Hero M

Outrageous Predictions
2022: Revolutie

De SaxoStrats zijn terug met de 10 Outrageous Predictions voor 2022. Tien spraakmakende maar ook hoogst onzekere toekomstvisies, die onze SaxoStrats ieder jaar in december naar buiten brengen. Geen officiële marktvooruitzichten dus, noch beleggingsadviezen om al te serieus te nemen, maar voorspellingen met een knipoog, die u mogelijk doen glimlachen of juist laten schrikken. Maar in ieder geval aan het denken zetten. Welke revolutionaire voorspelling vindt u het meest waarschijnlijk?

Let op: de artikelen en video's zijn in het Engels.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden

 • Het plan om een einde te maken aan fossiele brandstoffen, wordt uitgesteld

  De beleidsmakers schuiven de klimaatdoelstellingen op de lange baan en steunen investeringen in fossiele brandstoffen om de inflatie en het risico op sociale onrust te bestrijden, terwijl ze de weg naar een koolstofarme toekomst opnieuw bekijken.

 • Jongeren keren Facebook massaal de rug toe

  Jongeren verlaten de platforms van Facebook uit protest tegen het benutten van persoonlijke informatie om winst te maken; de poging van Facebook-moederbedrijf Meta om hen terug te lokken met Metaverse mislukt.

 • De Amerikaanse Mid-term Elections veroorzaken een grondwettelijke crisis

  Bij de tussentijdse verkiezingen in de VS is er een patstelling ontstaan over de certificering van de krappe verkiezingsresultaten voor de Senaat en/of het Huis van Afgevaardigden, waardoor het 118e Congres begin 2023 niet volgens schema kan vergaderen.
 • Loon-prijsspiraal doet inflatie in VS stijgen tot boven 15%

  Tegen het vierde kwartaal van 2022 stijgen de lonen voor de onderste helft van de inkomens in de VS met 15 % op jaarbasis, omdat bedrijven op zoek zijn naar bereidwillige en gekwalificeerde werknemers, die steeds selectiever worden door een toenemend gevoel van gerechtigdheid omdat er banen in overvloed zijn in verhouding tot de schaarste van werkkrachten op alle vaardigheidsniveaus.
 • EU-superfonds voor klimaat, energie en defensie aangekondigd, te financieren door particuliere pensioenen

  Om zich te wapenen tegen het groeiende populisme, om het streven naar een afremming van de klimaatverandering te versterken, en om haar grenzen te verdedigen nu de veilige paraplu van de VS wegvalt, lanceert de EU een gedurfd superfonds van 3 biljoen dollar. Dat moet gefinancierd worden met pensioentoewijzingen in plaats van met nieuwe belastingen.
 • Reddit-vrouwenleger neemt het op tegen bedrijfspatriarchaat

  In navolging van de tactiek van het Reddit-leger van 2020-21, zet een groep vrouwelijke traders een gecoördineerde aanval in op bedrijven met een povere reputatie op het gebied van gendergelijkheid, wat leidt tot enorme koersschommelingen van de geviseerde bedrijven.
 • India treedt toe tot de Samenwerkingsraad van de Golf als lid zonder stemrecht

  De geopolitieke allianties van de wereld zullen ingrijpend herschikt worden nu we geconfronteerd worden met een verschrikkelijke mix van een nieuwe geopolitiek die de globalisering tegengaat en de veel hogere energieprijzen.
 • Spotify raakt ontwricht door op NFT gebaseerd platform voor digitale rechten

  Muzikanten nemen het recht in eigen handen.Ze pikken niet langer dat labels en streamingplatforms 75-95 procent van de streaming-inkomsten opstrijken. In 2022 zal nieuwe, op blockchain gebaseerde technologie hen helpen een grootdeel van de inkomsten terug te krijgen.
 • Nieuwe hypersone technologie zwengelt ruimterace en nieuwe koude oorlog aan

  De jongste tests met hypersonische raketten leiden tot een groeiend gevoel van onveiligheid, omdat deze technologie verouderde conventionele en zelfs nucleaire militaire apparatuur overbodig maakt. In 2022 ontwikkelt zich een enorme hypersonische wapenwedloop tussen de grote legers, omdat geen enkel land zich achtergesteld wil voelen.
 • Medische doorbraak verlengt gemiddelde levensverwachting met 25 jaar

  Voor eeuwig jong, of in ieder geval toch een stuk langer. In 2022 biedt een belangrijke doorbraak in de biogeneeskunde het vooruitzicht op een verlenging van de productieve volwassenheid en van de gemiddelde levensverwachting met 25 jaar, wat naar verwachting zal leiden tot ethische, milieu- en fiscale crisissen die epische proporties zullen aannemen.

pictogram van e-mail  pictogram van facebook  pictogram van koppeling  pictogram van twitter

Downloaden als pdf

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Streef uw doelen na met Saxo

Streef uw doelen na met Saxo

Koop en verkoop eenvoudig uw favoriete aandelen, dankzij een breed aanbod aan markten en de beleggingsinspiratie van onze experts. U belegt zelf, maar staat er nooit alleen voor. Met één enkele Saxo-rekening gaat er letterlijk een wereld van beleggingsmogelijkheden voor u open.

270.000+

Dagelijkse transacties

850.000+

Klanten

16+ miljard

Geadministreerd vermogen

30+ jaar

Ervaring in de beleggingssector

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland