Krátké pozice - jak využít klesající trhy Krátké pozice - jak využít klesající trhy Krátké pozice - jak využít klesající trhy

Krátké pozice - jak využít klesající trhy

Niečo na zamyslenie
Peter Siks

Summary:  Většina investorů nakupuje akcie s očekáváním, že jejich hodnota poroste: jednoduchá strategie "kup a drž". Pokud se podíváte na dlouhodobé grafy akciového trhu, je to správná strategie. Koneckonců v dlouhodobém horizontu akciový trh roste - ve finančním žargonu se tomu říká „jít long”. Na rozdíl od toho můžete jít také na krátko - „short”.


Co je jít “short”

Stručně řečeno, shortování spočívá v tom, že prodáte něco, co nevlastníte, v naději, že to později koupíte zpět za nižší cenu. Pokud se to podaří, dosáhnete zisku.

Tento koncept může být obtížné pochopit. Jak můžete prodat něco, co nevlastníte? V každodenním životě existuje několik příkladů, kdy se prodává na krátko. Ale na akciovém trhu je to způsob, jak těžit z klesajících cen.

Srovnání shortu a longu

Jít short nebo long lze přirovnat k teploměru. Pokud očekáváte růst cen na trhu a držíte dlouhou pozici, pak je vaše pozice kladná - jinými slovy nad nulou. Pokud nemáte žádnou pozici (tedy pouze hotovost), pak je nula stupňů.  Pokud máte krátkou pozici, pak je vaše pozice ve skutečnosti záporná. Jinými slovy, pod nulou.


Jak shortovat trh?

Shortování je složitý finanční manévr, který vyžaduje, abyste věděli, do čeho jdete. Postupem času se však stává stále oblíbenější a jednodušší záležitostí. Shortování lze nejsnáze provádět pomocí derivátů. Jedná se o produkty, které jsou odvozeny od podkladového aktiva a pohyb ceny podkladového aktiva určuje cenu derivátu. Mezi produkty, které jsou k dispozici pro shortování trhu, patří: turbo, futures, inverzní ETF, CFD a opce. Dostupnost těchto produktů se může v jednotlivých regionech lišit.

Upozorňujeme, že deriváty jsou složité produkty, které jsou vhodné pouze pro pokročilé investory. Před investováním do nich je nezbytné pochopit, jak fungují (a jaká rizika jsou s nimi spojena).

1. Shortování za pomocí futures

Jak již bylo zmíněno, existuje několik způsobů, jak jít short. Často používanou metodou je shortování futures na důležitý index, jako je S&P 500. Futures je dohoda, v níž se dohodnete na ceně za možné budoucí dodání (nebo finanční vypořádání) v den vypršení platnosti. Nákupem futures vytváříte dlouhou pozici. Prodejem futures vytváříte krátkou pozici. S futures lze obchodovat denně a nemusíte je mít v portfoliu až do splatnosti.

Podívejme se na příklad mini futures na index S&P 500. Tento futures má velikost kontraktu 50násobek samotného indexu. Nazývá se mini futures, protože standardní futures kontrakt pro index S&P 500 má velikost kontraktu 250násobek indexu.

Řekněme, že se tento index obchoduje kolem 4 100 bodů a váš názor je, že trh klesne přibližně na 3 800 bodů. Abyste na tom vydělali, prodáte 5 minifutures na index S&P 500 za cenu 4 100 bodů. Pokud je váš názor správný a trh se bude obchodovat na úrovni 3 800 bodů, vyděláte na tomto indexu 300 bodů. Měřeno v dolarech, máte zisk. Ale kolik? Váš zisk bude 300 bodů * 50 (velikost kontraktu) * 5 (počet kontraktů) = 75 000 dolarů. Uvědomte si však, že přijetím této pozice byste vytvořili krátkou expozici ve výši 50 * 4 100 * 5 = 1 025 000 USD. Každé procento růstu trhu povede ke ztrátě 10 250 USD!

Chcete-li vypočítat svou expozici, vynásobte velikost kontraktu aktuální úrovní indexu a zjistíte svou expozici na futures.

Uvědomte si také, že vstup do krátké pozice povede k marži (forma zajištění). Je to proto, že při prodeji (nebo nákupu) futures nedochází k počáteční výměně peněz. Existuje pouze dohoda a finanční vypořádání proběhne v budoucnosti. To znamená, že musíte mít na svém obchodním účtu dostatečný kapitál, abyste vůbec mohli futures prodat (uzavřít dohodu).

2. Inverzní ETF

Dalším způsobem shortování trhu je inverzní ETF. Normální ETF sleduje podkladové aktivum, většinou index. Pokud aktivum roste, ETF poroste a naopak. Inverzní ETF funguje opačně. Bude se pohybovat - na denní bázi - v opačném směru než podkladový index. Pokud tedy podkladový index klesá, inverzní ETF bude získávat na ceně (a naopak). Jedná se také o metodu shortování trhu. Pokud si koupíte inverzní ETF, shortujete trh.

S tím úzce souvisí inverzní ETF s pákovým efektem. K inverznímu ETF je přidána páková složka, takže procentuální změna podkladového indexu se vynásobí pákovým faktorem. Obvykle je tento pákový faktor dvojnásobkem nebo trojnásobkem denní procentní změny podkladového indexu.

3. Nákup put opcí

Třetím způsobem, jak shortovat trh, je použití opcí. Kupující put opce má právo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu (realizační cena) po předem stanovenou dobu (do vypršení platnosti). Nákup put opce lze považovat za pojištění stávající dlouhé pozice.

Pokud však investor podkladové aktivum nedrží, lze dlouhou put opci považovat za způsob, jak shortovat trh, protože dlouhá put opce zvýší svou cenu, pokud trh klesne.

Existují put opce na jednotlivé akcie, ale také na většinu indexů. To dává investorovi možnost vytvořit krátkou pozici na trhu, kde prémie zaplacená za put opci představuje maximální ztrátu.

Podívejme se na příklad. Řekněme, že index S&P 500 se obchoduje na úrovni 4 100 a existuje put opce na téměř tři měsíce dopředu na úrovni 4 000 USD, která se obchoduje kolem 131 USD. Protože velikost kontraktu této opce je 100, vaše počáteční investice by činila 13 100 USD. Řekněme tedy, že index S&P 500 v tomto měsíci klesne na 3 800, pak by hodnota této put opce byla 200 USD (realizační cena 4 000 mínus skutečná úroveň indexu v tomto okamžiku, kterou jsme stanovili na 3 800). Jinými slovy, máte nárok na prodej za 4 000, zatímco skutečná cena je 3 800. Tím je hodnota tohoto práva stanovena na minimálně 200. Pokud ji vynásobíme velikostí kontraktu 100, bude hodnota jedné put opce 20 000 USD.

Ve zkratce

Pokud jste dlouhodobý investor typu "kup a drž", pravděpodobně není short pozice součástí vaší investiční strategie. Možná víte, že taková příležitost existuje, ale neprovádíte ji v praxi. Pokud jste aktivnější obchodník, může to být jinak. Jít na krátko může vaší strategii přinést přidanou hodnotu. Koneckonců, jít na krátko bude mít prospěch z klesajícího trhu. Uvědomte si však rizika spojená s krátkou tržní pozicí, zejména u produktů s pákovým efektem. V případě, že trh poroste (a vy přijdete o peníze), je důležité zachovat přísný přístup k řízení rizik.

Krátké pozice jsou zkrátka dodatečným způsobem, jak reagovat na "očekávané pohyby na akciovém trhu". A pro aktivního obchodníka nezáleží na tom, zda je tento pohyb nahoru nebo dolů. Něco, o čem je třeba přemýšlet, zejména v křehkých a nejistých tržních podmínkách.

Investování s sebou nese riziko. Hodnota vaší investice může klesnout.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.