Obavy z inflace rostou, hlavní roli hrají mzdové tlaky Obavy z inflace rostou, hlavní roli hrají mzdové tlaky Obavy z inflace rostou, hlavní roli hrají mzdové tlaky

Obavy z inflace rostou, hlavní roli hrají mzdové tlaky

Macro
Charu Chanana

Vedoucí oddělení FX strategie

Shrnutí:  Trhy nedávno vyděsila vyšší americká inflace, která podporuje narativ, že nám zvýšené úrokové sazby vydrží delší dobu. Zdá se, že inflace navzdory uklidňování problémů s dodavatelskými řetězci dál poroste a příčinou budou hlavně ceny služeb tlačené vzhůru vysokými mzdami. Obavy z dalšího inflačního impulsu přiživuje nejen opětovné otevření Číny a akcelerační narativ, ale i strukturální potíže spojené s deglobalizací a energetickou krizí.


Loni se všeobecně očekávalo, že v roce 2023 klesne inflace zpět na vytyčenou míru, a umožní tak centrálním bankám zpomalit tempo zpřísňování. My ale patřili do tábora těch, kteří počítali s „vyšší inflací na delší dobu“ už tehdy, když se o inflaci tvrdilo, že bude jen „přechodná“. Teď se trhy dočkaly nepříjemného probuzení a inflační očekávání rostou. Lednová data o inflaci ve Spojených státech a v eurozóně podpořila názor, že se budou muset centrální banky víc snažit, aby dostaly ceny pod kontrolu. Také mzdy zůstávají vysoké, protože na trhu práce zatím nebyla nastolena rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, což dál zvyšuje obavy z inflace.

Obavy z americké inflace rostou

Oblíbený inflační ukazatel Fedu, deflátor PCE, byl v lednu vyšší, než se očekávalo. Zvýšení ukazatelů oproti předcházejícímu měsíci navíc vyslalo trhům silný jestřábí signál, který dál podpořil poselství Fedu, že se máme připravit na vyšší inflaci po delší dobu. Jádrový PCE vzrostl meziročně o 4,7 %, přičemž to původně  měly být jen 4,3 % a ani po úpravách se neočekávalo víc než 4,6 %. Cílem Fedu jsou přitom 2 %. Meziměsíčně vzrostl o 0,6 %, i když se původně očekával růst o 0,4 %. Když k tomu připočteme vysoké lednové indexy CPI a PPI, jsou jasně patrné neustávající inflační tlaky, které přinutí Fed pokračovat v navyšování sazeb.

Problémy dodavatelských řetězců ustupují, ale rizika nezmizí

Náklady na dopravní kontejnery už nedosahují závratné výše covidové éry. Spotové sazby za dopravu z Asie na západní pobřeží USA, které během pandemie vzrostly více než 15násobně, se již stihly vrátit na úroveň před COVIDem. Obecně však ceny zůstávají výrazně vyšší než před pandemií a například krátkodobé ceny kontejnerů z Evropy na východní pobřeží USA jsou oproti konci roku 2019 ještě více než dvojnásobné.

Ještě důležitější však je, že se svět rychle deglobalizuje a stále v něm panují zvýšená rizika. Geopolitické napětí, které s sebou loni přinesla ruská invaze na Ukrajinu, nikdy úplně nezmizelo a v posledních týdnech se naopak s blížícím se výročím zahájení války znovu výrazně zvýšilo. Zároveň se upírá čím dál větší pozornost na rostoucí napětí kolem Tchaj-wanu a americko-čínských vztahů. A i když spotové ceny v přepravě klesají, v letech 2021 a 2022 byly uzavřeny kontrakty za výrazně vyšší ceny a vzhledem k současnému rizikovému prostředí se do zlevňování zatím nikdo nehrne. To je také jedním z hlavních důvodů, proč se dezinflační trend cen zboží, který na únorové schůzce FOMC zdůrazňoval předseda Powell, rychle obrátil a dál zůstává přinejlepším nevypočitatelný. Inflační trendy v oblasti zboží jsou znepokojující a v oblasti služeb rostou ceny ještě rychleji.

Zdroj: Freightos, Bloomberg, Saxo

Klíčové jsou mzdové tlaky

Lednový nárůst počtu pracovních míst o +517 tisíc navzdory široce rozšířeným zprávám o propouštění v technologických firmách trhy překvapil. Poskytovatelé služeb rozšiřují své aktivity, a míra nezaměstnanosti tak dosáhla 53letého minima. Podobně i průzkumy nezaměstnanosti a údaje o nových žadatelích o podporu ukazují, že bude počet nově přijímaných pracovníků dál stoupat, stejně jako jejich mzdy.

Nerovnováha poptávky a nabídky na trhu práce trvá, a tak firmy cítí, jak jim mzdové tlaky ukrajují z marží. A protože se americký spotřebitel navzdory vysoké inflaci a úrokovým sazbám stále drží, firmy, které mají tu možnost, přesouvají břemeno vyšších mezd na spotřebitele. Tím vytvářejí další tlaky, které ženou inflaci výš, a mohou způsobit vznik spirály cen a mezd.

Další zrychlení cyklického růstu

Postupný přechod od recesního narativu k narativu rozumné úrovně či měkkého přistání až k současnému narativu akcelerace, kdy se žádné přistání konat nebude, není pro trhy jen přínosem. Podle atlantského modelu Fedu GDPNow činí teď odhad růstu reálného HDP za 1. čtvrtletí 2,7 %, zatímco dřív to bylo 0,7 %. To rozhodně není známka recese ani stagnace.

Celkově ekonomické údaje z poslední doby napovídají, že se americká ekonomika znovu rozehřívá a trh to začíná v cenách zohledňovat. Zvyšuje prognózu konečné sazby, a pokles sazeb, který se měl projevit už na letošních cenách, se tak odkládá až na rok 2024. Spolu s tím se vrací i riziko vyšší inflace. Také opětovné otevření čínské ekonomiky s sebou nese obavy z dalšího inflačního impulsu kvůli zvýšení cen surovin a komodit.

Ekonomové Randal Verbrugge a Saeed Zaman z clevelandského Fedu prohlašují, že dostat americkou inflaci zpátky ke 2 %, aniž bychom vyvolali hlubokou recesi, nejspíš potrvá mnohem déle, než centrální bankéři a finanční trhy očekávají.

Očekávání od Fedu se mění

Kromě cyklických rizik čelíme dál také hrozbě růstu inflace kvůli strukturálním faktorům, ať už se jedná o nedostatek pracovních sil, deglobalizaci nebo energetickou krizi. Americké rovnovážné sazby znovu rozdmýchaly obavy, že inflace zůstane v nejbližší době zvýšená. Dvouletá rovnovážná sazba je poprvé od srpna 2022 nad 3 % a desetiletá rovnovážná sazba se drží kolem 2,5 %.

V souvislosti s tím se dramaticky změnila tržní očekávání ohledně dalšího chování Fedu. Zatímco dřív se čekalo pozastavení či dokonce obrat současné politiky, dnes se počítá s konečnou sazbou 5,4 %. Přitom ještě před měsícem to bylo necelých 5 %. Ozvalo se i volání po konečné sazbě 6-7 %. Ale Fed už zvyšuje sazby jen po 25 bazických bodech, a kdyby se měl vrátit zpět ke zvyšování po 50 bazických bodech, mohlo by to poškodit jeho důvěryhodnost. Takže se jako nejpravděpodobnější jeví delší cyklus zpřísňování.

Zdroj: Bloomberg, Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.