De mange facetter ved ESG-investering  De mange facetter ved ESG-investering  De mange facetter ved ESG-investering

De mange facetter ved ESG-investering

Education

Oversigt:  Mange af os ved, hvad ESG er, og hvad det står for, men vidste du, at ESG-investering har mange andre facetter, og at der er mange forskellige investeringsstrategier?


ESG er en del af det, der er kendt som ansvarlig investering. De tidligste former for ansvarlig investering var fokuseret på socialt ansvarlig investering (SRI), hvor investorernes primære bekymringer var af religiøs og politisk karakter. Med tiden har ansvarlig investering udviklet sig til nu at favne sociale problemer mere bredt, samtidig med at der også er kommet fokus på miljømæssige og ledelsesmæssige faktorer.  

Hvad er de primære ESG-investeringsstrategier?

Selvom branchen ikke har nogen standardklassificering for ESG-investeringsstrategier, er der 5 primære ESG-strategier: negativ screening, positiv screening, ESG-integration, impact-baseret investering og aktivt ejerskab. I 2020 var de mest populære strategier ESG-integration og negativ screening, hvor impact-baseret investering var den mindst populære strategi af de fem. 

  • Negativ screening har til formål at udelukke virksomheder eller sektorer, som ikke stemmer overens med en investors principper og værdier. Denne strategi blev startet af religiøse organisationer i USA, som grundet etiske overvejelser ikke ønskede at investere i bestemte selskaber eller brancher som f.eks. alkohol, tobak eller våben – de såkaldte "syndeaktier".  Over tid er udelukkelsen også kommet til at omfatte olie- og gasselskaber, minedrift og lignende brancher.

  • Positiv screening handler om at investere i selskaber, der leverer de bedste præstationer baseret på bestemte ESG-kriterier. Med "klassens bedste" investerer du i de selskaber, der har de højeste ESG-scores. Med "ESG momentum" investerer du i selskaber, der forbedrer deres ESG-scores hurtigere end sammenlignelige selskaber. Og med "tematisk investering" investerer du i selskaber, der er involveret i et bestemt tema såsom vand, forurening, vedvarende energi eller ligestilling mellem kønnene.

  • ESG-integration handler om at inkorporere væsentlige ESG-faktorer (risici og muligheder), som med sandsynlighed vil påvirke et selskabs drift og resultater, som en del af en traditionel fundamental analyse. ESG-integration handler ikke om at udelukke selskaber eller brancher, men har tendens til at have en overvægt af ESG-venlige selskaber og undervægt af selskaber, der har mindre favorable ESG-scores målt ud fra et benchmark. 

  • Aktivt ejerskab (også kaldet investment stewardship) indbefatter at interagere med selskabernes bestyrelse og ledelse for at skabe positive forandringer i relation til ESG-emner. Dette opnås gennem diskussioner eller ved at benytte sig af sin stemmeret. Jo større aktieandel man ejer i selskabet, jo mere indflydelse har man, men selv en lille en – kan være en aktiv investor. 

  • Impact-baseret investering handler om at have en målbar positiv indvirkning, hvor investorer er villige til at give afkald på en del af afkastet til fordel for samfundet og miljøet. Investeringen er sædvanligvis projektbaseret eller sker gennem kapitalfonde. Denne strategi er typisk mindre likvid end de andre ESG-strategier. Der kan investeres i børsnoterede offentlige aktieselskaber, private selskaber eller nonprofitorganisationer, der finansierer projekter, der har til formål at bekæmpe fattigdom, udrydde sult, tilbyde økonomisk overkommelige boliger, sikre uddannelse eller støtte virksomheder med kvindelig ledelse. Der er en forventning om at tjene penge, men det vægter højt at have en positiv indvirkning. En anden stadig mere populær måde at skabe en indvirkning på er ved at investere i grønne, sociale, bæredygtige obligationer og bæredygtigheds-relaterede obligationer.

For at finde ud af hvilken strategi en fond følger, skal du gennemgå fondens detaljer og dokumenter med central investorinformation, som findes på platformen under fanen ”Dokumenter”. Det kræver lidt af din tid, men det er bestemt indsatsen værd, hvis du vil sikre dig, at dine investeringer passer til dine værdier og undgå greenwashing.

Nedenfor fremgår det, hvordan du finder ”Dokumenter” på SaxoInvestor-platformen.

Kilde: UBS

Sådan finder du ESG-fonde

Du kan se temaet om ESG-investeringsstrategier, hvor du også kan finde en liste over ESG-fonde. Før du laver dine investeringer, skal du huske at gennemgå de oplysninger om produktet, der er tilgængelige på platformen, og overveje dine investeringsmål, din risikovillighed samt din tidshorisont.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.