Týdenní zpráva o kryptoměnách:  Bitcoin se přiblížil dvouletému minimu Týdenní zpráva o kryptoměnách:  Bitcoin se přiblížil dvouletému minimu Týdenní zpráva o kryptoměnách:  Bitcoin se přiblížil dvouletému minimu

Týdenní zpráva o kryptoměnách: Bitcoin se přiblížil dvouletému minimu

Kryptoměny

Shrnutí:  Bitcoin už téměř smazal všechny své zisky z někdejšího býčího trhu a přiblížil se dvouletému minimu. Jistou úlevu přináší těžařům aspoň dlouho očekávané snížení hash rate.


Bitcoin se blíží dvouletému minimu

Krach kryptoburzy FTX vyvolal počátkem listopadu všeobecné obavy a cena bitcoinu dosáhla nového lokálního dna zhruba na 15 500 (BTCUSD). To je pro bitcoin téměř dvouleté minimum. V následujících týdnech se bitcoin trochu zotavil, ale pak šel znovu dolů a v současnosti se obchoduje na 16 200. Kdyby se měl v tuto chvíli propadnout pod 15 500, obchodoval by se na dvouletém minimu, protože ho prostě dohnal čas a došlo k návratu před listopad 2020. Teď se bitcoin podle všeho obchoduje v pásmu od 15 500 do 17 000, ale kdyby prolomil hladinu podpory na 15 500, další podporu najde až kolem 12 300.

Na medvědím kryptoměnovém trhu z let 2018 a 2019 dosáhla cena bitcoinu svého dna v prosinci 2018, takřka přesně rok poté, co se v prosinci 2017 dostala na tehdejší absolutní maximum. Pokud by se to mělo opakovat i během současného medvědího trhu, dosáhl by bitcoin lokálního dna na 15 500 takřka přesně rok poté, co v listopadu 2021 ovládl místo absolutního maxima. Tentokrát je ovšem makroekonomická situace mnohem horší, úrokové sazby rostou a tiskárnám centrálních bank došel inkoust. Scénář, v němž už se bitcoin odrazí ode dna, moc pravděpodobný není.

Když už mluvíme o minulosti, v roce 2018 si vedl bitcoin výrazně lépe než všechny ostatní kryptoměny. Na současném medvědím trhu s ním ovšem zatím drží krok ethereum. V tuto chvíli se obchoduje proti bitcoinu zhruba na hladině 0,072, což byla pro tento pár plus minus průměrná cena po celý rok 2021. Zdá se, že si ethereum drží svou hodnotu vůči bitcoinu díky tomu, že se po velkém Sloučení vydává méně nových etherů, ale i díky větší poptávce po transakcích na této platformě v návaznosti na rozšíření ekosystému. To bude zajímavé, zejména pokud v budoucnu dojde k podobně strmému nárůstu (bull runu) jako v letech 2017 a 2021. V takovém případě si může vést ethereum podstatně lépe než bitcoin. Ethereum se obchoduje na 1170 (ETHUSD), což je od jeho dvouletého minima ještě pořád daleko.

Hash rate bitcoinu nabízí těžařům jistou úlevu

Nedávno jsme psali o tom, že se hash rate bitcoinu v posledním roce neustále zvyšuje, i když jeho cena trvale klesá. To jde proti veškerým očekáváním. Mezi cenou a hash rate má být pozitivní korelace, protože v dobách, kdy cena bitcoinu stoupá, si mohou těžaři dovolit využívat větší výpočetní výkon. Nižší cena a vyšší hash rate způsobily mnoha těžařům finanční problémy.

Teď se však zdá, že se na obzoru rýsuje úleva. V posledním týdnu se hash rate snížil zhruba o 10 % a v dohledné době by mohl klesnout ještě níž. Těžba bitcoinů je tak pro těžaře výnosnější, takže se konsolidace, která by přinesla větší centralizaci sítě, patrně odkládá.
Bitcoin hash rate (modrá čára). Zdroj: Blockchain.com
Bitcoin/USD - Zdroj: Saxo Group
Ethereum/USD - Zdroj: Saxo Group

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.