CHF: Dočasné přílivové toky pravděpodobně nepovedou ke snížení sazeb SNB CHF: Dočasné přílivové toky pravděpodobně nepovedou ke snížení sazeb SNB CHF: Dočasné přílivové toky pravděpodobně nepovedou ke snížení sazeb SNB

CHF: Dočasné přílivové toky pravděpodobně nepovedou ke snížení sazeb SNB

Forex 5 min čtení
Charu Chanana

Vedoucí oddělení FX strategie

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI


Klíčové body:
  • Nadcházející zasedání Švýcarské národní banky (SNB) má význam v prostředí zvýšené nejistoty, přičemž očekávání trhu se přiklání k možnému snížení sazeb v důsledku nedávného posílení švýcarského franku, které bylo způsobeno poptávkou po bezpečném přístavu v souvislosti s politickými nepokoji v Evropě, zejména ve Francii.
  • Vývoj švýcarské inflace, včetně míry inflace 1,4 % v květnu 2024 a projekce SNB, že inflace zůstane ve druhém až čtvrtém čtvrtletí roku 2024 na úrovni 1,4-1,5 %, může oslabit vyhlídky na snížení sazeb, zejména pokud SNB považuje nedávné posílení franku za dočasný trend.
  • Pokud SNB ve čtvrtek upustí od snížení sazeb, může mít švýcarský frank další potenciál k posílení. Naopak, pokud SNB sníží sazby, frank by mohl zaznamenat pokles, zejména vůči měnám, jako je australský dolar (AUD).

 

Nadcházející zasedání Švýcarské národní banky (SNB), které je naplánováno na čtvrtek, bude pro účastníky trhu významnou událostí. Vzhledem k současným makroekonomickým obavám, které se soustřeďují na Evropu, panuje určitá nejistota ohledně možného rozhodnutí SNB snížit sazby o dalších 25 bazických bodů. Zatímco původní očekávání se přikláněla k tomu, že SNB sazby ponechá, nedávné posílení švýcarského franku v důsledku poptávky po bezpečném přístavu mírně posunulo šance ve prospěch snížení sazeb. Pokračující politické nepokoje v Evropě, zejména ve Francii, přispěly ke zvýšené poptávce po švýcarském franku jako bezpečné měně.

 

Inflační trendy nepodporují snížení sazeb

Švýcarská inflace vykazuje ve srovnání s ostatními vyspělými ekonomikami relativně omezený vývoj. V květnu 2024 činila míra inflace 1,4 %, což je beze změny oproti dubnu, ale více než 1 % v březnu. K tomuto nárůstu přispěly především faktory, jako jsou náklady na energie, včetně nárůstu cen pohonných hmot, a vyšší nájemné.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.