Zlato okusilo 2000 USD, další vývoj ovlivní FOMC Zlato okusilo 2000 USD, další vývoj ovlivní FOMC Zlato okusilo 2000 USD, další vývoj ovlivní FOMC

Zlato okusilo 2000 USD, další vývoj ovlivní FOMC

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Na začátku evropské obchodní seance se zlato krátce obchodovalo nad 2000 USD. Na velké drama, které se o víkendu odehrálo ve Švýcarsku, totiž trh nezareagoval úlevou, ale zvýšenou ostražitostí. Krátkodobý směr vývoje drahých kovů nebude záležet jen na dalším vývoji v oblasti bankovnictví a likvidity, ale do značné míry také na dopadech středeční schůzky FOMC (Federální výbor pro operace na volném trhu).


Na začátku evropské obchodní seance se zlato krátce obchodovalo nad 2000 USD. Na velké drama, které se o víkendu odehrálo ve Švýcarsku, totiž trh nezareagoval úlevou, ale zvýšenou ostražitostí. Ve snaze vyhnout se nákaze plynoucí z prohlubující se krize likvidity v Credit Suisse zorganizovala Švýcarská národní banka jakýsi „vynucený sňatek“, kdy Credit Suisse převzala pod svá křídla investiční banka UBS. Součástí transakce bylo několik garancí ohledně likvidity a odmazání obrovských dluhů Credit Suisse v kapitálové kategorii Tier1, nad nímž se pozdvihlo nejedno obočí.          

Fakt, že to nezasáhlo akcionáře a kapitál Common Equity Tier 1 (CET1) má vyšší rating než Additional Tier 1 (AT1), znamená, že se teď pozornost upírá na trh s dluhopisy o objemu 275 miliard dolarů. „Švýcaři tuto klíčovou oblast financování pro věřitele úplně zabili,“ řekl Bloombergu generální ředitel jisté britské banky. Právě proto nepřinesla záchrana CS po otevření evropského trhu žádnou úlevu, ale vyvolala jen nervozitu a dohady, co může přijít dál. Další zmatky do věci vnesli evropští regulátoři, kteří zopakovali, že když dojde ke ztrátám, musí se nejprve projevit na kapitálu kategorie CET1 a teprve pak na kategorii AT1, čímž poněkud zmírnili stres na trhu s AT1. 

Zdroj: Saxo

Tento výrok pomohl částečně uklidnit obavy ohledně likvidity, a tak se zlato poté, co dosáhlo nového jednoletého maxima na hladině 2010 USD, znovu vrátilo někam k 1980 USD. Také v jiných měnách vystoupaly ceny zlata výš, XAU/AUD dosáhl rekordní výše a v případě XAU/EUR chybělo k dosažení nového maxima jen 1 %. Zlato a stříbro nakonec minulý týden završily o 6,5 % a 10 % výš a společně s bitcoinem jsou v současnosti považovány za bezpečná útočiště a ukazatele hlubších postojů k riziku na trzích.

Na počátku této nejnovější krize ve svém držení obchodníci a investoři příliš drahých kovů neměli. Během únorové korekce je totiž ve velkém odprodávali. Množství zlata v držení fondů ETF stouplo v minulém týdnu nejvíc za poslední rok, ale pořád dosáhlo pouze 2871 tun, což je téměř 450 tun pod loňským maximem. Během pěti týdnů končících 7. březnem snížili spekulanti ve futures své čisté dlouhé pozice o 78 %.

 


Krátkodobý směr vývoje drahých kovů nebude záležet jen na dalším vývoji v oblasti bankovnictví a likvidity, ale do značné míry také na dopadech včerejší schůzky FOMC. Stačily necelé dva týdny, aby trh, který ještě nedávno počítal s tím, že se sazby ještě čtyřikrát zvýší, přestal očekávat jakékoli zvýšení, a swapový trh už předpokládá v nadcházejících 12 měsících propad o zhruba 130 bazických bodů. 

Pokud jde o zlato, zůstáváme optimističtí. V uplynulých 20 letech už vysoké sazby třikrát vyvolaly delší období posílení zlata a vzhledem k současné situaci nelze vyloučit, že k tomu dojde znovu. Krátkodobě se zdá být zlato překoupené, a pokud dojde ke korekci, může klesnout až k 1931 USD, což je 0,382 Fibonacciho retracement posledního posílení od 8. března. Celkově má zlato krátkodobě a střednědobě vzestupný trend a může dokonce otestovat absolutní maxima kolem 2074 USD.

Zdroj: Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.