Co se stalo s budoucností? Co se stalo s budoucností? Co se stalo s budoucností?

Co se stalo s budoucností?

Steen Jakobsen

Vedúci investícií

Kdysi světlá budoucnost se nyní jeví bezútěšnější než kdy jindy. Geopolitické konflikty narůstají, aniž by se vyřešily. Navzdory všeobecné touze po politické změně, která je patrná na vzestupu krajně levicových a krajně pravicových stran, zůstávají výsledky neuspokojivě podobné. Je tomu tak proto, že většina politických agend nenabízí nic jiného než opakované a rozředěné verze minulých návrhů na změnu. I kulturnímu životu dominují reprízy a návraty. Produktivita v průmyslu, kultuře a politice téměř vymizela.

Místo slibovaných létajících aut tu máme jejich méně působivého bratrance, elektromobily. I když bychom měli investovat čas do toho, abychom zjistili, jak se dostat na Mars, trávíme ho na sociálních sítích, ztrácíme schopnost kriticky myslet a ze všech děláme Kardashianky. Zabýváme se bezvýznamnými nesmysly ve světě, který zoufale potřebuje řešení pro čistou vodu, ochranu před povodněmi, změnu klimatu, nerovnost, obranu, kybernetickou bezpečnost, vzdělávání a infrastrukturu.

Hra na předstírání a prodlužování je ve své poslední směně. Očekáváme však, že rok 2024 začne a skončí ve stejném duchu. Rostoucí nespokojenost s establishmentem se přenese do voleb v EU, Velké Británii a možná i v USA. Cynik může namítnout, že tohle je možná budoucnost, kterou si zasloužíme.

Zoufalé a nespokojené hlasy potřebují politickou platformu, aby ukázaly, že řešení nelze nalézt v protiimigračních opatřeních, uzavírání hranic, opuštění mezinárodní spolupráce, čistě národním bezpečnostním zaměření nebo podléhání panice a strachu. Všechna tato opatření jsou poháněna strachem, nejzákladnějším instinktem v nás všech. Abychom byli soucitní, musíme se snažit povznést se nad jednoduchost a egoismus a přijmout druhé lidi. Nejchytřejší člověk v místnosti je pravděpodobně nejsoucitnější, ne nejagresivnější.

Náš pohled se zaměří na to, jak se svět v této poslední směně opět zapojí do předstírání a rozšiřování. Není známo, zda to bude trvat jeden nebo dva roky, ale vlády naplní systém fiskálními výdaji a dluhová zátěž se opět stane problémem. Politické volby budou poháněny strachem a retorikou namířenou proti establishmentu a je více než pravděpodobné, že ekonomickým výstupem bude pomalý růst a relativně vysoká jádrová inflace. Největší rizika pro ekonomický výhled představují 1. a 2. čtvrtletí, zatímco 3. a 4. čtvrtletí jsou spojeny se zvýšeným politickým rizikem.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.