Ceny ropy se rychle vrací níž, Saúdům navzdory Ceny ropy se rychle vrací níž, Saúdům navzdory Ceny ropy se rychle vrací níž, Saúdům navzdory

Ceny ropy se rychle vrací níž, Saúdům navzdory

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Navzdory nedělní schůzce zemí OPEC+, kde Saúdská Arábie oznámila, že v červenci jednostranně omezí produkci o milion barelů denně, se ropa obchoduje níž. Toto rozhodnutí mělo teoreticky podpořit růst cen, ale jejich následný pohyb ukazuje, že se v současnosti panují obavy z poklesu poptávky. iImezení produkce sice může zvýšit spodní hranici, kam až se mohou ceny propadnout, růstový potenciál ale zůstává i nadále omezený. Až se výhled znovu změní, měl by si OPEC „dát pozor“ na podporu ze strany investorů, kteří v současnosti drží nejslabší energetické dlouhé pozice za víc než deset let.


Dlouho očekávaná schůzka zemí OPEC+, která proběhla minulý víkend, znovu poskytla trhům spoustu informací a změn, s nimiž se musí vyrovnat. Celkem vzato se dá saúdské rozhodnutí omezit v červenci produkci o jeden milion barelů denně považovat za mírnou podporu růstu cen. Trh si to však vyložil jinak a dospěl k závěru, že OPEC pochybuje o vlastních prognózách, tedy o tom, že se poptávka v roce 2023 zvýší o +2 miliony barelů denně, hlavně v druhé polovině roku. 

Názory většiny analytiků se v posledním měsíci klonily převážně k tomu, že na trhu s ropou dojde ve druhé polovině roku ke snížení převisu nabídky. Z údajů kartelu OPEC vyplývalo, že ve stejném období přesáhne světová poptávka po ropě nabídku v průměru zhruba o 1,5 milionu barelů denně.

Z toho lze vyvodit, že v současnosti jsouurčujícím faktorem cen ropy i nadále obavy ohledně světových růstových a poptávkových výhledů, a to nejen v Číně, která je největším světovým dovozcem, ale i v USA a v dalších významných odběratelských regionech. Když došlo minulý týden ještě před schůzkou OPEC k vzestupu cen kvůli uzavírání krátkých pozic, začali někteří investoři znovu prodávat. Šlo zejména o makroekonomicky orientované fondy, které hledají zajištění proti zpomalení ekonomiky. Navíc má možná trh obavy z toho, co se stane, pokud Saúdská Arábie nebude moci v nadcházejících měsících obnovit těžbu na původní úroveň, ať už kvůli tomu, že se zvýší produkce v jiných zemích, nebo kvůli hospodářskému zpomalení, které by znamenalo pokles zájmu o další ropu. 

Po tomto oznámení stačí k propadu cen jen zběžný propočet, abychom zjistili, že nyní se musí cena ropy zvednout o deset dolarů, aby si Saúdové i po omezení produkce o milion barelů zůstali na svém. Saúdská Arábie už tradičně v letních měsících omezuje export, aby uspokojila zvýšenou domácí poptávku, což se na jejích výnosech podepíše ještě víc, ale na druhou stranu by měl takto snížený vývoz pomoci stabilizovat trh a pomoci cenám vystoupat přece jen výš. 

Řízení nabídky ze strany zemí OPEC pravděpodobně posílí názor, že má trh připravenou záchrannou síť, ale zda najde dno na 70 USD za ropu Brent nebo ještě níž, se teprve uvidí. Významnější propad se ale nezdá příliš pravděpodobný. Podobně nepravděpodobně však vypadá i možnost růstu cen, alespoň dokud se pozornost upírá na slábnoucí ekonomické vyhlídky. Z technického hlediska nejspíš trh narazí na značný odpor mezi 78 a 80 USD za ropu Brent a fondy připravené na další oslabování svá očekávání nejspíš nezmění, dokud nedojde k návratu nad 78.

Zdroj: Saxo

Hodně se mluví o spekulantech a zejména o tom, jak producenti ropy nemají tento typ obchodníků v lásce. Najdete mezi nimi všechno od malých rodinných investičních firem až po obrovské hedgeové fondy a CTA. Při obchodování využívají fondy z této rozsáhlé skupiny různé strategie. Nejobvyklejší bývají makroekonomicky orientované, případně čistě cenové strategie, kdy vstupní a výstupní úroveň určuje momentum a technická analýza. Poměrně často se spekulanti řídí také určujícími faktory trhů, nakupují při posilování nebo prodávají při oslabení, dokud se technické anebo fundamentální výhledy nezmění natolik, že je nutné tyto aktivity omezit, případně změnit směr. K takovým změnám ovšem nedochází ihned a často trvají i několik dní, takže ani uzavírání krátkých pozic, jehož jsme byli svědky před schůzkou OPEC+, nemusí změnit celkové tendence. Mnozí tak dál preferují krátké pozice. 

V týdnu končícím 30. květnem, ještě před víkendovou schůzkou i uzavíráním krátkých pozic, činily celkové spekulativní čisté dlouhé pozice u šesti hlavních futures na ropu a ropné produkty 387 tisíc kontraktů. Z toho 439 tisíc bylo kombinovaných čistých dlouhých pozic na ropu Brent a WTI a 52 tisíc čistých krátkých pozic na produkty, zejména kvůli 118 tisícům krátkých pozic na topný olej. 

Celkové čisté pozice, jak ukazuje uvedený graf, se blíží nejnižší úrovni za víc než deset let a je na nich vidět, že je trh připraven promítnout do cen nejhorší možný scénář. Podle nás je zde zvýšená pravděpodobnost, že se začnou znovu ve velkém vytvářet dlouhé pozice. Ale jak už jsme zmínili, spekulanti neprodávají, když je cena na maximu, a nenakupují na minimu a ke změně jejich chování je nutná změna technických anebo fundamentálních výhledů. Z toho plyne, že až k tomu dojde, stanou se spekulanti naopak faktorem podporujícím růst cen a začnou Saúdské Arábii pomáhat v honbě za vyššími cenami. 

Pokud se Vám článek líbí, můžete ho sdílet kliknutím na ikonu pro sdílení v horní pravé části článku.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.