Šťastné 7% tempo růstu HDP v Japonsku nutí BoJ opustit kontrolu výnosové křivky Šťastné 7% tempo růstu HDP v Japonsku nutí BoJ opustit kontrolu výnosové křivky Šťastné 7% tempo růstu HDP v Japonsku nutí BoJ opustit kontrolu výnosové křivky

Šťastné 7% tempo růstu HDP v Japonsku nutí BoJ opustit kontrolu výnosové křivky

Charu Chanana

Vedoucí oddělení FX strategie

Shrnutí:  Japonsko bylo po mnoho let ekonomickou velmocí, než v roce 1991 praskla bublina a nastalo dlouhé období stagnace. Zisky podniků a mzdy se snižovaly a stárnutí společnosti znamenalo nedostatek pracovních sil a brzdu spotřeby. S koncem deflace, růstem mezd a soukromých investic, což přináší zvýšení produktivity a rychlý hospodářský růst, však dochází k novému dnu.


V Japonsku skončila éra deflace, což vedlo k opětovnému růstu mezd. Jarní vyjednávání o mzdách v roce 2023 vedlo k 3,6% nárůstu mezd a v roce 2024 by mohlo dojít k více než 4% nárůstu. Fiskální tlak navrhovaného snížení spotřební daně přiměje japonského spotřebitele k tomu, aby se odklonil od svého spořivého myšlení. Vzhledem k tomu, že současné prezidentské období končí v září 2024, premiér Kišida a jeho vláda přicházejí s řadou populistických opatření, která dále podpoří domácí poptávku.

S trvalým růstem poptávky podniky oznamují zvýšení kapitálových výdajů. Bohaté hotovostní rezervy japonských firem naznačují silný apetit po kapitálových výdajích, což se odrazilo i v zářijovém průzkumu Tankan BoJ, který zaznamenal očekávaný 13,3% nárůst kapitálových výdajů v roce 23 oproti 7,4% nárůstu v roce 22. Mění se také dynamika trhu práce, kdy nabídka práce klesá v důsledku stárnutí populace, zatímco poptávka po ní se stále zvyšuje v oblasti zdravotní a sociální péče a v důsledku rostoucí domácí poptávky. To se zpětně promítá do mzdových tlaků a vytváří tak pozitivní cyklus.

Japonsko zintenzivňuje svůj program hospodářské transformace přijetím rámce pro šíření technologií, který pomáhá zvyšovat produktivitu navzdory nedostatku pracovních sil. Globální dodavatelské řetězce zůstávají v pohybu, ale to je pro Japonsko vítr v zádech díky rostoucímu trendu "friend-shoringu", který vede ke zvýšení investic. Další technologické společnosti oznamují investice v Japonsku v roce 2024 díky vládní podpoře. Úspory technologických nákladů umožňují japonské vládě vypořádat se s dluhem a pokračovat v uvolňování fiskální politiky s cílem zajistit trvalý růst, inflaci a mzdy.

Při zavedené politice regulace výnosové křivky je japonská ekonomika nadměrně stimulována, neboť reálné sazby klesají, nominální výnosy jsou omezeny, ale inflační očekávání rostou. BoJ je proto nucena ukončit politiku kontroly výnosové křivky v roce 2024. To způsobí výkyv na světových dluhopisových trzích, protože japonští investoři přesunou peníze zpět domů.

Dopad na trh: Jen posiluje, protože japonští investoři přesouvají peníze do domácích aktiv, což tlačí USDJPY pod 130, EURJPY pod 140 a AUDJPY pod 88.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.