Turbulence na akciovém trhu odhalují obrovské rozdíly ve výkonnosti odvětví Turbulence na akciovém trhu odhalují obrovské rozdíly ve výkonnosti odvětví Turbulence na akciovém trhu odhalují obrovské rozdíly ve výkonnosti odvětví

Turbulence na akciovém trhu odhalují obrovské rozdíly ve výkonnosti odvětví

Equities 5 min čtení
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Shrnutí:  Indexy S&P 500 a Nasdaq od začátku roku klesají v procentuálním vyjádření již dvouciferným tempem. Bližší pohled nicméně odhaluje, že existují jak odvětví a společnosti, které si vedou velmi špatně, tak ale některé, které naopak rostou. To poukazuje na sílu diverzifikace a také možnost na trhu nalézt výkonné oblasti, ačkoliv s určitou pachutí vzhledem ke zbytku trhu.


Buďme upřímní - rok 2022 je zatím hrozným časem pro investování. Vidíme propad hlavních akciových indexů, jako je S&P 500 a Nasdaq, výrazně více než deset procent. Minulý čtvrtek jsme byli svědky toho, jak Nasdaq dostal masivní zásah, když se propadl o více než pět procent. Pády, jako jsou tyto, mohou vést k jednoduchému závěru, že všechno je dole, což je do jisté míry pravda. Krása práce s daty spočívá v tom, že je obvykle můžete přeložit tak, aby odpovídaly vašemu vyprávění.

Tudíž když se podíváte na oba indexy a porovnáte jejich současnou cenu s nejvyšší cenou za poslední rok (konkrétně 52 týdnů) pouze jedna společnost, Cerner Corporation (americký dodavatel služeb zdravotnických informačních technologií, zařízení a hardwaru) má nyní vyšší cenu než v předchozím období.

Pokud se však podíváte na výkonnost indexů v roce 2022, pak můžete vidět, že existuje velký rozdíl mezi tím, jak si vedla jednotlivá odvětví a společnosti.

Když se zaměříte na S&P 500 na úrovni sektoru (všechny společnosti mají stejnou váhu), uvidíte, že energie vzrostly o 47 %, a svým způsobem udržují  indexy nad vodou. Tento sektor těží z rostoucích cen energií a paliv, přičemž  například společnost Occidental Petroleum vzrostla o více než 100 %.

Na druhé straně spektra ztratil Automotive a Produkty dlouhodobé spotřeby  téměř pětinu své hodnoty, stejně jako informační technologie. Obě oblasti jsou silně ovlivněny rostoucími problémy s dodavatelskými řetězci, zatímco automobilový průmysl je také zastaven nedostatkem polovodičů.

Nejhůře si vede Netflix, který táhne oba indexy dolů - od začátku roku ztratil téměř 70 % své hodnoty.

Co dál?

I když se to může zdát jako datový blábol, existují nejméně dva závěry, které z toho lze vyvodit. První – a nejdůležitější – je, že indexy sice klesají, ale jsou dokonalými příklady síly diverzifikace. Protože investoři, kteří se nediverzifikovali (např. vložili všechny své peníze do akcií, jako je Netflix), jsou na tom mnohem hůře než investor, který investoval široce do některého z indexů. Když diverzifikujete své investice, je pravděpodobné, že něco funguje dobře, i když vaši miláčci zklamou.

Druhý závěr by měl být brán s rezervou a neměl by být chápán jako návrh na zdivočení na trzích. Ale pro ty, kteří podstupují riziko, existují společnosti, které vám mohou poskytnout zisk - zejména v komoditní sféře.
Bez ohledu na to, zda chcete jít za ziskem nebo diverzifikovat své portfolio, řízení rizik je klíčem k zajištění toho, abyste mohli svou strategii provádět pohodlně a efektivně.Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.