Přichází ekonomická bolest s velkým zpožděním? Přichází ekonomická bolest s velkým zpožděním? Přichází ekonomická bolest s velkým zpožděním?

Přichází ekonomická bolest s velkým zpožděním?

Equities 5 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Shrnutí:  Ekonomové předpovídali recesi v roce 2023, ale americká ekonomika prokázala nečekanou odolnost. Bolest z rostoucích úrokových sazeb pomohly kompenzovat dva faktory: fiskální expanze a investice do umělé inteligence a výroby polovodičů. Americká ekonomika ještě nikdy nebyla tak silná tolik měsíců po vrcholu amerického předstihového indexu, takže se ekonomika nakonec dostane do recese, nebo půjde skutečně o měkké přistání? To ukáže příštích 6-9 měsíců.


Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI

Dosud pozoruhodný cyklus

Konsenzus ekonomů na konci roku 2022 byl, že globální ekonomika vstoupí v roce 2023 do recese, a také my jsme do tohoto roku vstoupili v záporných číslech. Tento názor odrážela i inverze výnosové křivky v USA a podpořila ho i krátká bankovní krize v březnu, kdy došlo ke krachu banky v Silicon Valley. Dva faktory hrály klíčovou roli při kompenzaci bolesti způsobené růstem úrokových sazeb. Růst podpořila fiskální expanze v hodnotě 1 bilionu dolarů, kterou provedla Bidenova vláda, a investiční boom související s generativní umělou inteligencí a přesunem výrobních kapacit polovodičů prostřednictvím amerického zákona CHIPS.

Hospodářská aktivita v USA se od roku 1980 pohybuje zhruba kolem trendového růstu (nulová hodnota na prvním grafu níže), což je nejsilnější hospodářská aktivita zaznamenaná v USA od roku 1978 po 23 měsících, kdy americký předstihový index dosáhl vrcholu (vrcholu dosáhl v prosinci 2021). Zhruba stejně silná byla v této fázi cyklu pouze cesta velké finanční krize. Odtud vedou dvě hlavní cesty.

  1. Hospodářská aktivita v USA se začne výrazně zhoršovat a americká ekonomika vstoupí do recese před druhou polovinou roku 2024. Vedlejším efektem může být dluhová krize nebo šok likvidity jako příčinný důsledek nejstrmější trajektorie úrokových sazeb od druhé světové války.

  2. Americká ekonomika a spotřebitelé absorbují úrokový šok, přičemž trh práce zůstává dostatečně silný, aby podpořil růst reálných mezd, a dochází k měkkému přistání, což z něj činí první zpomalení tohoto rozsahu, které neskončí recesí. Vedlejším efektem tohoto scénáře je posílení dynamiky inflace a zvýšení výnosů amerických dlouhodobých dluhopisů.

Důležitá bude trajektorie fiskálního deficitu a již nyní se objevují náznaky, že se fiskální cyklus v USA obrací, protože americká vláda je nucena omezovat výdaje. V takovém případě bude ekonomika USA vystavena výraznému negativnímu fiskálnímu impulsu, který ji donutí zpomalit, pokud nebude kompenzován rozmachem soukromých investic.

Jedno je jisté. Pokud je historie nějakým vodítkem a odvážíme se poukázat na šest nezávislých období, kdy americký předstihový index dosáhl svého vrcholu (před recesí), pak bude následujících 6-9 měsíců pro finanční trhy jedněmi z nejzajímavějších za dlouhou dobu.

Desetiletý výnos v USA | Zdroj: Bloomberg

Bude se díky generativní umělé inteligenci a automatizaci rok 2020 podobat 60. letům?

V dlouhodobějším horizontu bude nejzajímavější debata a ekonomické pozorování 1) potenciálního negativního dopadu dluhové krize nebo neudržitelné dynamiky vládního dluhu podporované vyššími úrokovými sazbami a 2) zvýšení produktivity díky generativní umělé inteligenci a automatizačním technologiím. V dnes již slavné zprávě McKinsey o generativní umělé inteligenci a jejím potenciálním zvýšení produktivity se odhaduje, že generativní umělá inteligence v kombinaci s dalšími automatizačními technologiemi by mohla do roku 2040 zvýšit růst produktivity o 0,2 až 3,3 procentního bodu. Pokud se to stane skutečností, pak se jedná o nové paradigma pro úrokové sazby.

Předchozí období vzestupu produktivity v USA byla období 1950-1969 a 1995-2004, kdy se odhadovaný roční růst produktivity pohyboval kolem 2,5 až 2,7 procentního bodu. V období po GFC od 2010-2018 činil anualizovaný růst produktivity pouze 0,9 procentního bodu, což vedlo k velké diskusi o nízkém růstu produktivity. V období 2019-2023 došlo k anualizovanému růstu produktivity o 1,9 procentního bodu, přičemž poslední hodnota dosáhla 4,7 procentního bodu, což je nejvyšší hodnota, s výjimkou údajů z období pandemického oživení ve 2. čtvrtletí 2020, za více než 13 let.

Představme si ekonomiku, která dosáhne růstu produktivity ve stylu 50. a 60. let 20. století o 2,7 procentního bodu při ročním nárůstu pracovní síly o 0,8 procentního bodu, pak by růst reálného HDP mohl činit přibližně 3,5 procentního bodu. Pokud k tomu připočteme 3 procentní body anualizované inflace v důsledku reorganizace výroby, ekologické transformace a rušivého počasí (cena produkce potravin), pak se najednou bavíme o nominálním růstu HDP nad 6,5 % anualizovaně. Pokud se tento dlouhodobější scénář stane skutečností, pak se výnosy amerických dlouhodobých dluhopisů nevrátí na nízké úrovně z období po GFC.

Pokud se Vám článek líbí, můžete ho sdílet kliknutím na ikonu pro sdílení v horní pravé části článku.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.