Japan’s ‘lucky 7%’ BBP-groei dwingt de BoJ de controle op de rentecurve los te laten Japan’s ‘lucky 7%’ BBP-groei dwingt de BoJ de controle op de rentecurve los te laten Japan’s ‘lucky 7%’ BBP-groei dwingt de BoJ de controle op de rentecurve los te laten

Japan’s ‘lucky 7%’ BBP-groei dwingt de BoJ de controle op de rentecurve los te laten

Charu Chanana

Market Strategist

Samenvatting:  Japan was jarenlang een economische grootmacht voordat de zeepbel in 1991 barstte en een lange periode van stagnatie begon. Bedrijfswinsten en lonen stonden onder druk en een vergrijzende samenleving zorgde voor een tekort aan arbeidskrachten en een rem op de consumptie. Maar er wordt een nieuw dieptepunt bereikt nu er een einde komt aan de deflatie en de lonen en particuliere investeringen aantrekken, wat leidt tot productiviteitsstijgingen en een snelle economische groei.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Outrageous Predictions en is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als een serieuze marktvoorspelling of als beleggingsadvies. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdag 5 december om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.


Wat als...?

Het deflatietijdperk in Japan is voorbij, waardoor de lonen weer stijgen. De loononderhandelingen in het voorjaar van 2023 leidden tot een stijging van de lonen met 3,6% en in 2024 zou de stijging meer dan 4% kunnen bedragen. De fiscale stimulans van de voorgestelde verlaging van de verbruiksbelastingen zal de Japanse consument ertoe aanzetten om af te stappen van zijn spaarmentaliteit. Nu de huidige presidentiële termijn in september 2024 afloopt, zullen premier Kishida en zijn regering een groot aantal populistische beleidsmaatregelen nemen die de binnenlandse vraag verder zullen stimuleren.

Naarmate de vraag blijft groeien, kondigen bedrijven verhogingen van hun investeringen aan. De overvloedige kasreserves van Japanse bedrijven duiden op een sterke investeringslust, en dit kwam ook tot uiting in de Tankan-enquête van de BoJ voor september, waarin een verwachte stijging van de investeringen met 13,3% in FY23 werd gemeld, vergeleken met een stijging van 7,4% in FY22. De arbeidsdynamiek is ook aan het verschuiven: het arbeidsaanbod neemt af door de vergrijzing, terwijl de vraag blijft toenemen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid en door de toenemende binnenlandse vraag. Dit werkt weer door in de loondruk, waardoor een opwaartse spiraal ontstaat.

Japan voert zijn economische transformatieagenda op door een kader voor de verspreiding van technologie vast te stellen dat de productiviteit helpt te verhogen ondanks de arbeidstekorten. De wereldwijde toeleveringsketens blijven in beweging, maar dat is een meevaller voor Japan door de toenemende trend van friendshoring, wat resulteert in meer investeringen. Meer technologiebedrijven kondigen investeringen aan in Japan in 2024 te midden van overheidssteun. Dankzij de kostenbesparingen op technologie kan de Japanse overheid haar schuld aanpakken en de fiscale versoepeling voortzetten om een duurzame impuls te geven aan groei, inflatie en lonen.

Met een beleid dat de rentecurve onder controle houdt, wordt de Japanse economie overgestimuleerd omdat de reële rente daalt terwijl de nominale rente wordt gemaximeerd, maar de inflatieverwachtingen stijgen. De BoJ wordt daarom gedwongen om haar beleid om de rentecurve te beheersen in 2024 te beëindigen. Dit leidt tot een daling op de wereldwijde obligatiemarkten, omdat Japanse beleggers geld terug naar huis brengen.

Marktimpact: De yen wordt sterker omdat Japanse beleggers geld naar binnenlandse activa repatriëren, waardoor de USDJPY onder 130, de EURJPY onder 140 en de AUDJPY onder 88 daalt.


Verder in de Outrageous Predictions duiken?

Dinsdag 12 december om 19:00 schuift Saxo's aandelenstrateeg aan in de studio en licht samen met beleggerstrainer Peter Siks de 8 waanzinnige voorspellingen van dit jaar verder toe. Uiteraard is er ook tijd voor een serieuzere blik op de aandelenmarkt en het aankomende beursjaar. U kunt zich nu inschrijven voor dit webinar.

Lees de andere Outrageous Predictions hier:

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland