Ropa Brent v centru pozornosti kvůli uzavírání krátkých pozic nad sto dolarů Ropa Brent v centru pozornosti kvůli uzavírání krátkých pozic nad sto dolarů Ropa Brent v centru pozornosti kvůli uzavírání krátkých pozic nad sto dolarů

Ropa Brent v centru pozornosti kvůli uzavírání krátkých pozic nad sto dolarů

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Po dosažení šestiměsíčního minima se ropa Brent vrátila nad 100 dolarů za barel. WTI se nejdřív nakrátko propadla téměř k 85, ale pak se znovu vrátila výš a teď se obchoduje kolem 95 dolarů za barel. Základní ekonomické ukazatele jsou i nadále velmi příznivé, ale trh už si patrně uvědomil, že energetika nebude tím nejlepším zajištěním proti zpomalení ekonomiky. Roste riziko odezvy spekulantů, kteří v poslední době snížili své sázky na býčí trh s ropou až na úroveň odpovídající minimu z dubna 2020.


Po dosažení šestiměsíčního minima se ropa Brent vrátila nad 100 dolarů za barel, zatímco WTI se nejdřív nakrátko propadla téměř k 85, ale pak se znovu vrátila výš a teď se obchoduje kolem 95 dolarů za barel. V našem předchozím článku jsme zmínili skutečnost, že sestupný trend ropy, který trvá už od června, začíná vykazovat známky únavy. Technický výhled totiž začíná nahrávat vyšším cenám a příznivý je i nový vývoj tržních fundamentů.

Ropa Brent nejprve našla podporu pod 94 dolarů za barel, což představuje korekci vývoje cen od prosince do března o 61,8 % Fibonacciho retracementu, a dnes už se znovu obchoduje nad svým 200denním jednoduchým klouzavým průměrem. Další klíčovou překážkou na cestě vzhůru bude oblast pod 102,50 dolarů za barel.

Zdroj: Saxo Group
Kvůli nižšímu očekávanému růstu a opětovnému posílení dolaru sice makroekonomické vyhlídky zůstávají problematické, ale nedávný vývoj na ropném trhu, takzvaný mikrovývoj, zvýšil riziko odrazu zpět. Energetická krize v Evropě dál sílí. Ceny plynu a ropy se vyšplhaly do výšin, které v přepočtu na barel ropného ekvivalentu odpovídají 470 dolarům za barel v případě plynu a 1050 dolarům za barel v případě ropy. Zatím poslední prudký vzestup byl způsoben nízkým stavem vody na Rýnu a třídenním uzavřením plynovodu Nord Stream 1, k němuž se chystá Gazprom kvůli údržbě od 31. srpna. 

Pokud se Gazprom (tedy Putin) rozhodne nechat z geopolitických důvodů kohoutky po skončení údržby zavřené, je tady riziko dalšího rychlého krátkodobého růstu, který dál zvýší už teď značný rozdíl v cenách mezi plynem a ropou. To by dál podpořilo současné navýšení poptávky po palivových produktech, zejména naftě, na úkor plynu. Tento odklon od plynu k jiným palivům uvádí IEA ve své srpnové zprávě jako důvod zvýšení očekávaného celkového růstu poptávky po ropě na rok 2022 o 380 tisíc barelů za den na 2,1 milionů barelů denně. Od vydání této zprávy se motivace k přechodu na jiný zdroj energie ještě zvýšila a výsledkem jsou prudce rostoucí rafinérské marže u nafty po celém světě. Nejvyšší jsou v Evropě, kde se už crack spread mezi ropou Brent a topným olejem (naftou) tento měsíc zvýšil o 55 %. 

Spouštěčem, který poslal ropu výš, byl komentář saúdského ministra energetiky, který naznačil možnost omezení produkce kvůli výraznému nesouladu mezi padajícími trhy s futures a fyzickým trhem, který zatím nevykazuje známky oslabení. Tato poznámka spustila lavinu, kterou ještě přiživila zpráva API, a výsledkem byl opětovný návrat nad 100 dolarů za barel.

Oživení ropných trhů může v tuto chvíli přimět investiční fondy k přehodnocení jejich expozice v ropě Brent a WTI, a tak nás možná čeká nucené uzavírání krátkých pozic. K 16. srpnu zvýšili tito spekulanti během tří týdnů své hrubé krátké pozice v ropě Brent a WTI o 43 tisíc lotů na 125 tisíc a objem hrubých dlouhých pozic klesl o 61 tisíc lotů na 403 tisíc, takže se čisté dlouhé pozice propadly na 278 tisíc lotů, což je nejméně od dubna 2020.
 

EIA vydala 24. 8. svou týdenní zprávu o zásobách ropy a pohonných hmot. Počítá se s nečekaně vysokým poklesem zásob ropy, protože American Petroleum Institute oznámil snížení jejích zásob o 5,6 milionů barelů, spolu s menším navýšením zásob benzínu a nafty. Obchodníci budou také pozorně sledovat implikovanou poptávku po benzínu, která minulý týden dosáhla letošního maxima. Rafinerie z celého světa lační po ropě, ale nechtějí ji kupovat z Ruska, což přispělo ke zvýšení amerického exportu na rekordních 5 milionů barelů denně. Trh bude změny tohoto tempa sledovat, stejně jako známky oživení produkce, která se během posledního zaznamenaného týdne propadla o 100 tisíc barelů za den.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.