Najčastejšie otázky o Forexe

Úroveň provízieObjem v miliónoch USD (priemerný mesačný)Hrubá provízia za milión USDZľavaČistá provízia za milión USD
Úroveň 10 – 2550 USD0 USD50 USD
Úroveň 225 – 10050 USD−10 USD40 USD
Úroveň 3100 – 25050 USD−20 USD30 USD
Úroveň 4250 – 50050 USD−25 USD25 USD
Úroveň 5500 – 1 00050 USD−30 USD20 USD
Úroveň 6> 1 00050 USD−33 USD17 USD

Cenník FX so zľavami podľa objemu slúži rovnako dobre obchodníkom s malým i veľkým objemom obchodov. Berie ohľad na to, že objemy obchodovania môžu kolísať. Účtujeme štandardnú kategóriu poplatku 50 USD za zobchodovaný 1 milión USD, pričom pri väčšom celkovom objeme obchodovania sa zvyšujú aj zľavy. To znamená, že čím väčší je objem obchodovania, tým nižšie sú naň náklady (provízia).

Napríklad:

 • Pokiaľ zobchodujete viac ako 25 miliónov USD, získate 20 % zľavu (10 USD) z provízie splatnej z obchodov až do 100 miliónov USD.
 • Pokiaľ zobchodujete viac ako 100 miliónov USD, získate 40 % zľavu (20 USD) z provízie splatnej z obchodov až do 250 miliónov USD.
 • Pokiaľ zobchodujete viac ako 250 miliónov USD, získate 50 % zľavu (25 USD) z provízie splatnej z obchodov až do 500 miliónov USD.
 • Pokiaľ zobchodujete viac ako 500 miliónov USD, získate 60 % zľavu (30 USD) z provízie splatnej z obchodov až do 1 miliardy USD.
 • Pokiaľ zobchodujete viac ako 1 miliardu USD, získate 66 % zľavu (33 USD) z provízie splatnej z obchodov presahujúcich 1 miliardu USD.

Okrem nižších nákladov na obchodovanie bez minimálneho mesačného poplatku pre vás bude výhodou obchodovanie spreadov už od 0,1 pipu a konkurenčné ceny v rámci obchodov všetkých nominálnych objemov. To dokazuje ukážka údajov z nášho nástroja Spread History Tool:

Nástroj Spread History Tool

Kliknutím sem zobrazíte historické minimálne a priemerné spready zistené pre rôzne menové páry a objemy obchodov v rámci Cenníka FX so zľavami podľa objemu.

Najlepšia realizácia
S ohľadom na najlepšiu realizáciu je spoločnosť Saxo („my“) povinná jednať čestne, spravodlivo, profesionálne a v najlepšom záujme klienta. V súvislosti s realizáciou príkazov sme povinní podniknúť všetky primerané kroky, aby sme konzistentne dosahovali najlepšie možné výsledky pre klientov pri realizácii príkazov klientov, alebo pri zadávaní príkazov spoločne s tretími stranami, alebo pri zasielaní príkazov tretím stranám za účelom ich realizácie. Cenník FX so zľavami podľa objemu je úplne transparentný pri preukazovaní najlepšej realizácie, keďže všetci klienti vidia rovnaké obchodné spready a ceny.

Sme presvedčení, že otvorené a transparentné trhy, doplnené absolútnym zladením záujmov poskytovateľov a klientov, predstavujú skutočnú príležitosť na rozlíšenie jednotlivých maklérov. Skutočnosti, ktoré jasne dokladajú tento náš záväzok, boli uvedené pri publikácii stránky Rozšírené informácie a prostredníctvom formálneho podpisu Globálneho kódexu správania v devízovej oblasti, pričom spoločnosť Saxo bola členom Spoločného stáleho výboru Anglickej národnej banky (Bank of England) a hrala významnú úlohu pri tvorbe tohto kódexu.

Provízny poplatok je rovnaký pri všetkých menových pároch a účtuje sa v USD za zobchodovaný milión USD, čo je možné taktiež vnímať ako účtovanie v EUR za zobchodovaný milión EUR atď. V platformách Saxo sa provízny poplatok zobrazuje tak na obchodnom lístku, ako aj na potvrdení obchodu v premennej (2.) mene, a je účtovaný v mene účtu, pričom sa použije bežný trhový kurz v čase obchodu, ku ktorému sa pripočíta poplatok za konverziu. V prípade účtov denominovaných v inej mene, ako je premenná (2.) mena, používame štandardný poplatok za konverziu.

Napríklad predpokladajme nasledujúce spotové kurzy:

 • EURJPY = 130,0
 • USDJPY = 110,0
 • Klient zobchoduje 100 000 EURJPY na svojom účte v USD, za čo zaplatí 50 USD za 1 zobchodovaný milión USD (úroveň 1)
 • 50 USD za 1 zobchodovaný milión USD sa rovná 0,005 %
 • 100 000 EUR x 130,0 = 13 000 000 JPY. 13 000 000 JPY x 0,005 % = provízia 650 JPY
 • 650 JPY : 110,0 = provízia 5,91 USD
 • Pri konverzii poplatkov do meny účtu sa uplatní štandardný zmenárenský poplatok.

Pri spracovaní predošlého obchodného dňa vypočítame zobchodovaný objem v mesiaci k príslušnému dátumu, aby sme stanovili, aká veľká zľava z provízie sa má použiť na každý obchod (ak sa má použiť). Úroveň objemu a príslušná úroveň zľavy sa počítajú nasledujúcim spôsobom:

A) Ak je klient „neaktívny“ po dobu 3 alebo viac po sebe idúcich mesiacov v období 5 mesiacov, bude mu účtovaná provízia vypočítaná podľa priemerného objemu obchodov v rámci 1 (alebo 2) mesiacov.

Napríklad:

 • Objem za aktuálny mesiac – 1 = 250 mil.
 • Objem za aktuálny mesiac – 2 = 190 mil.
 • Objem za aktuálny mesiac – 3 = 0 mil. (žiadne obchody v danom mesiaci)
 • Objem za aktuálny mesiac – 4 = 0 mil. (žiadne obchody v danom mesiaci)
 • Objem za aktuálny mesiac – 5 = 0 mil. (žiadne obchody v danom mesiaci)

Priemerný zobchodovaný objem = 220 mil. ((250 + 190) : 2). Klient začne budúci mesiac na úrovni 3.

B) Ak je klient „aktívny“ po dobu 3 alebo viac po sebe idúcich mesiacov v období 5 mesiacov, bude mu účtovaná provízia vypočítaná podľa priemerného objemu obchodov v rámci posledných 3 mesiacov.

Napríklad:

 • Objem za aktuálny mesiac – 1 = 250 mil.
 • Objem za aktuálny mesiac – 2 = 190 mil.
 • Objem za aktuálny mesiac – 3 = 350 mil.
 • Objem za aktuálny mesiac – 4 = 300 mil.
 • Objem za aktuálny mesiac – 5 = 300 mil.

Priemerný zobchodovaný objem = 263 mil. ((250 + 190 + 350) : 3). Klient začne budúci mesiac na úrovni 4.

Zľava z provízie sa použije v prípade každého obchodu, pri ktorom boli splnené podmienky, na konci každého obchodného dňa, čo znamená, že nižšie náklady na obchodovanie využijete ihneď, ako ich získate. To znamená, že v praxi zaplatíte 50 USD za 1 zobchodovaný milión USD, ale na konci každého obchodného dňa (ak je to relevantné) systém automaticky pripíše späť na váš účet zľavu z provízie na každý obchod, pri ktorom boli splnené podmienky.

Na začiatku nového mesiaca sa vám účtovaná provízia vypočíta podľa priemerného objemu obchodovania za posledné 3 mesiace (ak je k dispozícii) a nižšie náklady na obchodovanie využijete ihneď, ako ich získate (napr. prejdete z úrovne zľavy podľa objemu 2 na úroveň 3). Vyššie náklady na obchodovanie (napr. zníženie z úrovne zľavy podľa objemu 3 na úroveň 2) vám budú účtované len na začiatku nového mesiaca.

Áno. Uplatňuje sa minimálna provízia 3 USD.

Napríklad predpokladajme nasledujúce spotové kurzy:

 • EURJPY = 130,0
 • USDJPY = 110,0
 • Klient zobchoduje 10 000 EURJPY na svojom účte v USD, za čo zaplatí 50 USD za 1 zobchodovaný milión USD (úroveň 1)
 • 50 USD za 1 zobchodovaný milión USD sa rovná 0,005 %
 • 10 000 EUR x 130,0 = 1 300 000 JPY. 1 300 000 JPY x 0,005 % = provízia 65 JPY
 • 65 JPY : 110,0 = provízia 0,59 USD
 • Pri konverzii poplatkov do meny účtu sa uplatní štandardný zmenárenský poplatok.

V tomto prípade sa uplatní minimálna provízia 3 USD, keďže splatná provízia je 0,59 USD (čo je menej ako 3 USD).

K dispozícii sú všetky menové páry FX spotov a forwardov a všetky majú rovnakú štruktúru nákladov vrátane FX kovov.

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.