Hvězdy evropského akciového trhu Hvězdy evropského akciového trhu Hvězdy evropského akciového trhu

Hvězdy evropského akciového trhu

Equities 5 minutes to read
Peter Garnry

Vedúci Saxo Strats

Summary:  Evropské akcie jsou klíčovým příběhem akciových trhů od počátku roku 2022, kdy začal úrokový šok a ukázalo se, že inflace je delší dobu vyšší. Nejenže evropské akcie dosahují lepších výsledků, ale jsou také mnohem atraktivnější z hlediska ocenění s poměrem P/E 13,2x oproti 18,5x u amerických akcií. Odhady zisků se letos v Evropě zvyšují rychleji než v USA, a to navzdory všemu humbuku kolem umělé inteligence. V této akciové poznámce také upozorňujeme na to, které akcie 20 European letos nejvíce přispěly k lepší výkonnosti.


Klíčové body:

  • Evropské akcie nadále překonávají americké akcie a navíc jsou stále mnohem levnější z hlediska P/E a dividendového výnosu.
  • Odhady dvanáctiměsíčních zisků evropských akcií v letošním roce překonávají odhady zisků v USA.
  • Hvězdami evropského akciového trhu se letos staly akcie společností LVMH, Novo Nordisk a ASML.

Evropské akcie mají i nadále navrch nad americkými akciemi

Evropské akcie letos vzrostly o 14 % ve srovnání s 8,5 % u amerických akcií. Nebýt humbuku kolem umělé inteligence, byla by čísla ještě příznivější pro evropské akcie. Porovnáme-li letošní změnu ceny se skutečnou změnou podkladových zisků a ještě důležitější je změna očekávaných zisků, pak se americký akciový trh v porovnání s evropskými akciemi ještě více prodražil. STOXX 600 je v současné době oceněn forwardovým poměrem P/E 13,2x a dividendovým výnosem 3,5% ve srovnání s 18,5x a 1,7%. Poměr rizika a výnosu je jednoznačně ve prospěch evropských akcií a mnoho amerických investorů se snaží diverzifikovat svou expozici vůči USA větší vahou vůči Evropě a Japonsku. Více informací o japonských akciích naleznete v našem nedávném sdělení o akciích . Vyjde slunce nad japonskými akciemi?

Už teď je jasné, že v době inflace jsou na tom evropské akcie prostě lépe. Od oznámení vakcín Covid, které rozpoutaly návrat fyzického světa a inflace, se evropské akcie vrátily o 39 % oproti 32 % u amerických akcií. Od vrcholu růstu akcií na konci roku 2021 klesly americké akcie o 11 %, zatímco evropské akcie ztratily pouze 3 %. Vzhledem k pokračující debatě o dluhovém stropu USA, která pravděpodobně povede ke kompromisu, jehož součástí bude snížení současného deficitu USA, by se období 2023/24 mohlo stát obdobím nižšího vládního růstového impulsu v USA ve srovnání s větším impulsem v Evropě. Jinými slovy, evropské akcie nabízejí lepší výhled zisků a mnohem nižší výchozí bod z hlediska ocenění. Co se vám nelíbí?

Americké vs. evropské akcie | Zdroj: Bloomberg

Zvýšení odhadů zisků podtrhuje dynamiku Evropy

Evropa v těchto dnech nezáří pouze v oblasti výkonnosti. Pokud se podíváme na dvanáctiměsíční odhady zisků, pak jsou analytici ohledně evropských zisků trvale optimističtější. Dvanáctiměsíční odhad zisků indexu STOXX 600 se letos zvýšil o 1,7 %, zatímco odhad zisků indexu S&P 500 se letos snížil o 0,1 %. Jednou ze základních sil je, že poptávka po fyzickém světě převyšuje poptávku po digitálním světě, protože fragmentace globálních dodavatelských řetězců vede k obrovským investicím v USA a Evropě. Na výkonnosti evropských společností je však ještě působivější, že se tak děje s menším fiskálním impulsem ve srovnání s USA, kde se fiskální deficit pohybuje kolem 7 % HDP, zatímco v Evropě je to blíže 3,5 %. Válka na Ukrajině urychlila v Evropě dvě mocné síly: 1) ekologickou transformaci, která je hnací silou největší elektrifikace, jakou kdy svět zažil, a 2) zdvojnásobení vojenských výdajů, které způsobí pozitivní dopady druhého řádu na evropský průmysl.

Evropské akciové hvězdy v roce 2023

Zatímco americký akciový trh je tažen technologickým a zdravotnickým sektorem, evropský akciový trh je více diverzifikován mezi spotřebitelské sektory, zdravotnictví, finance a energetiku. V následující tabulce jsou uvedeny akcie 20 European, které se nejvíce podílely na letošní výkonnosti. Z celkového letošního výnosu 14 % indexu STOXX 600 připadá 5,75 % na 20 akcií, které letos označujeme za evropské hvězdy.

Tři z těchto společností spadají do tématu řvoucího luxusu, o kterém jsme v průběhu roku a nedávno i minulý týden rozsáhle psali v naší akciové poznámce Luxusní akcie se nestarají o starou čínskou ekonomiku. Akcie luxusních společností v čele s francouzským luxusním gigantem LVMH byly preferovaným způsobem, jak vyjádřit pozitivní názor na znovuotevření čínského trhu. Mimo luxusních akcií jsou zde tři akcie zdravotnických společností (Novo Nordisk, Novartis a AstraZeneca), které letos pomohly indexu k růstu. Akcie v oblasti zdravotnictví mají neuvěřitelně vysokou kvalitu a defenzivní vlastnosti, které jsou v době nejistoty ohledně ekonomiky a inflace velmi žádané. Z procyklického boomu v oblasti infrastruktury, ekologické transformace a snižování rizika dodavatelských řetězců těží průmyslové a polovodičové společnosti, jako jsou ASML, Siemens a Schneider Electric; přečtěte si naši včerejší akciovou poznámku o rychle rostoucí poptávce po infrastruktuře elektrických sítí v Evropě.

V první dvacítce najdeme také evropské banky, jako jsou HSBC a UniCredit. Ačkoli došlo ke krátké bankovní krizi v důsledku selhání banky Silicon Valley, nepodařilo se ji zde v Evropě nijak přetavit, s výjimkou fúze UBS a Credit Suisse. Evropské banky byly v letošním roce pozitivním příběhem díky rostoucím čistým úrokovým výnosům a nižším než očekávaným rezervám na ztráty z úvěrů. Americké banky v uplynulém roce výrazně zaostávaly za evropskými bankami, jak je vysvětleno v našem nedávném sdělení o akciích Aktualizace akcií: americké banky, evropské zisky a zisky společnosti Apple.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.