Najčastejšie otázky o Forexe

Čo je to Cenový program FX podľa objemu?

Domnievame sa, že každý klient Saxo si zaslúži možnosť vybrať si štruktúru cien, o ktorej sa domnieva, že najlepšie zodpovedá jeho potrebám. Čo je dôležité, nenútime našich klientov, aby platili poplatky. Jednoducho poskytujeme klientom ďalšiu možnosť, aby si vybrali, či chcú obchodovať s užšími, premenlivými rozpätiami s poplatkom po obchode (Cenový program FX podľa objemu) ALEBO obchodovať rozpätia zahŕňajúce všetky náklady, ktoré sú obvykle o niečo širšie, ale vo všeobecnosti konzistentnejšie (nie pevne dané, ale častejšie na rovnakej úrovni).

Aké náklady na investovanie budem mať s Cenovým programom FX podľa objemu?

Vyberiete si cenový model, ktorý najlepšie zodpovedá očakávaným mesačným objemom. Bude vám účtovaný príslušný poplatok v USD za zobchodovaný milión USD, ktorý sa vypočítava z každého obchodu a je transparentný. Poplatok je možné zobraziť v potvrdení obchodného lístka a taktiež v sledovaní otvorených pozícií.

Poplatok sa účtuje na základe nominálnej sumy každého obchodu v ekvivalente v USD, ktorá sa zobrazuje na každom obchodnom lístku a potvrdení obchodu v druhej (variabilnej) mene a konvertuje sa do ekvivalentu v mene účtu za použitia prevládajúcich kurzov na trhu v čase obchodu. V prípade účtov denominovaných v inej mene než USD Saxo Bank (Saxo) použije na účely určenia, či sa na váš účet vzťahuje minimálny poplatok, uzatvárací kurz v posledný pracovný deň mesiaca.

Aké sú možnosti pri Cenovom programe FX podľa objemu?

Vyberiete si, akú úroveň poplatku si želáte zaplatiť (60 USD, 30 USD alebo 20 USD za zobchodovaný milión USD) a k akej minimálnej úrovni mesačných poplatkov ste sa ochotní zaviazať, aby ste získali cenu, o ktorej si myslíte, že je najvhodnejšia. Tri rôzne úrovne sú uvedené vyššie.

Ako sa počítajú moje náklady na poplatky?

Sadzba poplatkov je rovnaká vo VŠETKÝCH menových pároch, vrátane XAU. To znamená, že máte poplatky vyjadrené ako čiastku v USD za zobchodovaný milión USD (čo taktiež môže byť chápané ako čiastka v EUR za zobchodovaný milión EUR, atď.). Tento poplatok sa účtuje v mene vášho účtu. Príklad poplatku: Predpokladajme spotovú cenu 1,10 za EURUSD. Klient zobchoduje 100 000 EURJPY na jeho účte v USD, pri ktorom si vybral, že zaplatí 30 na milión. Zobchodovaný milión EUR = 100 000 EUR/1 000 000 = 0,1 Poplatok v EUR = 0,1 EUR * 30 = 3,00 EUR. Poplatok v USD = 3,00 EUR * 1,10 = 3,30 USD. Pri konverzii poplatkov do meny účtu sa uplatní štandardný zmenárenský poplatok.

Ak je môj účet denominovaný v inej mene než USD, ako stanovíte, či boli splnené minimálne požiadavky?

Na výpočet ekvivalentných poplatkov v USD používame kurz na konci dňa v posledný pracovný deň mesiaca.

Prečo by si nevybral každý najnižšiu kategóriu poplatku 20 USD na milión USD namiesto 60 USD?

Najnižšie kategórie poplatkov nie sú automaticky vhodné pre všetkých klientov. Štruktúra poplatkov vám umožňuje platiť nižšie kategórie poplatkov za jednotku, ale taktiež sú splatné minimálne mesačné čiastky poplatkov. Klient, ktorý zobchoduje 8 miliónov USD za mesiac sa zrejme rozhodne, že zaplatí 60 USD za milión USD, keďže to by znamenalo celkový mesačný poplatok vo výške 480 USD. A naopak, ak by sa tento klient rozhodol zaplatiť 30 USD za milión, kumulatívny poplatok za tento objem obchodov 8 miliónov USD by bol 240 USD. Avšak s ohľadom na skutočnosť, že 240 USD by bolo menej ako mesačné minimum 600 USD (aby boli splnené podmienky pre úroveň 30 USD), klientovi by na začiatku ďalšieho mesiaca bol zrazený rozdiel 360 USD (600 USD mínus 240 USD).

Čo sa stane, ak chcem zmeniť cenové podmienky v polovici mesiaca?
O zmenu komisného poplatku (a súvisiaceho záväzku minimálneho mesačného poplatku) môžete požiadať kedykoľvek. Minimálne poplatky sa vypočítajú na pomernom základe podľa počtu dní, v ktorých každé príslušné minimum platilo. Tým sa určí, či bol minimálny záväzok počas bežnej obchodnej aktivity splnený alebo nie, alebo či sa vyskytlo nesplnenie, ktoré sa musí zaúčtovať na konci mesiaca.

Aký je minimálny mesačný poplatok pre klientov, ktorí si otvoria účet v strede mesiaca?

Minimálny mesačný poplatok pre klientov, ktorí si otvoria účet v strede mesiaca, sa vypočíta na pomernom základe. Tým sa určí, či bol minimálny záväzok počas bežnej obchodnej aktivity splnený alebo nie, alebo či sa vyskytlo nesplnenie, ktoré sa musí zaúčtovať na konci mesiaca.

Aké rozpätia budem mať, ak si vyberiem Cenový program FX podľa objemu?

Pri výbere „Cenového programu FX podľa objemu“ sú rozpätia už od 0,2 v EURUSD.  Rozhodujúcou vlastnosťou stanovenia cien pomocou poplatkov je len samotný poplatok 60 USD, 30 USD a 20 USD.  Bez ohľadu na to, ktorú úroveň poplatkov si vyberiete, sú rozpätia rovnaké. Pri „Rozpätiach zahŕňajúcich všetky náklady“ sú rozpätia o niečo širšie, ale vo všeobecnosti konzistentnejšie (nie pevné, ale častejšie na rovnakej úrovni).  Naše historické rozpätia pre oba typy cien si môžete pozrieť tu.

Líšia sa rozpätia v závislosti od toho, či sa rozhodnem obchodovať v rozpätiach zahŕňajúcich všetky náklady alebo v rámci Cenového programu FX podľa objemu?

Áno. Saxo odporúča všetkým klientom, aby si porovnali FX rozpätia v reálnom čase aj v histórii, a tiež aby sa zoznámili s minimálnymi mesačnými poplatkami, aby sa zaistilo, že si každý vyberie cenové podmienky, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho individuálnym potrebám.

Nevyberie si každý obchodovanie v užších rozpätiach a zaplatenie poplatku namiesto obchodovania v širších rozpätiach zahŕňajúcich všetky náklady?

Nemusí. Vieme, že mnoho klientov si cení konzistentnosť v ponukách rozpätí zahŕňajúcich všetky náklady (napr. tam, kde by EURUSD mohol byť v rozpätí 2 pipov v 99 % prípadov). Avšak taktiež chápeme, že aktívnejšie obchodujúci klienti, ktorí zobchodujú väčší objem môžu dávať prednosť neustálym zmenám rozpätí s každým tikom, čo im poskytuje príležitosť presnejšie si vybrať body zapojenia/opustenia.

Už som klientom Saxo. Môžem si zmeniť moje aktuálne cenové podmienky a využívať Cenový program FX podľa objemu?

Áno. Každý klient má na výber túto možnosť. Ak by ste niekedy chceli zmeniť cenové podmienky vášho účtu, jednoducho kontaktujte vášho Account Executive alebo zašlite e-mail nášmu tímu služieb klientom. Radi pre vás túto zmenu zaistia.

Zaregistroval som sa do pásma 30 USD na milión a už som zobchodoval viac ako 100 miliónov USD. Je len 13. deň v mesiaci. Ako by som mohol využiť zníženie sadzby poplatku z 30 USD na 20 USD?

Vaša úroveň poplatku sa nezmení automaticky na základe vami zobchodovaného objemu. Aby ste požiadali o zmenu v sadzbe poplatku (a príslušnú úroveň minimálneho mesačného záväzku), kontaktujte vášho Account Executive alebo zašlite e-mail nášmu tímu služieb klientom. Radi pre vás túto zmenu zaistia.

Môžem platiť vyšší poplatok za obchod s nižším mesačným minimom, ak sa stanem menej aktívnym?

To je možné učiniť kedykoľvek, ale nestane sa tak automaticky. Minimálny mesačný poplatok sa uplatní u každého klienta, pokiaľ nepožiada o zmenu. Aby ste požiadali o zmenu v sadzbe poplatku (a príslušnej úrovni minimálneho mesačného záväzku), kontaktujte vášho Account Executive v Saxo alebo zašlite e-mail nášmu tímu služieb klientom. Radi pre vás túto zmenu zaistia.

Ktoré menové páry sú k dispozícii s Cenovým programom FX podľa objemu?

V súlade s cenovými podmienkami rozpätí zahŕňajúcich všetky náklady sú k dispozícii všetky páry a všetky majú rovnakú štruktúru nákladov, vrátane spotových kovov. Ak obchodujete niečo iné než najobľúbenejšie menové páry, nie je sadzba poplatku vyššia.

Líšia sa náklady pri preklopení Tom/Ďalší alebo ostatné náklady, ak obchodujem v Cenovom programe FX podľa objemu oproti rozpätiam zahŕňajúcim všetky náklady?

Nie. Preklopenia Tom/Ďalší sú rovnaké, bez ohľadu na to, či sa klient rozhodne obchodovať v rozpätiach zahŕňajúcich všetky náklady ALEBO v užších rozpätiach Cenového programu FX podľa objemu, pričom sú dostupné bez ďalších poplatok na základe objemu. Pozrite si ceny ohľadom ďalších informácií.

Použijú sa poplatky za lístok za menšie obchody taktiež v rámci Cenového programu FX podľa objemu?

Nie, poplatky za lístky sa v rámci Cenového programu FX podľa objemu neúčtujú za menšie obchody. Budú vám účtované len poplatky, ktoré sú príslušné pre váš plán.

 

 

Váš prehliadať nedokáže túto webovú stránku správne zobraziť.

Naša webová stránka je optimalizovaná pre prehliadače na operačnom systéme iOS 9.x a IE 10 alebo vyššom. Ak používate starší systém alebo prehliadač, stránka sa nemusí zobrazovať správne. Pre lepší výsledok, rosím, aktualizuje svoj prehliadač alebo systém.