BOJ Preview: Snižování a zvyšování sazeb nestačí k posílení JPY. BOJ Preview: Snižování a zvyšování sazeb nestačí k posílení JPY. BOJ Preview: Snižování a zvyšování sazeb nestačí k posílení JPY.

BOJ Preview: Snižování a zvyšování sazeb nestačí k posílení JPY.

Forex 5 min čtení
Charu Chanana

Vedoucí oddělení FX strategie

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI

Klíčové body:

  • Bank of Japan oznámí své politické rozhodnutí 14. června.
  • Zprávy naznačují, že BOJ zváží omezení nákupů JGB. V závislosti na hrubých/čistých částkách by to mohlo znamenat zúžení QE nebo dokonce zahájení QT.
  • Očekává se rovněž pokyny k nadcházejícímu zvyšování sazeb.
  • Zotavení jenu vůči USD je však vzhledem k velkému kurzovému rozdílu stále nepravděpodobné. Pokud se projeví jestřábí signály, mohl by jen na některých křížích vzrůst.

 

Zasedání japonské centrální banky bude oznámeno v pátek 14. června. Centrální banka pravděpodobně ponechá svou krátkodobou cílovou sazbu beze změny na 0-0.1%,, ale bylo oznámeno , že BOJ zváží omezení nákupů japonských vládních dluhopisy (JGB).

BOJ v současné době nakupuje JGB za 6 bilionů jenů měsíčně. Jakékoli snížení této částky bude znamenat omezení kvantitativního uvolňování (QE). Ještě důležitější je, že pokud BOJ zmenší svou rozvahu snížením nových nákupů dluhopisů JGB na méně, než je tempo, jakým končí její současná držba, pak by to znamenalo kvantitativní utahování (QT). BOJ tak pravděpodobně vydá silný signál jak v oblasti inflace, tak v oblasti měnových kurzů.

Tržní očekávání se zaměřují také na signály možného červencového zvýšení sazeb, které jsou ovlivněny výsledky nedávných jednání o mzdách v šunto.

Komentáře Uedy budou pravděpodobně signálem přesvědčení o dosažení 2% inflačního cíle a naznačí, že BOJ věnuje pozornost slabšímu jenu a podnikne další kroky k normalizaci politiky. Tempo normalizace ze strany BOJ však pravděpodobně zůstane pozvolné, a proto budou i Uedovy poznámky opatrné a zajištěné. Ueda pravděpodobně zdůrazní, že měnové podmínky zůstanou uvolněné i přes případné úpravy měnové politiky.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.