K potvrzení vzestupného trendu je nutné, aby zlato prolomilo hladinu 1735 USD K potvrzení vzestupného trendu je nutné, aby zlato prolomilo hladinu 1735 USD K potvrzení vzestupného trendu je nutné, aby zlato prolomilo hladinu 1735 USD

K potvrzení vzestupného trendu je nutné, aby zlato prolomilo hladinu 1735 USD

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Poté, co předseda Fedu Powell minulý týden na schůzce FOMC uštědřil tržnímu sentimentu ránu, si zlato, stříbro i měď vedly víc než dobře. Všechny tři kovy se rychle vzpamatovaly a nyní se blíží k hladinám, které mohou vyvolat změnu zavedené mentality „prodeje při posilování“. V tomto článku se podíváme blíž na zlato a na to, co je nutné k tomu, aby k uvedené změně opravdu došlo.


Zlato, stříbro i měď si poté, co předseda Fedu Powell minulý týden na schůzce FOMC uštědřil tržnímu sentimentu takovou ránu, vedly víc než dobře. Zlato se teď obchoduje skoro 100 dolarů nad svým minimem po schůzce FOMC, kdy se propadlo na 1615 USD, což teď může být potenciální trojité dno, a stříbro se poprvé od dubnového propadu pokouší znovu pokořit 200denní pohyblivý průměr na úrovni 21,50 USD. Problémy s dodávkami z Jižní Ameriky, sotva dostačující nabídka a spekulace o změně přístupu Číny k řešení dalšího výskytu COVIDu navíc podpořily vzestup mědi až k horní hranici jejího aktuálního rozpětí. To dál podpořilo nárůst hodnoty stříbra oproti zlatu, takže se poměr ceny zlata a stříbra propadl na 80 uncí stříbra za jednu unci zlata, což je nejnižší hladina od letošního dubna.

Směr pohybu většiny komodit, zejména vzácných a průmyslových kovů, se dál řídí hlavně vývojem dolaru a navzdory snahám předsedy Fedu, který v minulém týdnu představil jestřábí výhled podporující americkou měnu, vykazuje dolar i nadále známky obratu, zejména vůči euru, které se vrátilo zpět nad úroveň parity. Spekulanti s futures jsou už od konce srpna čistými kupci eura a v týdnu končícím 1. listopadu nabraly nákupy ještě na intenzitě. Den před poslední schůzkou FOMC  stouply čisté dlouhé pozice na 19měsíční maximum.

Směr pohybu zlata se normálně odvíjí hlavně od pohybu dolaru a výnosů z amerických dluhopisů, což částečně vysvětluje poměrně chabé výkony, které letos podávalo, protože se muselo potýkat s největším nárůstem dolaru a výnosů za celá desetiletí. V poslední době se však pozornost čím dál víc upírá na dolar, což jasně ukazuje i silná korelace mezi zlatem a indexem Bloomberg Dollar Index ve výše uvedeném grafu.

Celkové zlepšení tržního sentimentu podpořily i Trendy v poptávce po zlatě ve 3. čtvrtletí 2022 zveřejněné Světovou radou pro zlato. Podle této zprávy dosáhla poptávka centrálních bank čtvrtletního rekordu ve výši téměř 400 tun, a vykompenzovala tak odliv 227 tun ze zlatých ETF. Celkově se poptávka od začátku letošního roku oproti stejnému období loňského roku zvýšila o 18 %, takže se vrátila na úroveň před pandemií.

Source: World Gold Council

Fyzická poptávka, zejména ze strany centrálních bank rozvojových trhů, má sice nakročeno k rekordnímu roku, ale trh potřebuje také zvýšení poptávky ze strany investorů ve fondech ETF a spekulantů ve futures. Aby k tomu došlo, musí dolar a dluhopisové výnosy vyslat jasný signál, že začínají klesat. Vysoká inflace má totiž sklon zlatu škodit, dokud mají investoři důvěru ve schopnost centrálních bank udržet ji pod kontrolou. Banky zvyšují reálné výnosy a přitom tlumí rovnovážnou sazbu (míru inflace). Situace se obvykle začne obracet, jakmile začne trh o schopnostech bank pochybovat, zejména pokud růstový šok srazí americkou ekonomiku do recese dřív, než se Fedu podaří dostat inflaci pod kontrolu.

Source: Bloomberg & Saxo

My v Saxo zastáváme už dlouho názor, že střednědobé inflační výhledy budou asi vyšší, než se čekalo, a v nadcházejícím desetiletí nijak nepřekvapí rozsah 4 až 5 %. Kvůli nové geopolitické situaci se svět rozděluje na dvě části a vše se točí kolem deglobalizace, která vychází z potřeby soběstačnosti. I díky energetické transformaci nás čeká dekáda náročná na komodity a kapitál. Nedostatek surovin a pracovních sil bude znamenat delší a vyšší inflaci, než jsou ta 3 %, s nimiž v současnosti počítá swapový trh.

Takový scénář, spolu s rizikem hospodářského zpomalení, které si vynutí změnu očekávání ohledně růstu diskontní sazby a srazí dolar i reálné dluhopisové výnosy níž, může podle nás v nadcházejícím roce zlatu i stříbru výrazně pomoci.

Trh teď s napětím očekává, jak bude vypadat říjnový index spotřebitelských cen, který má být v USA zveřejněn ve čtvrtek, a doufá, že podle nových prognóz cenové tlaky poleví. Pokud k tomu skutečně dojde, může oslabení dolaru dál podpořit zlato. Pak by byl totiž FOMC ochotnější zpomalit tempo růstu sazeb. Na druhou stranu může neočekávaně vysoká hodnota indexu vyvolat instinktivní propad a k zotavení dojde, až když si začnou investoři a obchodníci lámat hlavu, zda dokáže FOMC zbrzdit inflaci dřív, než dojde k výraznému hospodářskému propadu, jak už jsme zmiňovali.

Hladina podpory na 1615 USD je jasná a po včerejším prolomení úrovně odporu 1675-80 USD, která se stala novou hladinou podpory, se teď trh soustředí na klíčovou hladinu 1735 USD. Její prolomení totiž může signalizovat odraz ode dna a začátek zotavení.

Zdroj: Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.