Cena ropy klesá. Důvodem je očekávaný propad poptávky v zemích OECD Cena ropy klesá. Důvodem je očekávaný propad poptávky v zemích OECD Cena ropy klesá. Důvodem je očekávaný propad poptávky v zemích OECD

Cena ropy klesá. Důvodem je očekávaný propad poptávky v zemích OECD

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Ropa se v posledních dnech obchoduje za nižší ceny a obchodníci omezují své expozice. Obávají se, že se náhlá bankovní krize, kterou minulý týden odstartoval krach Silicon Valley Bank, rozšíří do zbytku ekonomiky a rozpoutá recesi spojenou s nižší poptávkou po ropě a palivových produktech. Za dosavadní výprodej ovšem může hlavně likvidace spekulativních dlouhých pozic a nikoli výraznější změna jinak příznivých poptávkových očekávání, za nimiž stojí země mimo OECD jako Čína a Indie.


Ropa se již druhý den obchoduje za nižší ceny a obchodníci omezují své expozice z obavy, že se náhlá bankovní krize, kterou minulý týden odstartoval krach Silicon Valley Bank, rozšíří do zbytku ekonomiky a rozpoutá recesi, která s sebou přinese nižší poptávku po ropě a palivových produktech. Epicentrem těchto obav je ekonomika Spojených států amerických. Ztráty tak byly v posledním týdnu nejzřetelnější u ropy WTI a benzínu RBOB.     

Jasně se ukazují stále větší rozdíly v poptávce mezi západními zeměmi a Asií, zejména pak Čínou, která se postupně zotavuje z dlouhotrvajících lockdownů. V poslední zprávě z ropných trhů snižuje OPEC odhadovanou poptávku zemí OECD a zvyšuje ji u zemí mimo OECD, včetně Číny a Indie. Jinak se kartel drží předchozího odhadu, že světová poptávka v letošním roce stoupne o 2,3 milionu barelů denně na 101,9 milionu barelů denně. Tento odhad vychází z očekávaného 2,6% globálního růstu. Čínský hospodářský růst má dosáhnout 5,2 %, zatímco západní ekonomiky porostou podstatně pomaleji – eurozóna o 0,8 % a USA o 1,2 %.

Nadále se očekává, že poptávka po ropě výrazně vzroste. V nejbližší době ovšem budou směr patrně určovat signály vysílané bankovním sektorem, všeobecná úroveň ochoty riskovat a vývoj dluhopisových výnosů a úrokových sazeb. 

Situaci na trhu navíc problematizuje likvidace dlouhých pozic ze strany hedgeových fondů, které od konce prosince takřka neustále kupovaly futures na ropu Brent. V týdnu končícím 7. březnem dosáhly čisté dlouhé pozice 17měsíčního maxima 298 tisíc lotů (298 milionů barelů). Příčinou není jen přesvědčení, že ceny znovu stoupnou, ale i struktura křivky, která se po celé měsíce horizontálního obchodování udržela v backwardaci.

Ta zajišťuje investorům s dlouhými pozicemi stabilní výnos z měsíčního rolování, v současnosti kolem 50 centů, zatímco držitelé krátkých pozic o stejný obnos přijdou. Pomáhá také vysvětlit, proč dosavadní klidné tržní podmínky a obchodování v úzkém pásmu způsobily pokles objemu hrubých krátkých pozic na 12leté minimum, tj. na pouhých 22 tisíc lotů, čímž se poměr dlouhých a krátkých pozic zvýšil na 14,5 dlouhých pozic na jednu krátkou. Tento nepoměr s sebou nese riziko korekce, kdyby se náhle změnily fundamentální anebo technické výhledy.

Ropa WTI mezitím kvůli opačné struktuře křivky, tj. okamžitému contangu kolem 15 centů, zaznamenala nižší zájem o nákup a držbu dlouhých pozic. V týdnu končícím 21. únorem držely hedgeové fondy zhruba 164 tisíc čistých dlouhých pozic a poměr dlouhých a krátkých pozic zde byl mnohem rozumnější, pouhých 3,6.

Zdroj: Bloomberg
Ropa Brent se od konce listopadu obchoduje horizontálně ve 14 dolarů širokém pásmu. Její průměrná cena činila v tomto období 83 USD. Navzdory kombinaci zvýšeného objemu dlouhých pozic a nižší ochoty riskovat v důsledku bankovního krachu je současná cena jen necelé čtyři dolary pod zmíněným průměrem. Aby se změnily celkové nálady na trhu, muselo by dojít k hlubšímu propadu. Prosincové rozhodnutí kartelu OPEC snížit produkci se tak zdá čím dál rozumnější, protože růst poptávky mimo OECD je kompenzován oslabením poptávky zemí v rámci této organizace. Kartel tak patrně zachová stávající úroveň produkce, dokud se budou ceny držet mezi 75 a 100 USD.
Zdroj: Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.