia. kr. mod 20 mia. kr. for et år siden, da fedmesegmentet forventes at fortsætte med at vokse i højt tempo.

Omsætningen i fedmesegmentet nåede DKK 7,8 mia. i 1. kvartal, en stigning på 131% år/år, den højeste vækstrate for dette segment siden 1. kvartal 2016, og udgjorde 14,7% af den samlede omsætning. Dette segment vil fortsætte med at vokse i et hurtigt tempo, kun begrænset af Novo Nordisks evne til at udvide produktionen, og forventningen om Wegovy-omsætningen i 2028 på DKK 92 mia. før den positive meddelelse i tirsdags kan vise sig at være for konservativ.

Tilbage i december 2022 fremhævede Axios, at den globale omsætning for alle fedmemediciner forventedes at udgøre 30 mia. dollars i 2030, hvilket igen nemt kan vise sig at være en undervurdering af den fremtidige vækst.

Kilde: Bloomberg
Kilde: Bloomberg

Vil fedmemedicin gøre mere for produktiviteten end kunstig intelligens?

Det anslås, at fedme koster det amerikanske sundhedssystem 226 mia. dollars årligt i direkte og indirekte omkostninger ifølge estimater fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Det anslås, at fedme koster 2% af det globale BNP årligt. Omkostningerne kommer fra flere sygdomme, sygedage og handicaps. Hvis Wegovy og andre lægemidler til vægttab kan reducerer de negative virkninger af den globale fedmeepidemi, kan Wegovy potentielt være en større produktivitetsforøgelse for vores økonomi end kunstig intelligens, især på kort sigt.

Med de demografiske tendenser vedr. en ældre befolkning, der sætter ind i de kommende årtier i den udviklede verden, vil en reduktion af sygdomme som følge af fedme frigøre flere produktive ressourcer på arbejdsmarkedet.

Eli Lilly, værdiansættelse, ”first-mover-fordel” og bivirkninger

Eli Lilly, den amerikanske medicinalvirksomhed og Novo Nordisks største konkurrent, så også sine aktier stige i går, da virksomheden hævede forventningerne til omsætningen i regnskabsåret på grund af større end forventet efterspørgsel efter deres vægttabsmedicin Mounjaro. Eli Lillys aktier fik også et boost af Novo Nordisks udmelding, da markedet forventer lignende stærke resultater fra Mounjaro med hensyn til risici for hjertetilfælde.

Den forventede store efterspørgsel efter disse nye typer vægttabsmedicin har naturligvis øget værdiansættelsen af både Eli Lilly og Novo Nordisk, som begge sandsynligvis vil dominere dette marked i fremtiden. Novo Nordisk er vurderet til en 2-årig fremadrettet EV/EBITDA på 21,1 sammenlignet med 29,2 for Eli Lilly. Denne værdiansættelsesforskel er i modstrid med mere eller mindre ens forventede omsætningsvækstrater over de næste fem år og ens EBITDA-margin. Af en eller anden grund ønsker investorer bare at betale en præmie for amerikanske aktier i forhold til europæiske aktier.

Eil Lillys Mounjaro ser ud til at forårsage et større vægttab hos patienterne, hvilket kan forklare værdiansættelsespræmien. En ting er at have et lidt bedre produkt, men det er også en fordel at være first mover. I Novo Nordisks tilfælde betyder fordelen ved at være first mover, at Wegovy sandsynligvis vil omsætte for omkring 3 mia. dollars i 2023 sammenlignet med omkring 1 mia. dollars for Mounjaro. At være first mover betyder også, at man får flere data om lægemidlets sikkerhed, og at man udvider sin distribution hurtigere, hvilket let opvejer et mindre ringere lægemiddel. Under alle omstændigheder er markedet for vægttabsmedicin stort nok til begge virksomheder.

Hvad med bivirkninger? På det seneste er der rapporteret om flere bivirkninger i forbindelse med Wegovy. To ting kan siges om bivirkninger. Fordelene for overvægtige patienter overstiger de kortsigtede bivirkninger, der er blevet rapporteret, men det er de langsigtede bivirkninger, som folk er bekymrede for.

Det er vigtigt at bemærke, at bivirkninger fra et lægemiddel, har en fordeling over tid. Det betyder, at hvis der er kritiske langtidsbivirkninger, vil nogle mennesker få disse virkninger meget tidligere end de fleste mennesker, der er påvirket af lægemidlet. Efterhånden som Wegovy rulles ud til mange patienter, vil det meget hurtigt blive klart, om der virkelig er negative langtidsvirkninger, så tilliden til langtidsbivirkninger stiger hurtigt, efterhånden som lægemidlet rulles ud til flere og flere mennesker.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.