image image image

Komodity související s Ruskem po Putinových hrozbách poskočily

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Komodity závislé na dodávkách z Ruska a Černého moře během posledních 24 hodin výrazně vzrostly poté, co Putin oznámil plány na posílení války na Ukrajině. Evropské ceny zemního plynu se obchodují opět nad hranicí 200 eur za MWh a nabídku dostala i cena nafty. Stejně znepokojivý je i nový nárůst cen pšenice na burzách v Chicagu a Paříži, neboť obchodníci se obávají, že by mohl být ohrožen vývozní koridor z Ukrajiny podporovaný OSN, čímž by se snížila nabídka na světovém trhu, který se již obává o dostupnost pšenice s vysokým obsahem bílkovin.


Čím dál zoufalejší a nebezpečnější ruský prezident nařídil mobilizaci vojenských záloh na „ochranu“ územní integrity Ruska. Území, které by Putin tak rád ochránil, zahrnuje nejen samozvanou Luhanskou a Doněckou republiku, ale i Moskvou ovládané oblasti Záporoží a Chersonu, kde lidé v těchto dnech volí v referendech, zda se chtějí stát součástí Ruska.

Tyto zprávy spolu s hrozbou válečné eskalace poslaly moskevský index MICEX o víc než 10 % níž a oslabily euro, které už čelilo nervóznímu tlaku před očekávaným zvýšením sazeb ze strany amerických Federálních rezerv o 75-100 bazických bodů. Komodity závisející na dodávkách z Ruska a Černomoří, tedy zejména plyn, nafta a v neposlední řadě pšenice, se obratem začaly obchodovat výš.

Po zprávách z Ruska následovaných Putinovým oznámením o částečné mobilizaci se futures na pšenici obchodují v Chicagu i v Paříži výrazně výš. Referendum a anexe Ruskem ovládaných území by patrně dál zvýšily napětí ve vztazích s Evropou a USA a přinesly další pochybnosti ohledně dodávek obilí z Černomoří, zejména exportním koridorem z Ukrajiny, který zprostředkovala OSN a který v poslední době pomohl uklidnit obavy z nedostatku obilí a slunečnicového oleje.

Vývoz ukrajinské pšenice dosáhl v srpnu objemu 883 000 tun, stále však zůstává hluboko pod 3,65 miliony tun z loňska i pod dlouhodobým průměrem zhruba 3,1 milionu tun. Září je za normálních okolností pro ukrajinský export nejrušnějším měsícem, v minulých letech se v září vyváželo v průměru 3,3 milionu tun. Ale vzhledem k tomu, že je velká část obilí ještě pořád v silech (i když je ho kvůli válkou poznamenané sklizni podstatně méně), mohla by eskalace napětí negativně ovlivnit schopnost Ukrajiny dodávat pšenici na globální trhy. Ty již dnes tonou v obavách před nadcházející zimou na severní polokouli a třetí La Niñou v řadě (oceánský a atmosférický jev), která může způsobit problémy zemědělcům na jižní polokouli, zejména v Austrálii.

Pšenice Paris Milling s dodáním v prosinci se obchoduje nad někdejší hladinou odporu a nynější hladinou podpory 340 eur za tunu. Další zajímavá hladina bude kolem 353 eur za tunu.

Zdroj: Saxo Group

Evropský referenční kontrakt na promptním trhu s plynem (TTF) se v úterý nakrátko dotkl minima 170 eur/MWh, ale teď už se znovu obchoduje nad 200 eur za MWh. Trh se totiž obává, že by mohlo Rusko dál snížit průtok plynu ve dvou zbývajících, dosud neuzavřených plynovodech. Zejména v ukrajinském tranzitním potrubí přes Sudžu, kterým v současnosti proudí zhruba polovina z 80 milionů kubíků zasílaných denně do Evropy, což je o 290 milionů kubíků za den méně než ve stejném období loňského roku.

Také futures na naftu a rafinérské marže v New Yorku a v Evropě (červené křivky níže) zareagovaly výrazným posílením. Nízkou úroveň zásob na obou stranách Atlantiku může ještě dál zkomplikovat embargo EU, které bude vzhledem k nejnovějším událostem nepochybně uvaleno příští rok v únoru.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.