Dojde v roce 2022 k oživení asijských akciových trhů?


Asijské akcie v roce 2021 zaostávaly za globálními akciemi o více než 20 %, protože růst zisků zklamal. Mohly by se však asijské akciové trhy v roce 2022 odrazit ode dna?

Připojte se k našemu speciálnímu webináři s Heraldem van der Lindem, hlavním asijským akciovým stratégem HSBC a autorem nové knihy "Asijské akciové trhy od základů", který se podívá na příležitosti potenciálního asijského oživení, včetně zemí, témat, sektorů a akcií, které by mohly zaznamenat největší vzestup.
Tento webinář je v angličtině.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.