Úvod do obchodování s opcemi

Pokud Vás zajímá obchodování s opcemi nebo byste se rádi dozvěděli více, je tento webinář určen právě Vám. Budeme se zabývat různými typy opcí, důležitou terminologií (v penězích, mimo peníze, realizace, postoupení...), základními opčními strategiemi a ukážeme si, jak zadat obchod, na co si dát pozor a jak sledovat své opční obchody.

Tento webinář je součástí Saxo Investing Sessions, série webinářů, které vám mají pomoci začít investovat a stát se lepším investorem.

Tento webinář je v anglickém jazyce.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.