Image Image Image

Problémy firmy Adidas jsou hlubší než jen Yeezy

Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Shrnutí:  Adidas prožívá takřka od počátku pandemie noční můru. Podává výrazně horší výsledky než jeho hlavní konkurent Nike. Jde z jednoho problému do druhého. Začalo to lockdowny, následovaly potíže s dodavatelskými řetězci, pak přišla čínská reakce na komentáře ohledně bavlny ze Sin-ťiangu a v říjnu firma ukončila úspěšné partnerství s americkým rapperem Ye kvůli jeho antisemitským výrokům. Když Adidas umožnil, aby se kolekce Yeezy stala dominantním zdrojem jeho provozních výnosů, evidentně tím významně zvýšil své podnikatelské riziko. Dnes se tedy blíže podíváme na Adidas i na to, proč jsou jeho problémy podstatně hlubší než jen Yeezy.


Po zveřejnění katastrofického výhledu na rok 2023 se akcie Adidas propadly o 12 %

Společnost Adidas včera po uzavření evropských trhů oznámila, že v roce 2023 očekává provozní ztrátu 700 milionů €. Německý výrobce sportovního oblečení se totiž rozhodl nepustit do prodeje stávající zásoby kolekce Yeezy, dokud nedojde k přezkoumání situace. Adidas totiž v říjnu 2023 ukončil partnerství s rapperem Ye, dříve známým pod jménem Kanye West, kvůli jeho antisemitským výrokům. To mělo na podnikání firmy Adidas vážné dopady. Kvůli ušlým ziskům, které jen v letošním roce dosáhnou výše 1,2 miliardy €, se tržby letos propadnou o 7-9 %.

Pokud se Adidas rozhodne, že již vyrobené zboží z kolekce Yeezy neupraví a neprodá pod vlastní značkou, bude muset tyto skladové zásoby odepsat, a výnos z provozní činnosti se tak sníží o dalších 500 milionů €. Navíc firma oznámila jednorázové náklady ve výši 200 milionů €, což jde hlavně na vrub strategického přezkoumání, které má znovu nastartovat růst v roce 2024.

Na první pohled se může zdát, že problém spočívá v kolekci Yeezy, ale ta je ve skutečnosti jen částí problému. I když odečtete zářez, který po sobě tato kolekce zanechala, dosáhla by firma letos sotva rovnovážných výnosů. A to je oproti předchozím letům značný rozdíl. Sám fakt, že management dovolil, aby výnosy z provozní činnosti závisely do takové míry na jediném partnerství, znamenal značné podnikatelské riziko, ale pokud Adidas ani po odečtení ztrát z Yeezy nedosáhne při tržbách 22 miliard € skoro žádného zisku, má podstatně větší problém.

Když se totiž podíváme na trajektorie růstu tržeb Nike a Adidas, uvidíme, že Adidas za Nike výrazně zaostával ještě před svými problémy s kolekcí Yeezy. Zčásti za to může pokles čínských tržeb kvůli výrokům firmy ohledně bavlny ze Sin-ťiangu a uvalení západních sankcí na Čínu. Nejen tyto výroky, ale i vzestup čínských výrobců sportovního oblečení a fakt, že si čínští spotřebitelé vybrali raději domácí značku, měly na podnikání společnosti Adidas vážné dopady. Ani klesající obliba na čínském trhu v kombinaci s problémy kolem Yeezy ale pořád nestačí na vysvětlení nižšího růstu tržeb v porovnání s Nike.

Tržby firmy Adidas dosahují jen 45 % objemu tržeb Nike, navíc má výše uvedené problémy s růstem a ztratila rok strategickým přezkoumáním, takže by sebou měla hodit. Jestli konkurenci rychle nedožene, riskuje, že zůstane v prachu cesty a Nike už nedožene nikdy.

Cena akcie Adidas| Zdroj: Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.