Co se stalo s budoucností? Co se stalo s budoucností? Co se stalo s budoucností?

Co se stalo s budoucností?

Steen Jakobsen

Ředitel investic

Kdysi světlá budoucnost se nyní jeví bezútěšnější než kdy jindy. Geopolitické konflikty narůstají, aniž by se vyřešily. Navzdory všeobecné touze po politické změně, která je patrná na vzestupu krajně levicových a krajně pravicových stran, zůstávají výsledky neuspokojivě podobné. Je tomu tak proto, že většina politických agend nenabízí nic jiného než opakované a rozředěné verze minulých návrhů na změnu. I kulturnímu životu dominují reprízy a návraty. Produktivita v průmyslu, kultuře a politice téměř vymizela.

Místo slibovaných létajících aut tu máme jejich méně působivého bratrance, elektromobily. I když bychom měli investovat čas do toho, abychom zjistili, jak se dostat na Mars, trávíme ho na sociálních sítích, ztrácíme schopnost kriticky myslet a ze všech děláme Kardashianky. Zabýváme se bezvýznamnými nesmysly ve světě, který zoufale potřebuje řešení pro čistou vodu, ochranu před povodněmi, změnu klimatu, nerovnost, obranu, kybernetickou bezpečnost, vzdělávání a infrastrukturu.

Hra na předstírání a prodlužování je ve své poslední směně. Očekáváme však, že rok 2024 začne a skončí ve stejném duchu. Rostoucí nespokojenost s establishmentem se přenese do voleb v EU, Velké Británii a možná i v USA. Cynik může namítnout, že tohle je možná budoucnost, kterou si zasloužíme.

Zoufalé a nespokojené hlasy potřebují politickou platformu, aby ukázaly, že řešení nelze nalézt v protiimigračních opatřeních, uzavírání hranic, opuštění mezinárodní spolupráce, čistě národním bezpečnostním zaměření nebo podléhání panice a strachu. Všechna tato opatření jsou poháněna strachem, nejzákladnějším instinktem v nás všech. Abychom byli soucitní, musíme se snažit povznést se nad jednoduchost a egoismus a přijmout druhé lidi. Nejchytřejší člověk v místnosti je pravděpodobně nejsoucitnější, ne nejagresivnější.

Náš pohled se zaměří na to, jak se svět v této poslední směně opět zapojí do předstírání a rozšiřování. Není známo, zda to bude trvat jeden nebo dva roky, ale vlády naplní systém fiskálními výdaji a dluhová zátěž se opět stane problémem. Politické volby budou poháněny strachem a retorikou namířenou proti establishmentu a je více než pravděpodobné, že ekonomickým výstupem bude pomalý růst a relativně vysoká jádrová inflace. Největší rizika pro ekonomický výhled představují 1. a 2. čtvrtletí, zatímco 3. a 4. čtvrtletí jsou spojeny se zvýšeným politickým rizikem.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.