Bude rok 2023 rokem vodíku? Bude rok 2023 rokem vodíku? Bude rok 2023 rokem vodíku?

Bude rok 2023 rokem vodíku?

Peter Garnry

Hlavní investiční stratég

Shrnutí:  Vodík mnozí považují za řešení, které během nadcházející dekády umožní dekarbonizaci ekonomiky. Akcie, které mají co do činění s vodíkem, zahájily letošní rok výrazným posílením, za nímž stojí několik velkých průmyslových objednávek. To naznačuje, že by se mohl vodík v tomto roce konečně prosadit ve velkém. Obnovitelné zdroje je sice možné budovat rychleji než jaderné elektrárny a ve srovnání se spalováním zemního plynu jsou ekologičtější, nepředstavují ale stabilní zdroj energie. Díky čistému vodíku však můžeme mít dostatek elektřiny na vyrovnávání výkyvů a stabilizaci cen, i když je tato technologie zatím značně nákladná.


Vodík představuje nejrychlejší cestu ke stabilním dodávkám elektřiny při rostoucím objemu obnovitelných zdrojů

Tento týden si z našich tematických košů vedl nejlépe koš skladování energie, který posílil o 10,2 %. Katapultoval se tak na pozici druhého nejlepšího koše letošního roku. Na hodnotě získaly hlavně firmy zabývající se produkcí vodíku a palivových článků, jako Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power Systems, Nel či FuelCell Energy. V odvětví se už od začátku roku objevilo hned několik opravdu velkých objednávek, což naznačuje, že by se mohl rok 2023 stát rokem, kdy se vodík konečně prosadí ve velkém.

Loni jsme se podrobně zabývali energetickou krizí a blíže se věnovali cenám energií i evropskému problému se zajištěním jejich stabilních dodávek. Obnovitelná energie představuje nespolehlivý zdroj, a pokud nemáme způsob, jak její výkyvy vyrovnávat, a stabilizovat tak síť i ceny, stoupá s rostoucím podílem obnovitelné energie i volatilita cen elektřiny. Dříve se ke stabilizaci používala jaderná energie z Francie a levný plyn z Ruska. Francouzské jaderné elektrárny však mají problémy s korozí a ceny plynu kvůli omezení ruských dodávek rychle rostou, a tak se evropské problémy s pokrytím výkyvů dodávek prohlubují. Rychle navíc roste poptávka po elektromobilech a tepelných čerpadlech vzduch-voda a spolu s ní i poptávka po elektřině. To bude v nadcházejících letech znamenat vyšší tlak na evropskou elektrifikační síť. Čistý vodík vyráběný z přebytečné obnovitelné energie by mohl být dobrým krátkodobým řešením, pojí se s ním však zvýšené náklady.

Stavba jaderných elektráren trvá dlouho a fúzní technologie má ke komerčnímu využití ještě daleko. Zemní plyn podražil a s Ruskem mimo hru už použití plynových elektráren pro vyrovnání zátěže není tak atraktivní. Obnovitelné zdroje je možné vybudovat rychleji, ale bohužel neřeší problém stabilního pokrytí. Díky elektrolýze je ale možné využít nadbytečnou energii z obnovitelných zdrojů k výrobě vodíku z vody. Tento čistý vodík je pak možné skladovat a jeho pozdějším spalováním v elektrárnách zajistit rovnováhu v energetické síti. Tato technologie bude nákladnější, než by bylo spalování ruského plynu, kdyby se ještě dalo počítat s Ruskem, ale v dohledném časovém horizontu to může být jediný způsob, jak dekarbonizovat výrobu elektřiny v Evropě.

Vzhledem k tomu, jak se další části ekonomiky elektrifikují, bude ukládání energie čím dál důležitější, ba přímo klíčovou technologií pro přechod k zelenější společnosti. Výrobci akumulátorů už díky elektromobilům zaregistrovali výrazné zvýšení poptávky a my jsme i nadále velmi optimističtí, ať už jde o ně, nebo o firmy těžící lithium. Letošek se tak může stát rokem akcií spojených s vodíkovými technologiemi.

 

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.