Známky oživení zelených kovů (měď, lithium) Známky oživení zelených kovů (měď, lithium) Známky oživení zelených kovů (měď, lithium)

Známky oživení zelených kovů (měď, lithium)

Equities 4 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení Saxo Strats

Hlavní body:

 • Ceny mědi od druhé poloviny října vzrostly o 14,3 %, z toho jen tento týden o 5,3 %. Může za to omezování produkce ze strany významných těžebních společností, uzavření dolu Cobre Panamá (největšího na světě) a očekávaný celosvětový hospodářský růst.            

 • Ceny uhličitanu lithného, jedné z klíčových surovin pro výrobu akumulátorů, kvůli problémům s dodávkami stoupají a vykazují známky zotavení z propadu, k němuž došlo koncem roku 2022. Růst cen je odrazem zdravější rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, a protože trh s elektromobily i v nadcházejících letech rychle poroste, lze očekávat i další vzestup poptávky po lithiu.

Ceny mědi se tento týden zvedly o 5,3 %

Po měsících neustálého snižování produkce ze strany těžebních společností, jako jsou Anglo American, Rio Tinto, Vale a Teck, a po uzavření dolu Cobre Panamá, největšího měděného dolu světa, už na trhu nepanuje přebytek nabídky, ale naopak deficit. Navíc rostou i tržní očekávání, že bude čínská vláda pomocí stimulů dál podporovat tamní hospodářství a globální ekonomika nijak nezpomalí. V důsledku toho si futures na HG měď od konce října 2023 polepšily o 14,3 %, z toho jen v tomto týdnu o 5,3 %.

Hlavním rizikem bude v nejbližší době propad cen železné rudy, který vysílá v oblasti průmyslových kovů smíšené signály. Dále je nutné před investováním do těžby mědi zvážit i rostoucí riziko vládních intervencí, jako když panamská vláda přinutila společnost First Quantum Minerals zavřít měděný důl Cobre Panamá.

Kdo chce získat expozici v mědi, má několik možností. Jsou k dispozici futures na měď (hodnota měděného kontraktu E-mini je 51 275 USD) nebo měděné CFD (hodnota kontraktu se pohybuje kolem minima 412 USD). Dále jsou tady firmy těžící měď (pozor, na celém světě neexistuje jediná společnost, která by těžila výhradně měď; všechny těží i něco dalšího, jako například zlato či stříbro):

 • Antofagasta
 • Ivanhoe Mines
 • Southern Copper
 • Freeport-McMoRan
 • Zijin Mining Group

Případně ETF zaměřené na podkladové futures na měď, nebo na těžební společnosti samotné, jako:

 • WisdomTree Energy Transition Metals
 • WisdomTree Copper
 • iShares Copper Miners UCITS ETF
Měď futures | Zdroj: Saxo

Zamíří uhličitan lithný konečně výš?

Protože se používá v rámci zelené transformace, říká se o mědi, že patří k zeleným kovům. Dalším zeleným kovem je lithium, které se používá hlavně v Li-Ion akumulátorech pro elektromobily (EV). Na trhu s lithiem panují medvědí nálady už od konce roku 2022, kdy Elon Musk prohlásil, že jsou jeho ceny neudržitelné, a uzavřel partnerství s největším výrobcem akumulátorů na světě, čínskou společností CATL, aby společně snížili rafinérské ceny uhličitanu lithného (surové lithium se po vytěžení zpracuje na uhličitan lithný a teprve ten se používá při výrobě lithium-iontových baterií).

Vzhledem ke zdravější situaci v oblasti poptávky a nabídky ceny čínského uhličitanu lithného od počátku roku rostou. A protože lze v nadcházejícím desetiletí očekávat 25% roční růst sektoru EV, poroste i trh s lithiem, jenž představuje další způsob, jak získat expozici v elektromobilitě bez toho, aby museli investoři hádat, zda v boji o trh zvítězí Tesla, BYD, nebo Volkswagen.

Pro lithium ani uhličitan lithný neexistují aktivní futures, takže v nich mohou investoři získat expozici jen prostřednictvím těžebních společností a ETF, které se na ně zaměřují. Níže naleznete výběr lithiových instrumentů:

 • Albemarle
 • Pilbara Minerals
 • SQM
 • Arcadium Lithium
 • iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF
 • Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.