Sloučení: ethereum úspěšně implementovalo Proof-of-Stake protokol Sloučení: ethereum úspěšně implementovalo Proof-of-Stake protokol Sloučení: ethereum úspěšně implementovalo Proof-of-Stake protokol

Sloučení: ethereum úspěšně implementovalo Proof-of-Stake protokol

Kryptoměny

Shrnutí:  15. 9. 2022 absolvovala druhá největší kryptoměna ethereum takzvané Sloučení (The Merge) a přešla z původního konsenzuálního mechanismu PoW (proof-of-work) na konsenzuální protokol PoS (proof-of-stake). A zatímco původně ethereum spotřebovávalo zhruba 0,2 % světové produkce elektřiny, dnes už mu stačí pouhý zlomek tohoto množství.


15. 9. 2022 zhruba v 06:44 UTC (koordinovaný světový čas) ethereum, druhá největší světová kryptoměna, úspěšně absolvovala přechod na nový protokol.

Přechod z PoW (proof-of-work) na PoS (proof-of-stake) zásadně změnila způsob, jakým ethereum ověřuje transakce na svém blockchainu. Ověřování transakcí už neprobíhá formou tzv. těžby, která spotřebovává obrovský výpočetní výkon, a místo toho dávají držitelé své ethery k dispozici ve formě podílů. PoS protokol spotřebovává zhruba o 99,95 % méně energie než mechanismus PoW, který měl stejnou spotřebu elektřiny jako celé Chile, tedy zhruba 0,2 % celkové světové spotřeby elektřiny. A protože lidé, kteří dají své ethery k dispozici pro účely ověřování, jsou odměňováni nově vydávanou měnou, znamená nižší spotřeba energie zároveň vydávání menšího objemu nových etherů, čímž se minimalizuje „ředění“ stávajícího množství.

Více informací o přechodu etherea na nový protokol si můžete přečíst v jedné z našich starších analýz.

Nová kapitola nejen pro ethereum, ale pro kryptoměny obecně

Podle nás patří „sloučení“ etherea mezi události s největším dopadem od vzniku bitcoinového bloku v lednu 2009. Je to poprvé, co takto významná kryptoměna změnila svůj konsenzuální rámec. Tento přechod nijak nenarušil provoz sítě, která zajišťuje prostředky v hodnotě více než 410 miliard dolarů v nativní kryptoměně, stablecoinech, nezaměnitelných tokenech NFT i jiných tokenech.

V posledních letech se stále živěji debatovalo o tom, zda je správné, aby PoW koncept spotřebovával tolik elektřiny. Dneškem se ethereum od této debaty navždy odpoutalo a nechalo bitcoin v prachu cest za sebou. Ten totiž spotřebovává zhruba 0,42 % celkové světové produkce elektřiny, což odpovídá spotřebě Kazachstánu, takže zatímco etherea už se tato debata netýká, pro bitcoin je aktuálnější než kdy dřív. A navzdory tomu, že úspěšné „sloučení“ etherea jasně ukazuje, že je možné se konceptu PoW zcela zbavit, bitcoin zatím přechod na rámec PoS neplánuje.

Dokáže si ethereum prokazatelně udržet stabilitu?

Vývojáři etherea sice na přípravách přechodu na PoS pracovali celé roky, zatím ale tento rámec neprokázal dlouhodobou konzistentnost, pokud jde o decentralizaci a odolnost v autentických podmínkách. Toho může adekvátně dosáhnout, jen když se dokáže v produkčním prostředí vyhnout vážným problémům za různých podmínek na trhu. Dostatečný důkaz chce čas a hodiny se rozběhly teprve nyní. Není to sprint, ale maraton. Jen čas tedy ukáže, zda bude mít ethereem využívaný rámec PoS srovnatelnou stabilitu jako starší a osvědčený rámec PoW.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.