Akciový výhled: Evropa v problémech a francouzské polovodičové překvapení Akciový výhled: Evropa v problémech a francouzské polovodičové překvapení Akciový výhled: Evropa v problémech a francouzské polovodičové překvapení

Akciový výhled: Evropa v problémech a francouzské polovodičové překvapení

Peter Garnry

Vedoucí oddělení Saxo Strats

Shrnutí:  V květnu hospodářský růst Evropy výrazně zpomalil, což nadělalo další vrásky na čele ekonomům, kteří se již dřív obávali, že nás čeká pokles světové ekonomiky. Odvětví kybernetické bezpečnosti si vedlo velmi dobře a společnost Crowdstrike navýšila odhadované tržby i zisky za poslední fiskální rok. Navzdory letošnímu 35% nárůstu tržeb ale investoři poslali její akcie o 7 % níž. V závěru se pak podíváme na výsledky očekávané v příštím týdnu a zaměříme se zejména na menší francouzskou polovodičovou firmu Soitec.


Hlavní body:

  • Hospodářský růst Evropy v květnu výrazně zpomalil, což jen potvrzuje zhoršující se vyhlídky plynoucí z propadu průmyslové výroby.
  • Navzdory slibným růstovým vyhlídkám a navýšení odhadovaných tržeb i zisků nejsou investoři s výslednými zisky společnosti Crowdstrike spokojení a ještě před otevřením trhu poslali akcie kybernetické bezpečnosti o 7 % níž.
  • Povyk kolem AI prospěl zejména americkým technologickým akciím a několika málo evropským titulům. Příští týden však oznámí své zisky francouzský Soitec, skrytý poklad polovodičového odvětví.

Ošklivý evropský květen zvyšuje rizika na akciovém trhu

Po několika ošklivých propadech z druhé poloviny roku 2022, kdy se na firmách i domácnostech negativně podepsaly rostoucí ceny energií, zahájila Evropa letošní rok novým růstem. Ten spolu s nadějí na zotavení čínské ekonomiky vyhnal evropské akcie výš. Tempem růstu překonaly své americké protějšky a zejména akcie prodejců luxusního zboží tlačily evropské indexy nahoru. Už v lednu dosáhl hospodářský růst kladných hodnot, od té doby se však navzdory napjatějším podmínkám na trhu práce zastavil. Nyní je zřejmé, že květen byl pro Evropu opravdu ošklivý měsíc, alespoň podle růstového ukazatele EuroCOIN, který sleduje HDP eurozóny v reálném čas. Jeho stav odpovídá recesi německé ekonomiky a jeho negativní vývoj odráží pokles průmyslové výroby a dalších kvalitativních ukazatelů obchodní aktivity.

Pravděpodobnost, že americkou i evropskou ekonomiku čeká období propadu reálného HDP, stoupá. Spolu s tím rostou i rizika na akciových trzích. Evropské akcie mají tu výhodu, že jsou jejich ceny výrazně nižší než u těch amerických. Stačí otevřít článek o cenových rizicích amerických akcií a zjistíte, jak se na nich projevila nedávná horečka kolem AI.

Year-to-date returns | Source: Bloomberg

Investorům do Crowdstriku nestačil ani 35% růst

Kybernetická bezpečnost dnes patří na akciových trzích k nejatraktivnějším tématům. Už od ruské invaze na Ukrajinu, kdy se zvýšila úroveň poptávky po řešeních počítačového zabezpečení z vysoké na velmi vysokou, se zařadila mezi nejlepší akciové koše. Silná růstová dynamika vyhnala očekávání u mnoha akcií spojených s počítačovou bezpečností hodně vysoko a podpořily je i značné zisky, které v mnoha případech předčily očekávání. Také společnost Crowdstrike si vedla nad očekávání dobře a po včerejším zveřejnění výsledků se výhled tržeb i EPS v daném fiskálním roce zvýšil. V tomto roce očekává firma 35% růst tržeb. Takové oznámení by mělo přinést růst ceny akcií, ale namísto toho se akcie Crowdstriku během dnešního obchodování o 7 % propadly.

To je pro investory lekce, že někdy ani velmi dobré zisky nedokážou dostát přehnaným očekáváním. Pro dlouhodobé investory je však důležité, aby si uvědomili, že tento pohyb cen je pouhým šumem. U akcií kybernetické bezpečnosti je třeba se soustředit na sekulární růstové téma a nějaká zaškobrtnutí na cestě k vyšším budoucím výnosům a ziskům prostě ignorovat.

Týdenní cena akcií Crowdstrike | Zdroj: Saxo

Výsledková sezóna: Ztrácí se skrytý francouzský poklad v hysterii kolem Nvidie?

Na akciových trzích letos dominuje rozruch kolem umělé inteligence (AI), který po zveřejnění neuvěřitelných výhledů tržeb firmy Nvidia ještě zesílil. Mnoho amerických firem, jejichž podnikání souvisí s AI, se už na této vlně svezlo. Na naší straně Atlantiku zatím pocítilo její příznivý vliv jen pár evropských společností. Výjimkou je samozřejmě firma ASML, jejíž investoři sázejí na to, že objem objednávek poroste, protože vyšší poptávka po čipech pro AI znamená vyšší poptávku po EUV strojích, na nichž se tyto čipy vyrábějí.

Pod úrovní technologických gigantů se však skrývá malá francouzská společnost zvaná Soitec. Soitec je francouzská polovodičová firma s tržní hodnotou 4,6 miliardy eur a tržbami 863 milionů eur, které za poslední rok vzrostly o 48 %. Má 2000 zaměstnanců, z nichž 20 % pracuje ve výzkumu a vývoji. Její akcie se letos propadly o 15 %, což je pravý opak toho, co jsme zaznamenali u amerických polovodičových akcií.

Analytici se shodují, že Soitec může ve finančním roce 26 (končícím k 31. březnu 2026) očekávat nárůst tržeb na 1,9 miliardy eur. Zvýší se i provozní marže a EBITDA vzroste ze současných 276 milionů eur na 731 milionů eur. Podle analytiků je cílová cena 189 eur, což představuje potenciální 45% nárůst oproti současným 130 eur. Firma si nechala patentovat technické řešení substrátu, které umožňuje precizní vrstvení destiček dále používaných pro výrobu čipů. Její technologie Smart Cut dokáže pomocí implantace lehkých iontů a spojování destiček definovat a přenášet tenké jednokrystalové vrstvy ze substrátu. V podstatě tak funguje jako atomový skalpel.

Tento týden zveřejní výsledky tyto firmy:

  • Úterý: J M Smucker, Thor Industries, Ciena
  • Středa: Campbell Soup, Brown-Forman, Smartsheet, GameStop, Voestalpine, Inditex, LXI REIT, Soitec
  • Čtvrtek: Toro, Vail Resorts, DocuSign

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.