Bude rok 2023 rokem vodíku? Bude rok 2023 rokem vodíku? Bude rok 2023 rokem vodíku?

Bude rok 2023 rokem vodíku?

Peter Garnry

Vedúci Saxo Strats

Summary:  Vodík mnozí považují za řešení, které během nadcházející dekády umožní dekarbonizaci ekonomiky. Akcie, které mají co do činění s vodíkem, zahájily letošní rok výrazným posílením, za nímž stojí několik velkých průmyslových objednávek. To naznačuje, že by se mohl vodík v tomto roce konečně prosadit ve velkém. Obnovitelné zdroje je sice možné budovat rychleji než jaderné elektrárny a ve srovnání se spalováním zemního plynu jsou ekologičtější, nepředstavují ale stabilní zdroj energie. Díky čistému vodíku však můžeme mít dostatek elektřiny na vyrovnávání výkyvů a stabilizaci cen, i když je tato technologie zatím značně nákladná.


Vodík představuje nejrychlejší cestu ke stabilním dodávkám elektřiny při rostoucím objemu obnovitelných zdrojů

Tento týden si z našich tematických košů vedl nejlépe koš skladování energie, který posílil o 10,2 %. Katapultoval se tak na pozici druhého nejlepšího koše letošního roku. Na hodnotě získaly hlavně firmy zabývající se produkcí vodíku a palivových článků, jako Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power Systems, Nel či FuelCell Energy. V odvětví se už od začátku roku objevilo hned několik opravdu velkých objednávek, což naznačuje, že by se mohl rok 2023 stát rokem, kdy se vodík konečně prosadí ve velkém.

Loni jsme se podrobně zabývali energetickou krizí a blíže se věnovali cenám energií i evropskému problému se zajištěním jejich stabilních dodávek. Obnovitelná energie představuje nespolehlivý zdroj, a pokud nemáme způsob, jak její výkyvy vyrovnávat, a stabilizovat tak síť i ceny, stoupá s rostoucím podílem obnovitelné energie i volatilita cen elektřiny. Dříve se ke stabilizaci používala jaderná energie z Francie a levný plyn z Ruska. Francouzské jaderné elektrárny však mají problémy s korozí a ceny plynu kvůli omezení ruských dodávek rychle rostou, a tak se evropské problémy s pokrytím výkyvů dodávek prohlubují. Rychle navíc roste poptávka po elektromobilech a tepelných čerpadlech vzduch-voda a spolu s ní i poptávka po elektřině. To bude v nadcházejících letech znamenat vyšší tlak na evropskou elektrifikační síť. Čistý vodík vyráběný z přebytečné obnovitelné energie by mohl být dobrým krátkodobým řešením, pojí se s ním však zvýšené náklady.

Stavba jaderných elektráren trvá dlouho a fúzní technologie má ke komerčnímu využití ještě daleko. Zemní plyn podražil a s Ruskem mimo hru už použití plynových elektráren pro vyrovnání zátěže není tak atraktivní. Obnovitelné zdroje je možné vybudovat rychleji, ale bohužel neřeší problém stabilního pokrytí. Díky elektrolýze je ale možné využít nadbytečnou energii z obnovitelných zdrojů k výrobě vodíku z vody. Tento čistý vodík je pak možné skladovat a jeho pozdějším spalováním v elektrárnách zajistit rovnováhu v energetické síti. Tato technologie bude nákladnější, než by bylo spalování ruského plynu, kdyby se ještě dalo počítat s Ruskem, ale v dohledném časovém horizontu to může být jediný způsob, jak dekarbonizovat výrobu elektřiny v Evropě.

Vzhledem k tomu, jak se další části ekonomiky elektrifikují, bude ukládání energie čím dál důležitější, ba přímo klíčovou technologií pro přechod k zelenější společnosti. Výrobci akumulátorů už díky elektromobilům zaregistrovali výrazné zvýšení poptávky a my jsme i nadále velmi optimističtí, ať už jde o ně, nebo o firmy těžící lithium. Letošek se tak může stát rokem akcií spojených s vodíkovými technologiemi.

 

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.